Добровільний продаж. Голландський аукціон. Право вимоги за ГКУ №7208N1-21.11.2008, укладеною з ТОВ «Черкаська продовольча компанія», КД №7208К20-21.11.2008 та №7210К1-28.01.2010, укладеними в рамках ГКУ, дог. заб-ня та дод. угодами, деб. заборгованістю
Стан аукціона: Торги не відбулися
Номер лоту: 535059
Дата проведення аукціону: 15 Вересня 2023 09:00
Дата закінчення торгів: 15 Вересня 2023 18:00
Дата закінчення подання заявок: 14 Вересня 2023 09:00
Стартова ціна: 361 281 100.84 грн.
Гранична вартість: 21 931 684.68 грн.
Гарантійний внесок: 2 193 168.47 грн.
Крок аукціону: 3 393 494.16 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127

Дата публікації: 31 Серпня 2023 18:47
Протокол торгів: Протокол

В даному лоті застосовується процедура проведення електронних торгів з пониженням ціни (редукціон).
З можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 21 931 684 (Двадцять один мільйон дев'ятсот тридцять одна тисяча шістсот вісімдесят чотири) грн, 68 коп.
Крок Електронного аукціону становить 1/100 від різниці між початковою (стартовою) ціною реалізації та мінімальною ціною лоту.

Право вимоги за Генеральною кредитною угодою №7208N1 від 21.11.2008, укладеною з ТОВ «Черкаська продовольча компанія», Кредитними договорами №7208К20 від 21.11.2008 та №7210К1 від 28.01.2010, укладеними в рамках даної Генеральної кредитної угоди, договорами забезпечення та додатковими угодами, договорами про внесення змін до всіх зазначених договорів (угод) та дебіторською заборгованістю, що виникла в ході стягнення проблемної заборгованості.

Примітка: попередні електронні торги з продажу даних прав вимоги, що проводились 27.03.2023, було припинено). Станом на дату формування цього оголошення, Господарським судом міста Києва розглядається справа №910/12055/23, в рамках якої оскаржуються дії та рішення Банку щодо припинення електронних торгів, відмови від укладення договору та висуваються вимоги щодо визнання укладеним договору про відступлення даних прав вимоги.

Забезпечення за договорами:
1. Будівлі та споруди (комплекс), розташовані за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 122/1, (згідно Іпотечного договору);
2. Вбудовано-прибудоване приміщення магазину, загальною площею 180,40 кв.м (згідно Іпотечного договору), розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 258;
3. Виробниче обладнання, устаткування та інші основні засоби (побутова техніка, офісні меблі, комп’ютерна та офісна техніка тощо) місцезнаходження згідно договору застави: вул. Смілянська, 122/1 м. Черкаси;
4. Транспортні засоби – 47 одиниць;
5. Тепловоз.

Крок електронних торгів - 1/100 від різниці між початковою (стартовою) ціною продажу лота та мінімальною граничною ціною продажу лота. Останній крок визначається як різниця між мінімальною ціною лота та залишком, що виник після здійснення передостаннього кроку.

Повний розрахунок Переможцем за придбане на електронних торгах Майно, включаючи оплату послуг Організатора, повинен бути здійснений у строк протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня формування Протоколу, але у будь-якому випадку до моменту укладення Договору про відступлення прав вимоги. З метою здійснення повного розрахунку за придбане на електронних торгах Майно Переможець повинен відкрити рахунок в АТ «Укрексімбанк», розмістити на ньому грошові кошти в сумі, визначеній у Протоколі, та здійснити (ініціювати) переказ грошових коштів з такого рахунку на рахунок Замовника.

Договір про відступлення прав вимоги між Замовником та Переможцем укладається протягом 43 (сорока трьох) робочих днів з дня підписання Переможцем Протоколу, але не раніше повного розрахунку Переможцем за придбане на електронних торгах Майно, включаючи оплату послуг Організатора. Строк укладення Договору про відступлення прав вимоги може бути продовжений за погодженням між Замовником та Переможцем.

Початкова (стартова) ціна продажу Лота – залишок заборгованості за договорами на здійснення активних операцій, укладеними з Банком, що включає в себе основний борг, проценти, комісії з урахуванням неустойки (пені, штрафів), розміру відповідальності за порушення грошового зобов’язання, встановленого чинним законодавством України та інших зобов’язань визнаних судовими рішеннями та дебіторська заборгованість станом на 01.08.2023.

Додаткові умови проведення електронних торгів:

1. Умови та порядок участі учасників в електронних торгах та їх проведення визначаються чинним Порядком проведення електронних торгів (голландського аукціону);
2. Витрати, пов’язані з оплатою послуг Організатора, покладаються на переможця електронних торгів.
3. Учасник електронних торгів особисто/його уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники (у тому числі особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368) не можуть бути пов’язаними особами з боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем/іпотекодавцем, поручителем, або пов’язаними з ним особами (у тому числі, особами, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368).
Учасником електронних торгів не може бути боржник, кінцевий бенефіціарний власник боржника, заставодавець, поручитель або пов’язана з ними особа.
4. Електронні торги може бути припинено/ відмінено/ скасовано Замовником на будь-якій стадії (етапі) їх проведення, та/або Замовник може відмовитись від укладення з Переможцем договору про відступлення прав вимоги/прийняти рішення про неможливість укладення договору про відступлення прав вимоги, зокрема, але не виключно, у таких випадках:
- зміни суттєвих характеристик Майна, внаслідок чого Початкова (стартова) ціна продажу зміниться на 10 (десять) і більше відсотків; та/або;
- невідповідності потенційного покупця вимогам до Учасника електронних торгів, встановлених Порядком, наявності такої особи/її уповноважених осіб, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні чи національні санкції; та/або;
- якщо за результатом проведення електронних торгів Переможець не виконає своїх зобов’язань, визначених Порядком, у тому числі у разі відмови від підписання протоколу про визначення Переможця (далі – Протокол) чи відмови від укладення договору про відступлення прав вимоги, внаслідок чого, згідно з Порядком, переможцем буде визначено іншого Учасника електронних торгів (у порядку перевизначення); та/або;
- встановлення недоліків чи порушень будь-якої стадії (етапу) проведення електронних торгів, які вплинули чи могли вплинути на зменшення конкурентності продажу Майна на електронних торгах або вплинути на визначення результатів електронних торгів;
- з інших підстав, не передбачених Порядком;
- набрання законної сили судового рішення у справі № 910/12055/23 про задоволення позову до Банку;
- визнання Банком недоцільним чи неможливим проведення електронних торгів та/ або укладення договору про відступлення прав вимоги з Переможцем.
Замовник не несе жодної відповідальності перед Організатором та/або Переможцем та/або іншими особами у зв’язку з припиненням/ відміною/ скасуванням електронних торгів та/або відмовою від укладення з Переможцем договору про відступлення прав вимоги/прийняття рішення про неможливість укладення договору про відступлення прав вимоги за наявності у Замовника достатніх підстав для цього, в т.ч. передбачених Порядком..
5. Інформація щодо Майна, що міститься в інформаційному повідомленні про електронні торги, була отримана з/або ґрунтуються на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізується. Замовник не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в оголошенні про продаж лота.
6. Враховуючи, що кредитні правочини, а також договори забезпечення, права вимоги за якими входять до складу Майна, містять конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), ознайомлення потенційних учасників електронних торгів з їх змістом (без права робити та/або отримувати копії) можливе лише за умови укладення з Замовником угоди про конфіденційність.
7. Інформація та відомості стосовно Майна отримані потенційним переможцем/учасником електронних торгів, який уклав з Замовником угоду про конфіденційність, в процесі ознайомлення, не підлягають розкриттю та розголошенню третім особам.
8. Переможцю електронних торгів протягом 3 (трьох) років після дати укладення договору про відступлення права вимоги забороняється відчужувати (продавати, здійснювати наступне відступлення тощо) або передавати будь-яким іншим способом набуті ним права вимоги, як у повному обсязі, так і частково, пов’язаним з боржником, його поручителями особам, у т.ч. їх кінцевим бенефіціарним власникам.
9. Переможцем електронних торгів може бути особа, яка відповідно до чинного законодавства України може набувати у власність Майно.
10. Для перевірки Переможця на предмет його відповідності вимогам, що викладені у Порядку та інформаційному повідомленні про електронні торги до Учасників електронних торгів, Переможця та особи з якою може бути укладено договір про відступлення прав вимоги, зокрема, , Переможець надає документи у відповідності до Порядку, а також на окремий запит Замовника.
11. Рішення про затвердження Переможця та про можливість укладення з ним договору про відступлення прав вимоги приймається Замовником.

 

Реєстраційний номер лота: 535059
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Список учасників:

Немає учасників

Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Сухенко Юрій, тел.: +38(050)700-37-16, investorrelations@eximb.com


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Електронні торги за даним лотом відбуваються згідно з ПОРЯДКОМ проведення електронних торгів (голландського аукціону), який розміщено на сайті. Для участі в електронних торгах, необхідно: 1.Зареєструватися в системі; 2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. 3.Сплатити гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску становить 10% від мінімальної ціни продажу лоту. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Розмір винагороди організатора 1,3%.
Повний текст правил проведення торгів доступний за посиланням
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон 0-800-335-754, електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Акціонерне товариство "Укрексімбанк"