21 жовтня 2016 року

 

 

ПРАВИЛА

проведення електронних торгів у формі аукціону

I. Загальні положення

1.1. У Правилах проведення електронних торгів (далі ‒ Правила) терміни вживаються у таких значеннях:

Веб-сайт ‒ сторінка у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів Довірителя), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

Власник майна — суб'єкт господарювання, визнаний господарським судом неспроможним відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури, майно якого підлягає реалізації;

Гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються Повіреним для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками електронних торгів, та вноситься потенційними учасниками торгів на розрахунковий рахунок Повіреного для участі у електронних торгах у розмірі 10 % від початкової ціни продажу;

Довіритель - Перша українська міжрегіональна товарна біржа;

Електронні торги ‒ продаж майна за принципом аукціону через Веб-сайт, за яким його власником стає Учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

Крок електронних торгів ‒ зазначена Довірителем в заявці надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів не може перевищувати 10 відсотків початкової вартості майна;

Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті;

Лот – одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах;

Особлива ставка – пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зроблена незалежно від перебігу електронних торгів;

Повірений — державне підприємство “СЕТАМ”;

Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

Стартова ціна лота – початкова ціна продажу лота, що виставляється на електронних торгах;

Учасник електронних торгів (далі – Учасник) – фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які зареєструвалися на Веб-сайті, сплатили гарантійний внесок, надали заяву на участь у аукціоні, відповідають вимогам до учасників відповідних електронних торгів та подали належне підтвердження, надали згоду щодо порядку та умов проведення електронних торгів і допущені Повіреним до участі в електронних торгах відповідно до вимог цих Правил;

Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.

1.2. Повірений забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Взаємодія Довірителя та Повіреного щодо реалізації майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цими Правилами, може здійснюватися в електронній формі.

1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цими Правилами, поштовими відправленнями, доставка наручно або кур’єрською службою доставки дозволяється.

ІІ. Стадії електронних торгів

2.1. Електронні торги складається з наступних стадій:

– підготовка до проведення електронних торгів;

– розміщення інформаційного повідомлення про проведення електронних торгів;

– реєстрація учасників торгів;

– проведення електронних торгів;

– визначення переможця електронних торгів.

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Повіреним на підставі відповідної заявки Довірителя на проведення електронних торгів.

3.2. Заявка на проведення електронних торгів передається Повіреному та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Повіреним у письмовій формі, в електронному чи паперовому вигляді. Реквізити за якими здійснюється листування між Довірителем та Повіреним, повинні зазначатися у договорі чи додатках до нього.

Заявка на проведення електронних торгів може передаватися Повіреному також іншими особами визначеними Довірителем.

3.3. Заявка на проведення електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту.

3.4. У заявці на проведення електронних торгів обов’язково зазначаються:

- повне найменування та реквізити Довірителя;

- вид майна (зазначається відповідно до категорій, які використовуються на Веб-сайті);

- найменування майна, включаючи назву моделі, модифікації та інші складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому майні;

- відомості про майно, яке передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включно з інформацією про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність;

- місцезнаходження майна (для нерухомого майна - точна поштова адреса, для рухомого - адреса особи відповідальної за демонстрацію);

- відомості про особу відповідальну за демонстрацію майна (найменування, фактична та юридична адреси, телефон);

- відомості про чинні обтяження майна (згідно з витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна або інформаційними довідками з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);

- адреса офіційної електронної пошти Довірителя;

- фото- та/або відеоматеріали.

- розподіл майна по лотах;

- початкова ціна продажу майна;

- перелік кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно, щодо обороту якого встановлено обмеження.

4.3.1. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

- розмір площі;

- план приміщень (за наявності);

- місце розташування;

- призначення об'єкта;

- встановлені обмеження;

- відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір);

- інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома державному виконавцю.

3.5. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати вимогам цих Правил. В іншому випадку Повірений має право не виконувати обов'язки за цим договором, до моменту приведення заявки у відповідність цих Правил.

3.6. На підставі відповідної заявки на проведення електронних торгів, Повіреним на веб-сайті формується інформаційне повідомлення електронні торги, у якому зазначається вся інформація, передбачена цим Додатком. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл майна по лотах, Повірений формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.

3.7. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

– відомості про Повіреного (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

– відомості про місце знаходження майна (фактична адреса майна, контакти осіб, які повинні забезпечувати демонстрацію майна);

– порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

– дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;

– строк підготовки до проведення електронних торгів;

– кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

– дату і час початку електронних торгів;

– дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

– строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);

2) інформацію про майно (лот):

– номер лота;

– вид майна;

– найменування майна;

– відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;

– місцезнаходження майна;

– фотографічне зображення майна (за наявності);

– розмір гарантійного внеску;

– стартову ціну продажу;

– крок електронних торгів;

– порядок ознайомлення з майном (фактична адреса знаходження майна, контактні телефони та електронна адреса).

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

3.11. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

– розмір площі;

– план приміщень (за наявності);

– місце розташування;

– призначення об'єкта;

– встановлені обмеження;

– відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір);

– інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона є.

3.13. Заявка на проведення електронних торгів вважається прийнятою з моменту передачі її Повіреному, що оформляється актом підписаним Довірителем та Повіреним. Якщо заявка подавалася у електронному вигляді за допомогою засобів електронної пошти, така заявка вважається отриманою Повіреним з моменту її фактичного надходження на електронну адресу Повіреного. Повірений формує інформаційне повідомлення не пізніше як на третій робочий день з моменту отримання належним чином оформленої заявки на проведення електронних торгів.

3.14. Повірений має право звертатися до Довірителя із проханнями про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів, якщо інформації вказаної в такій заявці недостатньо для формування інформаційного повідомлення. Повірений має право звертатися до Довірителя із проханням про роз'яснення змісту заявки на проведення електронних торгів. У разі ненадання відповіді на письмове прохання Повіреного про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів чи роз'яснення її змісту, Повірений має право не розміщувати інформаційне повідомлення до моменту отримання відповіді від Довірителя.

Довіритель зобов'язаний надавати Повіреному всю необхідну інформацію пов`язану із проведенням аукціону в тому числі:

- інформацію про майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження;

- інформацію про початкову вартість майна;

- інформацію про розмір та порядок внесення гарантійного внеску;

- інформацію про можливість надання переможцю податкової накладної;

- інформацію про власника майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку).

ІV. Допуск осіб до участі в електронних торгах

4.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З моменту реєстрації, така особа набуває статусу Користувача. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів надає такі дані:

1) для фізичної особи:

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

– адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону;

– логін і пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

– найменування юридичної особи;

– код за ЄДРПОУ;

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

– адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону уповноваженої особи;

– логін і пароль.

4.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. Після завершення реєстрації на Веб-сайті, Користувач повинен заповнити всі графи закладки «фінансові реквізити», що знаходиться у розділі «профіль» особистого кабінету користувача.

4.3. Для участі в електронних торгах Користувач подає заяву на участь аукціоні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Повіреного та виконує інші вимоги, визначені цими Правилами.

4.3.1. Заява на участь в аукціоні подається Користувачем щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки “ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ” та містить в собі зазначені при реєстрації на веб-сайті такі відомості:

- найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

- прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

- номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника.

4.3.2. Фактом подання заяви на участь в аукціоні заявником підтверджується відсутність заінтересованості стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону. У разі наявності заінтересованості, заявник повинен вказати про її характер шляхом надання письмового повідомлення Повіреному.

4.3.3. Не пізніше кінцевого строку прийняття заяв на участь в аукціоні, заявник повинен подати наступні документи:

- заяву на участь в аукціоні, з зазначенням відомостей про наявність або відсутність заінтересованості стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону;

- копію документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника;

- копію документа про сплату гарантійного внеску.

Вказані документи вважаються поданими Повіреному, якщо вони подані наручно Повіреному на адресу вказану в інформаційному повідомленні або на адресу найближчої філії Повіреного.

4.3.4. Подана заява на участь в аукціоні підлягає реєстрації в розділі “заявки на участь” інформаційного повідомлення із присвоєнням порядкового номера, дати і точного часу її подання.

4.4. Після подачі заяви на участь в електронних торгах користувач отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску.

4.5. Повірений забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих Учасників та відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.

4.6. Заява про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення аукціону. Після завершення зазначеного терміну заявки Повіреним не приймаються.

4.7. Документи, які подаються Повіреному, повинні бути завірені підписом фізичної особи або керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи) і печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

4.8. Заява на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

4.9. Заяві на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

4.10. Повірений забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

4.11. Прийом заяв на участь в електронних торгах та інших документів передбачених в цьому розділі починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за три доби до початку електронних торгів. Повірений забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації, подачі заяви та інших документів передбачених цим розділом, та стосовно яких надійшло підтвердження щодо сплати ними суми гарантійного внеску на рахунок Повіреного, не пізніше ніж за три доби до часу початку торгів, зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги.

4.12. Повірений перевіряє наявність документів визначених цими Правилами, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до Учасника, надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Повіреного. У разі відповідності заяви вимогам та за наявності доданих до неї документів, визначених вимогами цих Правил, Повірений реєструє Користувача як Учасника електронних торгів. У разі отримання учасником через особистий кабінет повідомлення про початок електронних торгів, таке повідомлення вважається рішенням про визначення заявника учасником аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:

- заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

- подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

- не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону у строки вказані в цьому розділі.

4.13. Користувач має право змінити або відкликати свою заяву на участь в аукціоні у будь-який час до закінчення строку подання заяв на участь в аукціоні.

4.14. Повірений забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників чи безпідставного зволікання із реєстрацією Учасників.

4.15. Повірений забезпечує конфіденційність відомостей, що містяться в поданих заявах на участь в аукціоні.

4.16. Сплата гарантійного внеску.

4.16.1. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) відсотків від початкової вартості лоту. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту підтвердження надходження суми гарантійного внеску на рахунок Повіреного від обслуговуючого банку.

4.16.2. Після подання Користувачем заяви на участь у електронних торгах, Повірений забезпечує можливість в автоматичному режимі формування квитанції з унікальними реквізитами. Користувач сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованої квитанції або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в особистий кабінет Учасника.

4.16.3. Гарантійні внески учасників підлягають поверненню протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону, крім випадків, передбачених цими правилами.

4.16.4. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни, що підлягає сплаті.

4.16.5. Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця (крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення аукціону, що розміщується на веб-сайті), а також переможцю аукціону, якщо він не виконав обов’язку щодо сплати ціни відповідно до вимог цього Закону.

4.17. Користувач має право в будь-який час, на його вимогу, ознайомитись із майном, що є предметом лоту, який виставлено на торги (аукціон). Ознайомлення із майном, демонстрація майна потенційним учасникам здійснюється особою відповідальною за демонстрацію, Повірений забезпечує при цьому лише контактні дані осіб, уповноважених на демонстрацію.

V. Проведення електронних торгів

5.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Повіреним електронних торгів.

5.2. Після внесення заявки на проведення електронних торгів до Веб-сайту автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить не менше 15 робочих днів.

5.3. Електронні торги розпочинаються в день, визначений в інформаційному повідомленні. Електронні торги розпочинаються о 09:00:00 годині дня, визначеного в інформаційному повідомленні та закінчуються на п'ятнадцятий календарний день о 18:00:00 годин.

5.4. Усі Користувачі, що були допущені до електронних торгів Повіреним, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Повіреним крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент отримання цінової пропозиції Учасника.

5.5. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку купівлі лота.

5.5.1. Особлива ставка може бути подана Учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.

5.5.2. Кожен Учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.

5.5.3. У випадку, коли Учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

5.5.4. У випадку, коли Учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

5.5.5. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого Учасника.

5.5.6. Після подання особливої ставки Учасник може подавати інші цінові пропозиції.

5.5.7. Факт подання особливої ставки будь-яким з Учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам.

5.5.8. Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

5.6. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників наступної цінової пропозиції або подання Учасником особливої ставки покупки лота.

5.7. Переможцем електронних торгів визнається Учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

5.8. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

5.9. Повірений забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

5.10. Електронні торги визнаються такими, що не відбулися, також у разі:

- відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника;

- коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову (початкову вартість);

- несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбане майно.

Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається Повіреним у триденний строк після виникнення підстави для такого визнання.

Результати аукціону анулюються Повіреним у п’ятиденний строк з моменту його проведення у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу чи підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

5.13. За письмовим повідомлення Довірителя, у разі закінчення аукціону без визначення переможця Повірений зобов’язаний провести повторний аукціон. У разі закінчення повторного аукціону без визначення переможця протягом місяця Повірений аукціону зобов’язаний провести другий повторний аукціон.

5.13.1. Початковою вартістю повторного аукціону, другого повторного аукціону є вартість, зменшена на 20 відсотків щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону, попереднього повторного аукціону.

5.13.2. До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили в установлений строк вартості лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

5.13.3. Письмове повідомлення Довірителя повинно відповідати вимогам, які ставляться до заявки на проведення аукціону.

VI. Оформлення результатів електронних торгів

6.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

– номер лоту;

– назва та опис лоту;

– умови проведення електронних торгів;

– учасники електронних торгів;

– початкова ціна продажу;

– хід проведення електронних торгів;

– переможець торгів та його цінова пропозиція;

– унікальний номер переможця;

– сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті;

- банківські реквізити власника майна, на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.

- адреса сторінки веб-сайту, на якій було розміщено відомості про проведення аукціону;

6.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний персоніфікований протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця.

6.2.1. У персоніфікованому протоколі, крім інформації вказаної у п. 6.1. цих Правил зазначається прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.

6.3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

6.4. До протоколу/персоніфікованого протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

6.5. Підписаний Повіреним оригінал персоніфікованого протоколу, не пізніше наступного робочого дня після його отримання, надається чи надсилається поштовим направленням Довірителю.

6.6. Повірений також повинен надіслати Довірителю протокол електронних торгів, які не відбулися.

6.7. Протягом п’яти днів з дати підписання протоколу власник майна надсилає переможцеві торгів пропозицію щодо укладення договору купівлі-продажу майна разом з проектом цього договору відповідно до поданої переможцем торгів пропозиції щодо встановлення ціни цього майна.

6.7.1. У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний лот.

6.7.2. Переможець торгів повинен протягом п’яти днів з дня звернення чи отримання договору підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.

6.7.3. Строк оплати може бути продовжено за згодою Довірителя, але не довше ніж на десять календарних днів, за умови сплати переможцем торгів не менш як 50 відсотків ціни продажу майна.

6.8. Переможець торгів протягом 10 (десяти) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів, повинен:

– підписати персоніфікований протокол та негайно надати (надіслати) його Повіреному, а також власнику майна, після отримання проекту договору.

6.9. У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання такого договору гарантійний внесок йому не повертається і Довіритель приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни продажу майна.

6.10. У разі скасування аукціону, не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення, Повірений письмово повідомляє про це Довірителя із зазначенням причин та протягом 5 (п’яти) банківських днів повернути сплачені гарантійні внески учасникам аукціону.

6.11. Гарантійний внесок який не повертається переможцю торгів після вирахування винагороди Повіреному, перераховується Довірителю протягом п`яти банківських днів з дня повідомлення Довірителем про відмову переможця укласти договір.

6.12. Продаж майна на аукціоні оформлюється договором купівлі-продажу, який укладається власником майна чи замовником аукціону з переможцем торгів. Обов’язковими умовами договору купівлі-продажу майна є:

відомості про майно, його склад, характеристика;

ціна продажу майна;

порядок і строк передачі майна покупцю;

відомості про наявність або про відсутність обтяжень стосовно майна;

інші умови, передбачені законодавством України.

6.13. Передача майна власником і прийняття його покупцем здійснюється за передавальним актом, що підписується сторонами і оформлюється відповідно до законодавства.

6.13.1. В акті про передання права власності на куплене нерухоме майно зазначаються:

- ім’я (назва) та місце проживання (місцезнаходження) продавця та покупця, а також організатора аукціону;

- відомості про продане нерухоме майно;

- адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону.

6.13.2. Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу Довірителем, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) Довірителем покупцю, замовнику аукціону та продавцю.

6.13.3. Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом.