Додаток №2

до договору про співпрацю з організації та 

проведення електронних торгів № 415

від 08 липня 2024 року

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ІНШОЇ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ, ЯКІ УТВОРИЛИСЯ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ

 

1.1. У Правилах проведення електронних торгів (далі ‒ Правила) терміни вживаються у таких значеннях:

Веб-сайт ‒ сторінка Організатора (Виконавця) торгів у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів за адресою https://setam.net.ua/), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів.

Замовник ‒ юридична особа, яка надає Організатору вичерпну інформацію про лот, що підлягає продажу на електронних торгах, та уклала з Організатором договір про взаємодію щодо організації та проведення електронних торгів.

Винагорода Організатора — грошова сума, що сплачується Замовником електронних торгів за організацію та проведення торгів.

Гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються Організатором для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками, та вноситься потенційними учасниками торгів на розрахунковий рахунок Організатора для участі у електронних торгах у розмірі 5 (п’ять)% від стартової ціни лота, якщо інше не вказано Замовником у заявці.

Аукціон (далі – електронні торги) - спосіб продажу лоту, за яким його переможцем стає учасник, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

Крок електронних торгів (аукціону) ‒ надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота у розмірі 1 (один)% від стартової ціни лота, якщо інше не вказано Замовником у заявці.

Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті.

Майно – металобрухт та інша вторинна сировина, утворені у військових формуваннях, крім брухту з вмістом дорогоцінних металів.

Учасник електронних торгів (далі – Учасник) – фізична особа-підприємець або юридична особа в особі представника, уповноваженого діяти від її імені, які зареєструвалися на Веб-сайті, сплатили Гарантійний внесок, відповідають вимогам до Учасників відповідних електронних торгів, визначених Правилами, та допущені Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог Правил.

У випадку проведення електронних торгів металобрухтом учасником може бути виключно спеціалізоване підприємство, що здійснює заготівлю та/або переробку (надає послуги з переробки) металобрухту, відповідає вимогам Закону України «Про металобрухт», в особі представника, уповноваженого діяти від його імені, яке зареєструвалось на Веб-сайті, сплатило Гарантійний внесок, відповідає вимогам до Учасників відповідних електронних торгів, визначених Правилами, та допущене Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог Правил.

Лот – одиниця чи група одиниць Майна, яке виставляється Замовником для продажу на електронних торгах.

Організатор електронних торгів (далі – Організатор) – Державне підприємство “СЕТАМ”.

Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах.

Особлива ставка – пропозиція учасника електронних торгів придбати лот, зроблена незалежно від перебігу торгів.

Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги.

Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції.

Стартова ціна лота – початкова ціна продажу лота, що виставляється на електронних торгах.

Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.

1.2. Організатор забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Взаємодія Замовника та Організатора щодо реалізації майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цими Правилами, може здійснюватися в електронній формі (з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП)), поштовими відправленнями, шляхом доставки наручно, під підпис уповноваженої особи, що отримує таку кореспонденцію, або кур’єрською службою доставки.

ІІ. Стадії електронних торгів

2.1. Електронні торги складається з наступних стадій:

– підготовка до проведення електронних торгів;

– розміщення інформаційного повідомлення про проведення електронних торгів;

– реєстрація учасників торгів;

– проведення електронних торгів;

– оформлення результатів електронних торгів.

 

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Організатором на підставі відповідної заявки Замовника про проведення електронних торгів.

3.2. Заявка на проведення електронних торгів передається Організатору та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Замовником у письмовій формі, в електронному чи паперовому вигляді. Реквізити за якими здійснюється листування між Організатором та Замовником, повинні зазначатися у договорі про співпрацю чи додатках до нього.

3.3. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати Умовам цих Правил.

3.4. У заявці на проведення електронних торгів (договорі) обов’язково зазначаються:

– перелік лотів, що передаються на продаж з аукціону;

– особливості проведення електронних торгів (якщо такі встановлюються Замовником);

– назва, опис та інша потрібна інформація про лот;

– розподіл майна по лотах;

– стартова ціна лота на аукціоні;

- фото чи відео-матеріали із зображенням відповідного майна (за наявності);

- крок аукціону по кожному лоту;

- розмір гарантійного внеску по кожному лоту;

- строки проведення аукціону;

- строки сплати коштів переможцем за придбане майно та підписання договору-купівлі з Замовником;

- вимоги до учасників електронних торгів;

- відомості про Замовника (прізвище, ім’я, по батькові працівника Замовника, що відповідає за продаж Майна, із зазначенням засобів зв’язку з ним);

- місце розташування Майна;

- інші умови проведення Електронних торгів.

3.5. Заявка на проведення електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту.

3.6 На підставі відповідної Заявки, підписаної Замовником та Організатором, Організатор формує інформаційне повідомлення про проведення електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, необхідна для проведення електронних торгів, передбачена цими Правилами, та не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до визначеної дати проведення електронних торгів, якщо інший строк не вказано Замовником у Заявці, розміщує його на Веб-сайті. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл майна по лотах, Організатор формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.

3.7. Інформаційне повідомлення про електронні торги розміщується на Веб-сайті та повинно містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

– відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

–відомості про місце проведення електронних торгів (https://setam.net.ua/);

– відомості про Замовника та інформація про порядок ознайомлення з інформацією про Майно (прізвище, ім’я, по батькові працівника Замовника, що відповідає за продаж Майна, із зазначенням засобів зв’язку з ним);

– порядок оформлення участі в електронних торгах та вимоги до учасників (за наявності);

– дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;

– строк підготовки до проведення електронних торгів;

– кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

– дату і час початку електронних торгів;

– дату і час закінчення проведення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

– строки сплати та розмір гарантійного внеску, що підлягає сплаті Учасником електронних торгів на рахунок Організатора

– умови участі в Електронних торгах та іншу інформацію, у разі необхідності;

2) інформацію про лот:

– номер Лота;

– вид Майна;

– найменування Майна;

– відомості про Майно, що виставляється на електронних торгах, склад, характеристики, опис;

– фотографічне зображення майна, переданого в забезпечення (за наявності);

– стартову ціну Лота;

– крок електронних торгів;

– інформацію про розмір винагороди Організатора та порядок її сплати.

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

3.7.1. Інформацію про те, що Гарантійний внесок не повертається Переможцю у випадках, зазначених в п. 6.8. Правил.

3.8. У випадку проведення електронних торгів металобрухтом учасником може бути виключно спеціалізоване підприємство, що здійснює заготівлю та/або переробку (надає послуги з переробки) металобрухту, та відповідає вимогам Закону України «Про металобрухт», а також має дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів.

 

ІV. Допуск осіб до участі в електронних торгах

4.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З моменту реєстрації, така особа набуває статусу Користувача. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів надає такі дані:

1) для фізичної особи:

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

– адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону;

– логін і пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

– найменування юридичної особи;

– код за ЄДРПОУ;

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

– адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону уповноваженої особи;

– логін і пароль.

4.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. Під час реєстрації на Веб-сайті, Користувач повинен заповнити всі графи з поміткою «фінансові реквізити для повернення гарантійних внесків».

4.3 Для оформлення участі в електронних торгах, Користувач подає через Веб-сайт в електронному вигляді заявку на участь в електронних торгах за кожним Лотом окремо, шляхом активування позначки «Подати заявку», сплачує Гарантійний внесок (після подачі заявки Користувач отримує можливість сформувати відповідну квитанцію) на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цими Правилами.

У разі ненадходження Гарантійного внеску на рахунок Організатора, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами, система Веб-сайту не завершує реєстрацію Користувача на участь в електронних торгах.

4.4. Заявка про участь в Електронних торгах подається виключно щодо конкретно обраного Лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими Лотами, та може бути подана Користувачем виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення електронних торгів. Після завершення зазначеного терміну заявки не приймаються.

4.5. Поданій через Веб-сайт заявці на участь в електронних торгах автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

4.6. Організатор забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника електронних торгів Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи, а також забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників електронних торгів чи безпідставного зволікання із такою реєстрацією.

4.7. Прийом Організатором заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення про електронні торги на Веб-сайті і закінчується за 1 (одну) годину до початку проведення електронних торгів. Організатор забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах, сплатили Гарантійний внесок, який надійшов на рахунок Організатора, не пізніше ніж за 1 (одну) годину до початку проведення електронних торгів, зазначеної в інформаційному повідомленні про електронні торги.

4.8. Організатор забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих Учасників електронних торгів та несе відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних.

4.9. Ризики, пов’язані з участю в електронних торгах Учасників, які не відповідають вимогам, встановленим цими Правилами та інформаційним повідомленням, покладаються на такого учасника.

4.10. Сплата гарантійного внеску.

4.10.1. Розмір Гарантійного внеску становить 5 (п’ять) % від початкової (стартової) ціни продажу Лота (у разі, якщо інше не зазначено в Заявці, та відповідно – в інформаційному повідомленні про електронні торги). Гарантійний внесок вважається сплаченим Учасником електронних торгів з моменту зарахування відповідної суми коштів на рахунок Організатора.

4.10.2. Після подання Користувачем заявки на участь у Електронних торгах, Організатор забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує Гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати Гарантійного внеску надсилається в Особистий кабінет Учасника електронних торгів або на його електронну адресу.

Підстави та порядок повернення Гарантійного внеску визначаються цими Правилами.

 

V. Проведення електронних торгів

5.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

5.1.1. Електронні торги проводяться за умови допуску до їх проведення принаймні одного Учасника електронних торгів (якщо інше не зазначено в Заявці, та відповідно - в інформаційному повідомленні про електронні торги ).

5.2. Після внесення Організатором інформації про електронні торги до Веб-сайту, автоматично визначається строк для підготовки до проведення електронних торгів, реєстрації Учасників електронних торгів, огляду Майна, який встановлюється Замовником у Заявці.

5.3. Електронні торги розпочинаються в день, визначений в інформаційному повідомленні про Електронні торги. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

5.4. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення електронних торгів, вони автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 22:00 год. того ж робочого дня.

Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хв. до закінчення десяти хвилинного часу їх продовження, але не довше часу встановленого в абзаці першому цього пункту.

5.5. Усі Учасники електронних торгів, що були зареєстровані Організатором, мають он-лайн доступ до перебігу електронних торгів та висувають свої цінові пропозиції щодо Лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним в інформаційному повідомленні про Електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана Учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим Учасником електронних торгів та повинна містити ціну, що на встановлений Організатором Крок електронних торгів вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований системою Веб-сайту момент отримання цінової пропозиції. Зареєстрований Учасник електронних торгів може у будь-який момент Електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію.

5.6. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час проведення Електронних торгів, на будь-якому етапі, подати через Веб-сайт Особливу ставку купівлі Лота, незалежно від їх перебігу та Кроку електронних торгів, на будь-яку суму, але не нижчу від стартової ціни Лота.

5.6.1. Кожен Учасник електронних торгів може подати Особливу ставку один раз під час одних електронних торгів.

5.6.2. У випадку, коли Учасником електронних торгів було подано цінові пропозиції під час електронних торгів, Особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

5.6.3. У випадку, коли Учасником електронних торгів під час проведення електронних торгів було перевищено його власну Особливу ставку, така Особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні Переможця.

5.6.4. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній Особливій ставці іншого Учасника електронних торгів чи кратною Кроку електронних торгів.

5.6.5. Після подання Особливої ставки Учасник електронних торгів може подавати інші цінові пропозиції.

5.6.6. Факт подання Особливої ставки будь-яким з Учасників електронних торгів відображається в інформації про перебіг електронних торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам електронних торгів та Спостерігачам.

5.6.7. Розмір поданої Особливої ставки відображається в інформації про перебіг електронних торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу Електронних торгів.

5.7. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників електронних торгів наступної цінової пропозиції або подання Учасником електронних торгів Особливої ставки.

5.8. Переможцем визнається Учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із Учасників електронних торгів запропонував придбати Лот за Початковою ціною продажу або актуальною ціною Лота і пропозицій щодо купівлі Лота від інших Учасників електронних торгів не надійшло, Лот продається за Початковою (стартовою) ціною продажу або актуальною ціною Лота, яка визначається згідно із врахуванням умов п. 5.4. цих Правил.

5.9. Організатор забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів до Веб-сайту, з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

5.10. Розмір винагороди Організатора зазначається в інформаційному повідомленні про електронні торги та в Протоколі. Додаткова винагорода (за її наявності) сплачується Замовником на рахунок Організатора не пізніше наступного робочого дня після повного виконання договору купівлі-продажу Переможцем електронних торгів.

 

VI. Оформлення результатів електронних торгів

6.1. Після проведення електронних торгів на Веб-сайті відображаються результати електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує Протокол по Лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До Протоколу вноситься така інформація:

– номер Лота;

– дата та місце (https://setam.net.ua/) проведення Електронних торгів;

– назва та опис Лота;

– Початкова (стартова) ціна продажу Лота;

– запропоновані Учасниками електронних торгів цінові пропозиції, Особливі ставки;

– Переможець (його унікальний номер) та його цінова пропозиція;

– сума коштів, сплачена Переможцем, та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі вказується вартість послуг Організатора та розмір додаткової винагороди Організатора (за наявності);

– порядок оплати, банківські реквізити Замовника, на які мають бути перераховані кошти за придбане Майно.

– банківські реквізити Організатора, на які має бути перераховано розмір додаткової винагороди (у разі її наявності).

6.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний Протокол (персоніфікований) по Лоту з повною інформацією про Переможця в Особистому кабінеті Переможця, в якому, окрім інформації, вказаної у п. 6.1. цих Правил, також зазначається:

– ПІБ фізичної особи/найменування юридичної особи;

– серія та номер документа, що посвідчує його особу/код за ЄДРПОУ;

– поштова адреса;

– номер контактного телефону.

6.3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

6.4. До протоколу/персоніфікованого протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

6.5. Затверджений Організатором персоніфікований протокол у 3 (трьох) примірниках Організатор, протягом 2 (двох) робочих днів після його формування, надсилає Замовнику.

6.5.1. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів перевіряє переможця на відповідність вимогам, вказаним у п. 3.8. Правил та за результатами перевірки затверджує протоколи та повертає один примірник Організатору, або надсилає Організатору повідомлення про невідповідність переможця вимогам п. 3.8. Правил.

6.6. Переможець протягом 14 (чотирнадцять) робочих днів (якщо інший строк не вказаний в інформаційному повідомленні) із дня, наступного за днем проведення електронних торгів, зобов’язаний:

– перерахувати кошти за придбане майно на рахунок Замовника, вказаний в протоколі;

– підписати договір купівлі-продажу майна (лоту) з Замовником.

6.7. У разі відмови переможця торгів з будь-яких причин від виконання дій, вказаних у п. 6.6. цих Правил, невиконання договору купівлі-продажу після його підписання, така відмова чи невиконання фіксуються, переможець підлягає відхиленню, а новим переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни, без проведення повторних електронних торгів, визнається учасник електронних торгів з наступною по величині ціновою пропозицією. У такому випадку Організатор формує відповідний Протокол та протягом 2 (двох) робочих днів надсилає затверджені примірники протоколів Замовнику. Подальші дії щодо перевірки переможця регулюються підпунктом 6.5.1. цих Правил.

6.7.1. У разі встановлення Замовником невідповідності переможця вимогам п.3.8. Правил, такий переможець відхиляється, а новим переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни, без проведення повторних електронних торгів, визнається учасник електронних торгів з наступною по величині ціновою пропозицією. У такому випадку Організатор формує відповідний Протокол та протягом 2 (двох) робочих днів надсилає затверджені примірники протоколів Замовнику. Подальші дії щодо перевірки переможця регулюються підпунктом 6.5.1. цих Правил.

6.8. У разі відмови переможця від виконання дій, вказаних у п. 6.6. цих Правил, протягом встановлених строків, та/або невиконання переможцем договору купівлі-продажу після його підписання, та/або встановлення Замовником невідповідності переможця торгів вимогам до учасників торгів, передбачених п. 3.8., – гарантійний внесок йому не повертається і розподіляється між Організатором та Замовником у наступному порялку: 75% гарантійного внеску залишається у Організатора, а 25% гарантійного внеску перераховується Організатором Замовнику протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Організатором повідомлення згідно п. 6.8.1. Правил.

6.8.1. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів письмово надсилає Організатору інформацію про дотримання строків виконання чи відмову від виконання переможцем дій, вказаних у п. 6.6. цих Правил, та/або невиконання переможцем умов договору купівлі-продажу після його підписання, та/або про встановлення факту невідповідності переможця торгів вимогам до учасників торгів, передбаченим у п. 3.8. Правил.

6.9. У разі, якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна (додаткова винагорода).

6.10. Електронні торги можуть бути скасовані (відмінені та/або припинені) на будь-якій стадії їх проведення на підставі рішення замовника, з обов’язковим письмовим повідомленням про це організатора.

 

VII. Повернення гарантійних внесків

7.1. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам торгів, які не перемогли в електронних торгах, здійснюється Організатором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Замовника письмового повідомлення про повне виконання умов договору купівлі-продажу, та протягом 3 (трьох) робочих днів у з дня припинення електронних торгів.

7.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам електронних торгів, які не подавали цінових пропозицій, здійснюється Організатором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня формування Протоколу.

7.3. У випадку зазначення в реквізитах учасником не повної (недостовірної) інформації про банківські реквізити, організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

 

VIII. Вирішення спорів

8.1. Спори, пов'язані з реалізацією вимог цих Правил, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.