ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного підприємства “СЕТАМ”  від 22.01.2016 року № 9

зі змінами внесеними наказом
Державного підприємства “СЕТАМ”  від 07.06.2016 року №47

 

ПОРЯДОК
реалізації майна
неплатоспроможних банків
шляхом проведення електронних торгів

  1. Загальні положення

1.1. У Порядку реалізації майна неплатоспроможних банків шляхом проведення електронних торгів (далі ‒ Порядок) терміни вживаються у таких значеннях:

Банк ‒ банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність";

Майно банку (далі ‒ майно) ‒ будь-яке майно (матеріальні та нематеріальні активи) неплатоспроможного банку, у тому числі право вимоги за кредитними договорами, договорами забезпечення та майно, щодо обороту якого встановлено обмеження;

Веб-сайт сторінка Організатора торгів у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

Фонд Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

Замовник – Фонд або уповноважена особа Фонду, якій відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду делеговано частину або всі повноваження Фонду як тимчасового адміністратора або ліквідатора неплатоспроможного банку;

Гарантійний внесок гарантійне грошове забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються Організатором для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками, та вноситься потенційними учасниками торгів на розрахунковий рахунок Організатора для участі у електронних торгах у розмірі 10% від початкової ціни продажу;

Електронні торги продаж майна за принципом аукціону через Веб-сайт, за яким його власником стає Учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

Крок електронних торгівнадбавка (дисконт), на яку в ході електронних торгів здійснюється підвищення початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота;

(абзац 10 пункту 1.1. Розділу І викладений з урахуванням змін внесених наказом державного підприємства “СЕТАМ” №47 від 07.06.2016 року)

Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті;

Лот – одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

Організатор електронних торгів (далі – Організатор) – Державне комерційне підприємство “СЕТАМ”;

Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має користувач,  що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах;

Особлива ставка – пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;

Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

потенційний учасник електронних торгів (надалі - потенційний учасник) - фізична або юридична особа, яка має намір придбати майно банку та може набути таке майно у власність чи на підставі іншого речового права;

(абзац 16 пункту 1.1. Розділу І додано наказом державного підприємства “СЕТАМ” №47 від 07.06.2016 року)

Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

Стартова ціна лоту - вартість майна, відображена у пропозиціях на продаж, що затверджені виконавчою дирекцією Фонду;

(абзац 18 пункту 1.1. Розділу І викладений з урахуванням змін внесених наказом державного підприємства “СЕТАМ” №47 від 07.06.2016 року)

Учасник електронних торгів (далі – Учасник) – фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які зареєструвалися на Веб-сайті, сплатили гарантійний внесок, відповідають вимогам до учасників відповідних електронних торгів та подали належне підтвердження, надали згоду щодо порядку та умов проведення електронних торгів і допущені Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку;

Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про банки та банківську діяльність”, “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, Положенні про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 №2 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893,  Рішенні виконавчої дирекції дирекції  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб “Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються” від 24.03.2016 року №388 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.04.2016 р. за №606/28736.

(абзац 21 пункту 1.1. Розділу І викладений з урахуванням змін внесених наказом державного підприємства “СЕТАМ” №47 від 07.06.2016 року)

1.2. Організатор забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Взаємодія Замовника та Організатора щодо реалізації майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в електронній формі.

1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, поштовими відправленнями, доставка наручно або кур’єрською службою доставки дозволяється.

ІІ. Стадії електронних торгів

2.1. Електронні торги складається з наступних стадій:

– підготовка до проведення електронних торгів;

– оголошення інформації про проведення електронних торгів;

– реєстрація учасників торгів;

– проведення електронних торгів;

– визначення переможця електронних торгів та укладання з ним договору купівлі-продажу.

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Організатором на підставі відповідної заявки Замовника про проведення електронних торгів.

3.2. Заявка на проведення електронних торгів передається Організатору та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Замовником у письмовій формі, в електронному чи паперовому вигляді. Реквізити за якими здійснюється листування між Організатором та Замовником, повинні зазначатися у договорі про співпрацю чи додатках до нього.

3.3. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати затвердженим виконавчою дирекцією Фонду умовам відкритих торгів відчуження майна банку, що включено до переліку продажу майна.

3.4. У заявці на проведення електронних торгів (договорі) обов’язково зазначаються:

– умови проведення електронних торгів;

– назва, опис та інша потрібна інформація про майно;

– розподіл майна по лотах;

– початкова ціна продажу майна;

– перелік кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно, щодо обороту якого встановлено обмеження.

– фото чи відео-матеріали із зображенням відповідного майнам(за наявності).

3.5. Заявка на проведення електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту і може включати продаж такого майна як:

– автотранспорт;

– нерухоме майно;

– сільськогосподарська продукція;

– будівельні матеріали;

– офісна техніка;

– електроніка

– виробниче обладнання;

– корпоративні права;

– право вимоги;

– цілісний майновий комплекс;

– майнові права;

– мультилот (лот, що містить різні типи майна).

3.6. На підставі відповідної заявки на проведення електронних торгів, Організатором на веб-сайті формується інформаційне повідомлення про лот електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, передбачена цим Порядком. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл майна по лотах, Організатор формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.

3.7. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

– відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

– відомості про місце зберігання майна (фактична адреса зберігання майна, контакти осіб, які повинні забезпечувати демонстрацію майна);

– порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

– дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;

– строк підготовки до проведення електронних торгів;

– кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

– дату і час початку електронних торгів;

– дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

– строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);

2) інформацію про майно (лот):

– номер лота;

– вид майна;

– найменування майна;

– відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;

– місцезнаходження майна;

– фотографічне зображення майна (за наявності);

– розмір гарантійного внеску;

– стартову ціну продажу;

– крок електронних торгів;

– порядок ознайомлення з майном (фактична адреса зберігача та адреса зберігання майна, час для ознайомлення, контактні телефони та електронна адреса).

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

3.9. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно (лот) додатково зазначаються:

– марка;

– модель;

– рік випуску;

– об'єм двигуна;

– вид пального;

– пробіг;

– комплектація;

– колір;

– тип кузова;

– трансмісія;

– наявні дефекти;

– додаткові відомості (наявність/відсутність реєстраційних документів).

3.10. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

– обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

– кількість і склад робочих місць;

– відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

– основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі;

– додаткові відомості.

3.11. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

– розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

– план приміщення (за наявності);

– місце розташування;

– відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим і розмір);

– кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

– кількість кімнат, площа кожної кімнати;

– інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

– інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.

3.12. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

– розмір площі;

– план приміщень (за наявності);

– місце розташування;

– призначення об'єкта;

– встановлені обмеження;

– відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір);

– інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона є.

3.13. Якщо реалізації підлягає право вимоги за кредитними договорами чи договорами забезпечення, в інформаційному повідомленні додатково зазначається:

– вид договору (кредитний чи договір забезпечення);

– номер договору та дата його укладення;

– боржник (фізична або юридична особа);

– початкова вартість реалізації;

– якщо реалізується право вимоги за кредитним договором, обов'язково вказується наявність договорів забезпечення, та вказується вся надана Замовником інформація про такі договори;

3.14. Заявка на проведення електронних торгів вважається прийнятою з моменту передачі її Організатору, що оформляється актом підписаним Замовником і Організатором. Якщо заявка подавалася у електронному вигляді за допомогою засобів електронної пошти, така заявка вважається отриманою Організатором з моменту її фактичного надходження на електронну адресу Організатора. Організатор формує інформаційне повідомлення не пізніше як на 5 робочий день з моменту отримання належним чином оформленої заявки на проведення електронних торгів.

3.15. Організатор має право звертатися до Замовника із проханнями про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів, якщо інформації вказаної в такій заявці недостатньо для формування інформаційного повідомлення. Організатор має право звертатися до Замовника із проханням про роз'яснення змісту заявки на проведення електронних торгів. У разі ненадання відповіді на письмове прохання Організатора про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів чи роз'яснення її змісту, Організатор має право не розміщувати інформаційне повідомлення до моменту отримання відповіді від Замовника.

3.16. За письмовим запитом Банку, Організатор, не пізніше трьох робочих днів з дати отримання запиту, надає Банку список зареєстрованих потенційних учасників електронних торгів у розрізі лотів.

(пункт 3.16. Розділу ІІІ додано наказом державного підприємства “СЕТАМ” №47 від 07.06.2016 року)

  1. IV. Оголошення інформації про проведення електронних торів

4.1. Організатор, за сприяння Замовника, забезпечує складання тексту оголошення про проведення електронних торгів. В одному оголошенні може міститися інформація про проведення декількох електронних торгів та інформація про декілька лотів.

4.2. Оголошення повинно містити:

– номер, назву лоту (лотів) та іншу потрібну інформацію про майно;

– початкову ціну продажу;

– умови проведення електронних торгів (аукціону);

– порядок і кінцевий термін прийняття заявок про участь в електронних торгах;

– місце знаходження майна та місце особистого ознайомлення з майном, контакти осіб замовника, що забезпечують демонстрацію та ознайомлення потенційних учасників з майном;

– дату і час проведення торгів (тривалість електронних торгів);

– адресу, номер телефону та час роботи Організатора;

– адресу Веб-сайту, на якому проводяться електронні торги.

4.3. Організатор забезпечує публікацію оголошення про проведення електронних торгів у друкованих засобах масової інформації (в одному загальнодержавному ЗМІ та одному місцевому ЗМІ за місцем знаходження банку), та на Веб-сайті не пізніше дати проведення електронних торгів. За домовленістю Організатора і Замовника витрати, пов'язані із підготовкою та проведенням електронних торгів майном банків, відшкодовуються Організатору. Якщо в договорі на співпрацю та додаткових умовах до такого договору не вказано порядок відшкодування Організатору витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням електронних торгів майном банків, Замовник обов'язково відшкодовує такі витрати.

V. Допуск осіб до участі в електронних торгах

5.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З моменту реєстрації, така особа набуває статусу Користувача. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів надає такі дані:

1) для фізичної особи:

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

– адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону;

– логін і пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

– найменування юридичної особи;

– код за ЄДРПОУ;

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

– адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону уповноваженої особи;

– логін і пароль.

5.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. Після завершення реєстрації на Веб-сайті, Користувач повинен заповнити всі графи закладки «фінансові реквізити», що знаходиться у розділі «профіль» особистого кабінету користувача.

5.3. Для участі в електронних торгах Користувач подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

5.3.1. Учасниками електронних торгів, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, можуть бути виключно Користувачі, які мають статус фінансової установи відповідно до законодавства України (банки та небанківські фінансові установи), крім кредитних спілок. Такі користувачі зобов'язані підтвердити свій статус на умовах, визначених в цьому Порядку.

5.3.2. Учасниками електронних торгів, предметом яких є майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, можуть бути виключно Користувачі, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи. Такі користувачі зобов'язані підтвердити свій статус на умовах, визначених в цьому Порядку.

5.4. Заявка на участь в електронних торгах подається Користувачем щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки “ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ”. Після подачі заявки на участь в електронних торгах користувач отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску.

5.5. Заявка на участь в електронних торгах містить такі відомості:

для фізичної особи:

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) Користувача;

– серію та номер документа, що посвідчує особу Заявника;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

для уповноваженого представника юридичної особи:

– найменування юридичної особи;

– код за ЄДРПОУ;

– прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи;

– серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника, реквізити документа, що підтверджує його повноваження;

– адресу електронної пошти для надсилання повідомлень;

– номер контактного телефону;

– поштову адресу;

– реквізити рахунку заявника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

– реквізити документа про сплату гарантійного внеску;

– реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

5.6. Організатор забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих Учасників та відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.

5.7 Заявка про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення аукціону. Після завершення зазначеного терміну заявки Організатором не приймаються.

5.8. У разі проведення електронних торгів, предметом яких є право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення або інше майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, Користувач зобов’язаний не пізніше як за добу до кінцевого терміну прийняття заявок про участь в електронних торгах подати Організатору копії документів, що підтверджують можливість Користувача бути покупцем такого виду майна, за адресою, вказаною в оголошенні про проведення електронних торгів, або найближчого філіалу Організатора.

5.9. Документи, які до неї додаються, повинні бути завірені підписом фізичної особи або керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи) і печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

5.10. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

5.11. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

5.12. Організатор забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

5.13. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за одну добу до початку електронних торгів. Організатор забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах, та стосовно яких надійшло підтвердження щодо сплати ними суми гарантійного внеску на рахунок Організатора, не пізніше ніж за одну годину до часу початку торгів, зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги.

5.14. Організатор перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до Учасника, надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. У разі відповідності заявки вимогам та за наявності доданих до неї документів, визначених вимогами цього Порядку, Організатор реєструє Користувача як Учасника електронних торгів.

5.15. У разі невідповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, зазначення при реєстрації неправдивих відомостей чи зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження  гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора, ненадання або надання не в повному обсязі документів, визначених в оголошенні чи інформаційному повідомленні про електронні торги, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком, Організатор не реєструє Користувача на участь в електронних торгах та надсилає до особистого кабінету повідомлення із зазначенням підстави відмови. Організатор також відмовляє у реєстрації користувачу, якщо він не підтвердив протягом часу вказаного в цьому Порядку, що він згідно законодавства України може бути покупцем(власником) певного виду майна.

5.16. Організатор забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників чи безпідставного зволікання із реєстрацією Учасників.

5.17. Сплата гарантійного внеску.

5.17.1. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) відсотків від початкової вартості лоту. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту зарахування його на рахунок Організатора.

5.17.2. Після подання Користувачем заявки на участь у електронних торгах, Організатор забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в особистий кабінет Учасника або на його електронну адресу.

5.17.3. Підстави та порядок повернення гарантійного внеску визначаються цим Порядком.

5.17.4. Виконавчою дирекцією Фонду може бути встановлено інший розмір гарантійного внеску, що зазначається в оголошенні про проведення електронних торгів чи інформаційному повідомленні. У такому випадку розмір гарантійного внеску зазначається Організатором і в оголошенні про проведення електронних торгів, і в інформаційному повідомленні по відповідному лоту.

5.18. У разі проведення електронних торгів, предметом яких є право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення або інше майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, Заявник зобов’язаний не пізніше кінцевого терміну прийняття заявок про участь в електронних торгах подати Організатору заявку про участь в електронних торгах, та не пізніше як за добу до закінчення кінцевого терміну подання заявок на участь у електронних торгах подати копії документів у паперовій формі за адресою, вказаною в оголошенні про проведення електронних торгів, або філіалу Організатора.

5.19. Заявка про участь в електронних торгах та документи, які до неї додаються, повинні бути завірені підписом фізичної особи або керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи) і печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

5.20. Користувач має право в будь-який час, на його вимогу, ознайомитись із майном, що є предметом лоту, який виставлено на торги (аукціон). Ознайомлення із майном, демонстрація майна потенційним учасникам здійснюється Замовником, Організатор забезпечує при цьому лише контактні дані осіб, уповноважених Замовником на демонстрацію.

  • Потенційний учасник одночасно подає до Фонду та до банку, що ліквідується, у тому числі засобами електронного зв’язку, заявку про зацікавленість у придбанні майна. Протягом п’яти робочих днів з дати отримання заявки про зацікавленість у придбанні майна, але не пізніше дня, що передує дню проведення електронних торгів, банк підписує з таким потенційним учасником договір щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить службову інформацію, та персональних даних. Після цього банк забезпечує доступ до кімнати даних у робочий час упродовж робочого тижня та можливість ознайомлення з майном на період до дати проведення електронних торгів та надає проект договору купівлі-продажу, а доступ до електронної форми документів - на спеціальному захищеному веб-сайті забезпечується цілодобово до дати проведення електронних торгів, на яких планується продати таке майно.

             (пункт 5.21. Розділу V додано наказом державного підприємства “СЕТАМ” №47 від 07.06.2016 року)

VI. Проведення електронних торгів

6.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

6.2. Після внесення заявки на проведення електронних торгів до Веб-сайту автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить не більше 30 (тридцяти) календарних днів.

6.3. Електронні торги розпочинаються в робочий день, визначений в інформаційному повідомленні та оголошенні. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ої до 18-ої години.

6.4. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в пункті 6.3 цього Положення, електронні торги автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 24:00 год. того ж робочого дня.

6.5. Усі Користувачі, що були допущені до електронних торгів Організатором, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент отримання цінової пропозиції Учасника.

6.6. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку купівлі лота.

  • Особлива ставка може бути подана Учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу на будь-яку суму, але не нижчу від стартової. Вразі якщо особлива ставка є рівною сумі, що складає 1% вартості майна, вона вважається кроком електронних торгів.

        (пункт 6.6.1. Розділу VІ викладений з урахуванням змін внесених наказом державного підприємства “СЕТАМ” №47 від 07.06.2016 року)

6.6.2. Кожен Учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.

6.6.3. У випадку, коли Учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

6.6.4. У випадку, коли Учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

6.6.5. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого Учасника.

6.6.6. Після подання особливої ставки Учасник може подавати інші цінові пропозиції.

6.6.7. Факт подання особливої ставки будь-яким з Учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам.

6.6.8. Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

6.6.9. Учасник, що зробив особливу ставку, отримує повідомлення про перевищення його особливої ставки при звичайному перебігу торгів або подання особливої ставки іншим Учасником, що надходить до його особистого кабінету.

6.7. В особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь Учасник. Для таких торгів вказуються наступні відомості: інформація про хід електронних торгів, перелік цінових пропозицій, особлива ставка.

6.8. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників наступної цінової пропозиції або подання Учасником особливої ставки покупки лота.

6.9. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

(пункт 6.9. Розділу VІ викладений з урахуванням змін внесених наказом державного підприємства “СЕТАМ” №47 від 07.06.2016 року)

6.10. Електронні торги вважаються такими, що не відбулися у випадку:

- відсутності допущених учасників електронних торгів;

- до участі в електронних торгах допущено лише одного учасника;

- несплати всіма учасниками, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронних торгів, належної грошової суми в строки, передбачені цим Порядком;

- ненадходження від жодного допущеного учасника цінової пропозиції;

- відсутності кроку електронних торгів;

            (пункт 6.10. Розділу VІ викладений з урахуванням змін внесених наказом державного підприємства “СЕТАМ” №47 від 07.06.2016 року)

6.11. Організатор забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

VII. Оформлення результатів електронних торгів

7.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

– номер лоту;

– назва та опис лоту;

– умови проведення електронних торгів;

– учасники електронних торгів;

– початкова ціна продажу;

– хід проведення електронних торгів;

– переможець торгів та його цінова пропозиція;

– унікальний номер переможця;

– сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі вказується розмір винагороди Організатора;

– банківські реквізити Замовника, на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.

7.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний персоніфікований протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця.

7.2.1. У персоніфікованому протоколі, крім інформації вказаної у п. 7.1. цього Порядку зазначається прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.

7.3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

7.4. До протоколу/персоніфікованого протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

7.5. Організатор, не пізніше наступного робочого дня після його формування, надсилає персоніфікований протокол в електронній формі переможцю торгів на адресу електронної пошти Учасника торгів, а також на адресу електронної пошти Замовника. Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Організатор, не пізніше наступного робочого дня після його отримання, надає чи надсилає поштовим направленням Замовнику.

7.6. Організатор також повинен надіслати Замовнику протокол електронних торгів, які не відбулися.

7.7. Переможець торгів протягом 10 (десяти) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів, зобов’язаний:

– підписати персоніфікований протокол та надати (надіслати) його Організатору;

– перерахувати кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок Замовника, вказаний в протоколі;

– підписати договір купівлі-продажу майна (лоту) з Замовником.

7.8. Винагорода Організатора за проведення електронних торгів вираховується з гарантійного внеску переможця торгів. Винагорода Організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити Замовнику. При цьому, зобов’язання переможця торгів щодо оплати придбаного майна (лоту) перед Замовником збільшується на суму винагороди Організатора. Залишок гарантійного внеску перераховується Організатором на рахунок Замовника.

7.9. У разі, якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна.

7.10. Розмір винагороди Організатору, з урахуванням п. 7.8. цього Порядку, не може бути іншим ніж передбачено в тарифах, встановлених виконавчою дирекцією Фонду (рішення №3 від 06.01.2016 року), а саме:

 

Діапазон вартості тис. грн.

Відсоток %

Але не більше, тис. грн.

до

100,0

5,0

3

 

100,01

500,0

4,0

15,0

 

500,01

1 000,0

3,0

25,0

 

1 000,01

5 000,0

2,0

75,0

 

5 000,01

10 000,0

1,0

175,0

 

10 000,01

50 000,0

0,5

250,0

 

понад

50 000,0

0,5

500,0

 

 

7.11. У разі відмови переможця торгів з будь-яких причин від підписання персоніфікованого протоколу та/або від укладання договору купівлі-продажу майна, перерахування коштів за придбане майно на розрахунковий рахунок, вказаний у протоколі протягом терміну, встановленого цим Порядком, така відмова чи невиконання фіксуються та результати таких електронних торгів підлягають перевизначенню Організатором. Лот, по якому здійснюється перевизначення переможця, за погодженням із Замовником, може виставлятися на повторні торги, лише в разі невиконання дій вказаних у пункті 7.7 всіма Учасниками, які подавали цінові пропозиції. У подальшому Організатор має право не допускати таких Учасників до участі в наступних торгах. У разі відмови переможця від підписання персоніфікованого протоколу та/або договору купівлі-продажу майна, сплати коштів за придбаний об’єкт продажу – гарантійний внесок йому не повертається і використовується в порядку, встановленому п. 7.8 цього Порядку. Замовник негайно надає Організатору інформацію про відмову від виконання чи невиконання переможцем дій вказаних у п. 7.7 цього Порядку.

7.12. Учасник торгів, який подавав цінову пропозицію, але не був оголошений переможцем, у разі відмови переможця торгів від придбання майна, визначається переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни без проведення повторних торгів. У даному випадку, Організатор протягом 3 (трьох) робочих днів надсилає рішення про визначення іншого переможця в електронній формі Замовнику.

7.13. Повернення сплачених гарантійних внесків Учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється Організатором протягом 3 (трьох) банківських днів із дня виконання переможцем дій визначених в п. 7.7 цього Порядку. У випадку зазначення в заявці про участь в електронних торгах або під час реєстрації неповної інформації про банківські реквізити, Організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

7.14. Гарантійний внесок не повертається учаснику торгів і використовується в порядку, встановленому п. 7.8 цього Порядку у випадку:

– відмови переможця торгів від укладення договору купівлі-продажу придбаного майна;

– не здійснення оплати за майно;

– не підписання персоніфікованого протоколу електронних торгів протягом строку, визначеного цим Порядком.

7.15. Персоніфікований протокол про результати проведення електронних торгів із визначенням переможця є підставою для укладення договору купівлі-продажу майна між Замовником та Учасником торгів (переможцем аукціону). Право власності на об’єкт продажу переходить до Переможця у разі належного виконання умов, вказаних в п. 7.7 цього Порядку.

7.16. Облік та зберігання всіх оригіналів протоколів здійснюється спільно Організатором (другі примірники) та Замовником (перші примірники).

VIII. Вирішення спорів

8.1. Спори, пов`язані із проведенням електронних торгів, вирішуються в судовому порядку.