Порядок проведення аукціону

 ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ (ДРУГИЙ ГОЛЛАНДСЬКИЙ АУКЦІОН)

1.1. У Порядку проведення електронних торгів (другого голландського аукціону ) (далі ‒ Правила) терміни вживаються у таких значеннях:

Веб-сайт ‒ сторінка Виконавця торгів у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів; 

Гарантійний внесок ‒ завдаток, який сплачує учасник аукціону на рахунок Виконавця;

Аукціон (далі – електронні торги) - спосіб продажу майна шляхом проведення електронних торгів, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

Крок електронних торгів (аукціону) ‒ фіксована надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота.

Крок аукціону, якщо інше не передбачено рішенням Замовника про продаж майна, зазначається у заявці на проведення аукціону у розмірі 1% від початкової ціни продажу майна;

Електронні торги відбуваються за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (далі – голландський аукціон).

Етап подання цінових пропозицій для проведення голландського аукціону - проміжок часу подання цінових пропозиції учасниками після активування етапу подання цінових пропозицій. 

Закрита цінова пропозиція для голландского аукціону - сума коштів, сплата якої декларується учасником на веб-сайті організатора електронних торгів, зроблена незалежно від перебігу електронних торгів, шляхом натискання кнопки «зробити особливу ставку». 

Крок аукціону для проведення голландського аукціону (надалі – крок аукціону)- знижка, на яку в ході електронних торгів автоматично і поступово здійснюється зниження стартової ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення електронних торгів до моменту автоматичного здійснення останнього з визначених кроків або до моменту здійснення ставки учасником, та мінімальна надбавка, на яку в ході електронних торгів може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Розмір мінімального кроку електронних торгів встановлюється на рівні 1 % стартової ціни лота на таких електронних торгах;

Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті;

Лот – одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

Майно – рухоме та нерухоме майно, майнові права на нерухоме майно, у тому числі стягнуте майно, а також майно/майнові права, що перейшли до Банку у зв’язку з прийняттям активів неплатоспроможного банку, та права вимоги, що може бути відчужене Замовником на законних підставах. 

Мінімальна ціна – ціна лота, якою закінчується автоматичне покрокове зниження ціни лота протягом періоду проведення електронного аукціону, за відсутності ставки учасника;

Організатор електронних торгів (далі – Виконавець) – Державне підприємство “СЕТАМ”;

Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах;

Період подання ставки голландського аукціону - проміжок часу між стартом електронних торгів та кожним наступним автоматичним покроковим зниженням стартової ціни лота, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота; 

Період проведення голландського аукціону - проміжок часу, протягом якого здійснюється автоматичне покрокове зниження стартової ціни лота на визначену відповідно до заявки замовника та подання цінових пропозицій (у разі здійснення ставки учасником) у порядку та на умовах, встановлених даним Додатком;

Поточна ціна лота - ціна лота, яка відображається в режимі реального часу та діє протягом періоду між початком автоматичного покрокового зниження стартової ціни, включаючи проміжок часу між здійсненням останнього кроку та завершенням електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій; 

Ставка - дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження ціни лоту та свідчить про згоду користувача сплатити поточну ціну лоту, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю аукціону;

Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

Стартова ціна лота – початкова ціна продажу лота, що виставляється на електронних торгах;

Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.

1.2. Виконавець забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Взаємодія Замовника та Виконавця щодо реалізації майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цими Правилами, може здійснюватися в електронній формі.

1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цими Правилами, поштовими відправленнями, доставка нарочно або кур’єрською службою доставки дозволяється.

 

ІІ. Стадії електронних торгів.

2.1. Електронні торги складаються з наступних стадій:

– підготовка до проведення електронних торгів;

– розміщення інформаційного повідомлення  про проведення електронних торгів;

– реєстрація учасників торгів;

– проведення електронних торгів;

– визначення переможця електронних торгів;

 

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Виконавцем на підставі відповідної заявки Замовника про проведення електронних торгів.

3.2. Заявка на проведення електронних торгів передається Виконавцю та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Замовником у письмовій формі, в електронному чи паперовому вигляді. Реквізити, за якими здійснюється листування між Виконавцем та Замовником, зазначені у Договорі про надання послуг з організації продажу з аукціону  у формі електронних торгів нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно № ___ від ____________чи додатках до нього. 

3.3. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати умовам цих Правил.

У заявці на проведення електронних торгів (договорі) обов’язково зазначаються:

 • перелік майна, що передається на продаж з аукціону;
 • особливості проведення електронних торгів (якщо такі встановлюються Замовником);
 • назва, опис та інша потрібна інформація про майно;
 • розподіл майна по лотах;
 • початкова (стартова) ціна продажу майна на аукціоні;
 • фото чи відео-матеріали із зображенням відповідного майнам(за наявності).
 • інформація про права третіх осіб на майно (у разі його обтяження);
 • крок аукціону по кожному лоту;
 • кількість кроків для кожного лоту;
 • мінімальна ціна для кожного лоту
 • розмір гарантійного внеску по кожному лоту; 
 • строки проведення електронних торгів; 
 • якщо предметом електронних торгів є майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, інформація про такі обмеження (необхідність ліцензій, дозволів тощо);
 • інші істотні умови проведення аукціону. 

3.4. Заявка на проведення електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту.

3.5. На підставі відповідної заявки на проведення електронних торгів, Виконавцем, не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до визначеної дати проведення аукціону, на веб-сайті формується інформаційне повідомлення про лот електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, передбачена цими Правилами. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл майна по лотах, Виконавець формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.

3.5.1. Якщо дата проведення електронних торгів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, електронні торги проводяться у перший за ним робочий день.

3.6. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:

3.6.1. Загальну інформацію про електронні торги:

 • відомості про Виконавця (найменування, контактні телефони, електронна адреса);
 • відомості про місце проведення електронних торгів (аукціону) (https://setam.net.ua/);
 • відомості про місце знаходження майна (фактична адреса зберігання майна, контакти осіб, які повинні забезпечувати демонстрацію майна);
 • порядок оформлення участі в електронних торгах;
 • дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;
 • строк підготовки до проведення електронних торгів;
 • кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;
 • дату і час початку електронних торгів;
 • дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);
 • строки сплати та розмір гарантійного внеску, що підлягає сплаті на рахунок Виконавця на реквізити (найменування банку, Код банку, номер рахунку, призначення платежу) сформовані згідно з п. 4.6. цих Правил;
 • умови участі в аукціоні та іншу інформацію у разі необхідності;

3.6.2. Інформацію про майно (лот);

 • номер лота;
 • вид майна;
 • найменування майна;
 • відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його  місцезнаходження, склад, характеристики, опис, наявність дефектів;
 • фотографічне зображення майна (за наявності);
 • розмір гарантійного внеску;
 • початкову (стартову) ціну лота;
 • крок електронних торгів;
 • порядок ознайомлення з майном (фактична адреса знаходження, час та місце для ознайомлення, контактні телефони, ПІБ працівників Банку, що відповідають за продаж майна, чи електронна адреса);
 • посилання на порядок проведення Аукціону (Проведення електронних торгів (першого голландського аукціону) та/або Порядок проведення Аукціону (Проведення електронних торгів (другого голландського аукціону)»
 • інформацію про розмір винагороди Виконавця та порядок її сплати.

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

3.7. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

 • обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
 • кількість і склад робочих місць;
 • відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;
 • основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі;
 • додаткові відомості.

3.8. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

 • розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;
 • план приміщення (за наявності);
 • місце розташування;
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим і розмір, кадастровий номер (за наявності) );
 • кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;
 • кількість кімнат, площа кожної кімнати;
 • інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;
 • інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.

3.9. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

 • розмір площі;
 • план приміщень (за наявності);
 • місце розташування;
 • призначення об'єкта;
 • встановлені обмеження;
 • відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір, кадастровий номер (за наявності));
 • інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона є.

3.10. Якщо реалізації підлягає земельна ділянка, в інформації про майно додатково зазначаються:

 • місце розташування земельної ділянки;
 • розмір земельної ділянки;
 • правовий режим земельної ділянки;
 • цільове призначення земельної ділянки;
 • кадастровий номер земельної ділянки;
 • обмеження на використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та - санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови);
 • наявність комунікацій.

3.11. Якщо реалізації підлягає майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, надана Замовником інформація про такі обмеження (необхідність ліцензій, дозволів тощо) розміщується Виконавцем у інформаційному повідомленні.

3.12. Заявка на проведення електронних торгів вважається прийнятою з моменту передачі її Виконавцю, що оформляється актом підписаним Замовником і Виконавцем. Якщо заявка подавалася у електронному вигляді за допомогою засобів електронної пошти, така заявка вважається отриманою Виконавцем з моменту її фактичного надходження на електронну адресу Виконавця. Виконавець формує інформаційне повідомлення не пізніше 5 робочого дня з дати отримання належним чином оформленої заявки на проведення електронних торгів.

3.13. Виконавець має право звертатися до Замовника із проханнями про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів, якщо інформації вказаної в такій заявці недостатньо для формування інформаційного повідомлення. Виконавець має право звертатися до Замовника із проханням про роз'яснення змісту заявки на проведення електронних торгів. У разі ненадання відповіді на письмове прохання Виконавця про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів чи роз'яснення її змісту, Виконавець має право не розміщувати інформаційне повідомлення до моменту отримання відповіді від Замовника.

 

ІV. Допуск осіб до участі в електронних торгах

4.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З моменту реєстрації, така особа набуває статусу Користувача. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів вказує такі дані:

1) для фізичної особи:

 • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • серія та номер паспорта;
 • адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Виконавцем;
 • номер контактного телефону;
 • фінансові реквізити для повернення гарантійних внесків (отримувач коштів, реєстраційний номер облікової картки платника податків, код банку отримувача (МФО), назва банку отримувача, рахунок отримувача); 
 • логін і пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

 • найменування юридичної особи;
 • код за ЄДРПОУ;
 • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;
 • адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Виконавцем;
 • номер контактного телефону уповноваженої особи;
 • фінансові реквізити для повернення гарантійних внесків (отримувач коштів, індивідуальний податковий номер, код банку отримувача (МФО), назва банку отримувача, рахунок отримувача); 
 • логін і пароль.

4.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. 

4.3. Для участі в електронних торгах Користувач подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Виконавця та виконує інші вимоги, визначені цими Правилами.

4.4. Учасниками електронних торгів, предметом яких є майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, можуть бути виключно Користувачі, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи. Такі користувачі зобов'язані підтвердити свій статус при укладенні договору купівлі-продажу із Замовником.  

4.5. Ризики пов’язані із участю у електронних торгах, предметом яких є майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, без відповідного дозволу чи ліцензії несе учасник. 

4.6. Заявка на участь в електронних торгах подається Користувачем щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки “ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ”. Після подачі заявки на участь в електронних торгах користувач отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску.

4.7. Виконавець забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих Учасників та відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.

4.8. Заявка про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення електронних торгів. Після завершення зазначеного терміну заявки Виконавцем не приймаються.

4.9. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

4.10. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

4.11. Виконавець забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

4.12. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за 1 (одну) добу до початку електронних торгів. Виконавець забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах, та гарантійний внесок яких надійшов на рахунок Виконавця, не пізніше ніж за 1 (одну) добу до дати проведення електронних торгів, зазначеної в інформаційному повідомленні про електронні торги.

4.13. Виконавець перевіряє виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до Учасника, а саме надходження гарантійного внеску на рахунок Виконавця, від учасника що подав заявку на участь у електронних торгах.

4.14. У разі ненадходження гарантійного внеску на рахунок Виконавця, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами чи Договором, Система не завершує реєстрацію Користувача на участь в електронних торгах. 

4.15. Виконавець забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників чи безпідставного зволікання із реєстрацією Учасників.

4.16. Сплата гарантійного внеску.

4.16.1. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) відсотків від початкової вартості лоту. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту зарахування його на рахунок Виконавця.

4.16.2. Після подання Користувачем заявки на участь у електронних торгах, Виконавець забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в особистий кабінет Учасника або на його електронну адресу.

Підстави та порядок повернення гарантійного внеску визначаються цими Правилами.

4.16.3. Учасникам припинених електронних торгів гарантійний внесок повертається протягом 3 (трьох) банківських днів з дня припинення таких торгів. 

4.17. Користувач має право в будь-який час, на його вимогу, ознайомитись із майном, що є предметом лоту, який виставлено на електронні торги. Ознайомлення із майном, демонстрація майна потенційним учасникам здійснюється Замовником, Виконавець забезпечує при цьому лише контактні дані осіб, уповноважених Замовником на демонстрацію.

 

V. Проведення електронних торгів.

5.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Виконавцем електронних торгів.

5.2. Після внесення заявки на проведення електронних торгів до Веб-сайту автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить 14 (чотирнадцять) календарних днів.

5.3. Електронні торги розпочинаються в день, визначений в інформаційному повідомленні. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ої до 18-ої години.

5.4. Етапами проведення голландського аукціону є:

– автоматичне покрокове зниження ціни лота;

– подання цінових пропозицій; закритих цінових пропозицій; ставки. 

Веб-сайт Виконавця автоматично розпочинає кожний наступний етап голландського аукціону залежно від часу початку та завершення попереднього етапу згідно з цими Правилами.

5.5. Протягом періоду проведення електронного аукціону на Веб-сайті відображається така інформація: 

  • номер лота та електронного аукціону;
  • стислий опис лота; 
  • період проведення електронного аукціону; 
  • хід проведення електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу; 
  • стартова ціна лота; 
  • поточна ціна лота; 
  • загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота.  

Розмір кроку аукціону, на який здійснюється автоматичне покрокове зниження стартової ціни, визначається як 1 відсоток стартової ціни лота на такому аукціоні.

5.6. Голландський аукціон розпочинається з автоматичного покрокового зниження стартової ціни лота. Протягом цього етапу учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота або закриту цінову пропозицію шляхом натискання кнопки «зробити особливу ставку», та зупинити автоматичне покрокове зниження стартової ціни, після чого автоматичне покрокове зниження стартової ціни лота припиняється та аукціон переходить на етап подання цінових пропозицій. 

5.7. Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота, може становити 99 кроків. Замовником може бути встановлена інша кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота, до 99 включно. Якщо під час автоматичного покрокового зниження ціни лота учасник зробив ставку, Веб-сайт зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота та активує етап подання цінових пропозицій відповідно до цього Додатку.

5.8. Максимальний час зниження ціни лота встановлюється у заявці Замовника, та зазначається Виконавцем в інформаційному повідомленні. Якщо під час автоматичного покрокового зниження ціни лота учасник зробив ставку, Веб-сайт зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота та активує етап подання цінових пропозицій відповідно до цього Додатку.

5.9. Під час під час автоматичного покрокового зниження учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота або подати закриту цінову пропозицію шляхом натиснення кнопки «зробити особливу ставку». У разі надходження ставки або закритої цінової пропозиції, автоматичне покрокове зниження ціни лота зупиняється на поточній ціні лота. За умови відсутності ставки Веб-сайт автоматично покрокове знижує ціну лота до моменту автоматичного здійснення останнього кроку. 

5.10. Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не зроблено ставки, Веб-сайт автоматично присвоює електронному аукціону статус “Торги не відбулися”.

5.11. Фіксація часу здійснення ставки, яка зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота, здійснюється згідно з порядком обліку часу, за яким діє Веб-сайт відповідно до цього Додатку.

5.12. У разі зупинення автоматичного покрокового зниження ціни лота, торги переходить на етап подання цінових пропозицій, що відбувається з урахуванням положень п. 5.13-5.15. та пп.5.13.1.-5.14.8. цих Правил. 

5.13. Під час етапу подання цінових пропозицій учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком аукціону, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим учасником та повинна містити ціну, що на встановлений Виконавцем крок аукціону вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент отримання цінової пропозиції. Зареєстрований Учасник може у будь-який момент електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію. 

5.13.1. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в цих правилах, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 20:00 год. того ж робочого дня.

5.13.2. Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення 10 хвилинного строку їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці першому цього пункту. 

5.14. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт закриту цінову пропозицію шляхом натискання кнопки «зробити особливу ставку».

5.14.1. Закрита цінова пропозиція, може бути подана учасником незалежно від перебігу електронних торгів та кроку аукціону на будь-яку суму, але не нижчу від ставки (цінової пропозиції, яка зупинила покрокове зниження ціни лота).

5.14.2. Кожен Учасник може подати закриту цінову пропозицію один раз під час одних торгів.

5.14.3. У випадку, коли Учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, закрита цінова пропозиція повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

5.14.4. У випадку, коли Учасником під час торгів було перевищено його власну закриту цінову пропозицію, така закрита цінова пропозиція анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

5.14.5. Закрита цінова пропозиція не може бути рівною вже вказаній закритій ціновій пропозиції іншого Учасника чи кроку аукціону..

5.14.6. Після подання закритої цінової пропозиції Учасник може подавати інші цінові пропозиції.

5.14.7. Факт подання закритої цінової пропозиції будь-яким з Учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам.

5.14.8. Розмір поданої закритої цінової пропозиції відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

5.15. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників наступної цінової пропозиції або подання Учасником закритої цінової пропозиції.

5.16. Голландський аукціон може бути припинено на будь-якому його етапі, але до моменту укладення договору купівлі - продажу (договору, на підставі якого буде передане право), виключно на підставі відповідного рішення Замовником про відміну аукціону. Рішення Замовника про відміну електронного аукціону повинно бути викладено у формі розпорядчого акту Замовника (рішення, наказу, розпорядження, протоколу тощо) та має містити наступні реквізити:

– номер лота та електронного аукціону

– дату прийняття рішення;

– номер рішення;

– підставу для відміни електронного аукціону;

– посилання на рішення Замовника, згідно з яким таке майно (актив)/право виставлено на продаж/надається в оренду/передається на електронному аукціоні;

– підпис уповноваженої особи Замовника.

Реквізити рішення Замовника про відміну електронного аукціону опубліковується на Веб-сайті протягом однієї доби з дня його надходження на адресу Виконавця.

5.17. За умови відсутності закритих цінових пропозицій та/або цінових пропозицій від інших учасників протягом періоду їх подання, визначеного в п. 5.13-5.15. та пп.5.13.1.-5.14.8. цього Додатку, учасник, що зробив ставку, вважається переможцем електронного аукціону.

5.18. Після завершення етапу подання цінових пропозицій учасник, що подав найвищу цінову пропозицію або закриту цінову пропозицію вважається переможцем, після чого автоматично формується протокол про результати електронного аукціону.

5.19. Переможець голландського аукціону зобов'язаний вчинити усі дії переможця електронного аукціону, передбачені розділом VI цього Додатку.

5.20. У разі визнання торгів такими, що не відбулися - гарантійний внесок учасників підлягає поверненню протягом 3 (трьох) банківських днів з визнання електронних торгів такими, що не відбулися.

Виконавець забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

5.21. Розмір винагороди зазначається в інформаційному повідомленні про лот та в протоколі електронних торгів. Додаткова винагорода (за її наявності) сплачується Переможцем на рахунок Виконавця до моменту підписання договору з Замовником.

 

VI. Оформлення результатів електронних торгів

6.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

 • номер лоту;
 • дата та місце (https://setam.net.ua/) проведення аукціону;
 • назва та опис лоту;
 • умови проведення електронних торгів;
 • початкова ціна продажу;
 • хід проведення електронних торгів;
 • запропоновані учасниками  аукціону цінові пропозиції (особливі ставки);
 • переможець торгів (його унікальний номер) та його цінова пропозиція;
 • сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі вказується вартість послуг Виконавця та розмір додаткової винагороди Виконавця (за наявності);
 • порядок оплати, банківські реквізити Замовника та Виконавця на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.

6.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний персоніфікований протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця, в якому, окрім інформації, вказаної у п. 6.1. цих Правил, зазначаються:

  6.2.1. Для фізичної особи:

 • прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів;
 • серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання;
 • номер контактного телефону;

6.2.2. Для юридичної особи:

 • найменування юридичної особи; 
 • код за ЄДРПОУ;
 • поштова адреса; 
 • номер контактного телефону.

6.3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

6.4. До протоколу/персоніфікованого протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

6.5. Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Виконавець, не пізніше двох банківських днів після його отримання, підписує та надає чи надсилає поштовим направленням Замовнику.

6.6. Виконавець також повинен надіслати Замовнику протокол електронних торгів, які не відбулися.

6.7. Переможець торгів протягом 2 (двох) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів, зобов’язаний:

 • підписати персоніфікований протокол та надати (надіслати) його Виконавцю;
 • перерахувати Виконавцю додаткову винагороду за проведення торгів (за наявності).

6.8. На підставі протоколу про результат аукціону (електронних торгів) підписаного Переможцем торгів та Виконавцем, та затвердженого Замовником, укладається договір купівлі-продажу майна між переможцем аукціону та Замовником.

6.8.1. Персоніфікований протокол про результати проведення електронних торгів із визначенням переможця є підставою для укладення договору купівлі-продажу майна між Замовником та Учасником торгів (переможцем електронних торгів). Право власності на об’єкт продажу переходить до Переможця у разі належного виконання умов цих Правил.

6.9. Договір купівлі-продажу майна укладається у строк не пізніше, ніж п’ять банківських днів з дня затвердження Замовником протоколу про результат аукціону (електронних торгів). Про факт укладення договору купівлі-продажу майна Замовник повідомляє Виконавця на наступний день після укладання. Витрати пов’язані з оплатою збору до Пенсійного фонду покладаються на Покупця

6.9.1. Перед укладенням договору купівлі-продажу майна, щодо обороту якого встановлено обмеження, переможець зобов’язаний підтвердити Замовнику можливість придбання такого майна. 

6.9.2. У разі не виконання переможцем електронних торгів обов’язку передбаченого у п.6.9.1. цього Договору, Замовник має право відмовитись від укладення Договору із таким переможцем, при цьому гарантійний внесок йому не повертається та розподіляється у порядку визначеному п. 6.14. цих Правил та учасник перевизначається в порядку визначеному п. 6.12. цих Правил. 

6.10. Повний розрахунок Переможцем за придбане на аукціоні майно здійснюється у строк не пізніше дня укладення договору купівлі-продажу майна на розрахунковий рахунок Замовника вказаний в протоколі про результат аукціону (електронних торгів).

Виконавець перераховує залишок гарантійного внеску переможця аукціону (після вирахування з такого гарантійного внеску розміру винагороди Виконавця) за його наявності, на рахунок Замовника, зазначений у заявці на проведення аукціону, не пізніше дня підписання договору купівлі-продажу майна між Замовником та переможцем аукціону.

6.11. Винагорода Виконавця встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота. Розмір винагороди Виконавця залежить від кінцевої суми реалізованого майна та визначається у Договорі про надання послуг з організації продажу з аукціону у формі електронних торгів нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно № ___ від ____________ укладеному між Виконавцем та Замовником. Розрахунок розміру винагороди зазначається в інформаційному повідомленні у розділі “Порядок та умови”.

6.11.1. Винагорода Виконавця за проведення електронних торгів вираховується (утримується) з гарантійного внеску переможця торгів. Винагорода Виконавця не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити Замовнику. При цьому, зобов’язання переможця торгів щодо оплати придбаного майна (лоту) перед Замовником збільшується на суму винагороди Виконавця. Залишок гарантійного внеску перераховується Виконавцем на рахунок Замовника.

6.11.2. У разі, якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Виконавець здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна (додаткова винагорода).

6.12. Учасник торгів, який подавав цінову пропозицію, але не був оголошений переможцем, у разі відмови переможця торгів від придбання майна, визначається переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни без проведення повторних торгів. У такому випадку, Виконавець формує відповідний протокол та протягом 3 (трьох) робочих днів надсилає його в електронній формі Замовнику.

6.13. Повернення сплачених гарантійних внесків Учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється Виконавцем протягом 3 (трьох) банківських днів із дня виконання переможцем дій визначених в п.п. 6.7-6.10 цих Правил. У випадку зазначення в заявці про участь в електронних торгах або під час реєстрації неповної інформації про банківські реквізити, Виконавець не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

6.14. У разі відмови переможця електронних торгів від підписання Протоколу про визначення переможця та/або договору купівлі-продажу майна з Замовником та/або сплати коштів за придбане на електронних торгах майно та/або сплати додаткової винагороди Виконавця - гарантійний внесок йому не повертається.

Виконавець не пізніше 3 (трьох) банківських днів після спливу граничного строку для підписання переможцем Протоколу про визначення переможця та/або договору купівлі-продажу майна із Замовником та/або сплати коштів за придбане майно та/або сплати додаткової винагороди Виконавця перераховує на користь Замовника гарантійний внесок в повному обсязі. 

6.15. Другий голландський аукціон з продажу майна Замовника вважається таким, що не відбувся, у разі:

 • відсутності допущеного учасника (учасників) електронних торгів;
 • ненадходження від жодного учасника другого голландського аукціону цінової пропозиції;
 • відмови усіх учасників аукціону, що запропонували свої цінові пропозиції, від підписання Протоколу про визначення переможця та/або договору купівлі-продажу майна з Замовником та/або сплати коштів за придбане на електронних торгах майно та/або сплати додаткової винагороди Виконавця.