Затверджено 

Наказом ДП «СЕТАМ» №20

від «16» травня 2022 року

 

ПРАВИЛА

проведення електронних торгів арештованими активами

 

І. Загальні положення

1. Правила проведення електронних торгів арештованими активами визначають порядок організації та проведення електронних торгів з реалізації арештованих активів. 

2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні: 

вебсайт ‒ сторінка Організатора у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою ЕТС), на якій  розміщуються організаційно-методичні матеріали та інформаційні повідомлення про електронні торги та їх результати, здійснюється реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, проводяться електронні торги;

Вебсайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань за результатами участі в електронних торгах, яке вноситься ним на реквізити IBAN:UA Організатора для участі у електронних торгах у розмірі, визначеному цими Правилами.

електронні торги – реалізація активів за принципом аукціону засобами ЕТС через вебсайт, за результатом якого, власником активу має можливість стати учасник, що на умовах цих Правил запропонував придбати лот за найвищу ціну;

ЕТС – електронна торгова система Організатора, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації, що стосується реалізації активів, обробки заявок на реалізацію активів, реєстрацію та участь в електронних торгах, проведення електронних торгів та оформлення їх результатів;

користувач – фізична особа чи юридична особа, зареєстрована на вебсайті;

крок електронних торгів ‒ встановлена надбавка, на яку під час проведення електронних торгів здійснюється підвищення їх учасниками стартової та кожної наступної ціни лоту.

Крок електронних торгів становить 1% стартової ціни лота;

лот – одиниця активу, що виставляється для реалізації на електронних торгах;

організатор електронних торгів (далі – Організатор) —  державне підприємство «СЕТАМ», яке на виконання договірних зобов’язань перед Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — АРМА) здійснює заходи із супроводження програмного та технічного забезпечення ЕТС, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організації та проведення електронних торгів, а також виконує інші функції, передбачені цими Правилами;

стартова ціна лота на перших електронних торгах дорівнює ринковій вартості активу, який становить відповідний лот, за звітом про оцінку; нереалізовані на перших електронних торгах активи виставляються організатором на повторні електронні торги із стартовою ціною, що становить 90 відсотків вартості таких активів, визначеної на перших електронних торгах.

У разі повторної нереалізації арештованих активів вони виставляються організатором на повторні (треті) електронні торги із стартовою ціною, що становить 80 відсотків вартості таких активів, визначеної на перших електронних торгах.

Можливість проведення електронних торгів з автоматичним покроковим зниженням такої ціни лота, узгоджується з Замовником, у кожному окремому випадку.

учасник електронних торгів (далі – учасник) – фізична особа, яка має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які зареєструвалися на вебсайті, сплатили гарантійний внесок і допущені Організатором до участі в електронних торгах відповідно до положень цих Правил;

особлива ставка - цінова пропозиція учасника електронних торгів для придбання активів, зроблена незалежно від перебігу торгів;

ціна продажу лоту – фактична ціна реалізації лоту на торгах.

Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, визначених у Законі України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719 (далі – Порядок). 

3. Реалізація активів здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

Електронні торги можуть бути першими або повторними.

Особливості проведення повторних електронних торгів встановлюються цими Правилами.

4. Організатор забезпечує користувачам мережі Інтернет постійний доступ до вебсайту з метою отримання відомостей про перебіг електронних торгів.

5. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цими Правилами здійснюється поштовими відправленнями, наручно або кур’єрською службою доставки.

Взаємодія АРМА та Організатора щодо реалізації активів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цими Правилами, може здійснюватися в електронній формі.

 

ІІ. Підготовка до проведення електронних торгів

1. Організатор здійснює внесення до ЕТС інформації про електронні торги (формування лоту) та реалізацію активу за заявкою АРМА про передачу активів Організатору для реалізації на електронних торгах (далі – заявка), що є невід’ємною частиною цього Додатку до договору (Додаток до Правил). Розподіл активу (активів) на лоти здійснює АРМА.

Заявка подається у порядку, передбаченому пунктом 5 Розділу І Правил, за формою згідно з Додатком до Правил та повинна містити такі дані: 

1) вид активу;

2) найменування активу, включаючи назву моделі, складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому активі;

3) відомості про актив, який передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включно з інформацією про явні недоліки, відсутні елементи, обмежену функціональність;

4) відомості про чинні обтяження щодо активу, зареєстровані в державних реєстрах, базах даних та/або інші обтяження, про існування яких стало відомо АРМА, або зазначення, що встановити чинні обмеження не було можливості;

5) визначена законом підстава передачі активу для реалізації (ухвала слідчого судді, суду, або згода власника активів, або самостійне виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів);

6) відомості про місцезнаходження активу (фактична адреса зберігання активу), порядок ознайомлення з активом (у разі зберігання активу особами відмінними від Організатора);

7) строк підготовки до проведення перших електронних торгів;

8) реквізити та номер рахунку IBAN АРМА для перерахування коштів;

9) адреса електронної пошти АРМА;

10) фото- та/або відеоматеріали (у разі наявності). 

2. Якщо реалізації підлягає транспортний засіб, в заявці додатково зазначаються: марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, колір, тип кузова, наявні дефекти.

Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в заявці додатково зазначаються: обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної, відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства; основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі АРМА.

Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в заявці додатково зазначаються: розмір жилої та нежилої площі будинку чи квартири, іншого житлового приміщення, план приміщення (у разі наявності), місце розташування, відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір), кількість поверхів будинку, поверх на якому розташована квартира, інше житлове приміщення, кількість кімнат, площа кожної кімнати, інформація про наявність зареєстрованих мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення (якщо вона відома).

Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в заявці додатково зазначаються: розмір площі, план приміщення (у разі наявності), місце розташування, призначення об’єкта, відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), та її кадастровий номер (у разі наявності), інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома АРМА.

Якщо реалізації підлягає земельна ділянка, в заявці додатково зазначаються: місце розташування земельної ділянки, розмір земельної ділянки, цільове призначення земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки, обмеження на використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови), наявність комунікацій.

Якщо реалізації підлягають технічно складні побутові товари, в інформації про актив (лот) додатково зазначаються: марка, модель, заводський номер, рік випуску, країна виробник, колір.

АРМА може вказати у відповідній заявці інші додаткові відомості та/або критерії до учасника в залежності від виду активів, необхідні для проведення електронних торгів.

3. Організатор вносить до ЕТС інформацію про актив та формує відповідний лот (інформаційне повідомлення про електронні торги) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на третій робочий день з дати отримання рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна).

3. До заявки додається проект договору купівлі-продажу активу між АРМА та переможцем електронних торгів у разі реалізації активу, визначеного абзацом четвертим пункту 2  Порядку.

4. Лот вноситься за типом, найменуванням, категорією відповідно до класифікації, яка підтримується ЕТС, що забезпечує вільний та прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями.

Організатор вносить інформацію про реалізацію активу за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.

5. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:

5.1.  загальну інформацію про електронні торги:

1) відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

2) порядок оформлення участі в електронних торгах;

3) дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;

4) кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

5) дату і час початку електронних торгів (початок подання цінових пропозицій);

6) дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

7) розмір гарантійного внеску;

8) розмір та порядок розрахунку винагороди Організатора.

5.2. інформацію про актив (лот):

1) номер лота;

2) вид активу;

3) найменування активу;

4) відомості про актив, що становить відповідний лот, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів, відомості про чинні обтяження та обмеження, визначена законом підстава передачі активу для реалізації;

5) фотографічне зображення активу (у разі наявності);

6) стартова ціна лота;

7) крок електронних торгів;

8) відомості про місцезнаходження активу (фактична адреса зберігання активу), порядок ознайомлення з активом (час для ознайомлення, прізвище ім'я по-батькові, контакти осіб, які повинні забезпечувати демонстрацію активу);

9) інші додаткові відомості щодо активу (лоту), зазначені у Заявці.

Організатор забезпечує розміщення в інформаційному повідомленні про електронні торги посилання на проект акта про реалізацію активів на електронних торгах, або проект договору купівлі-продажу щодо активів.

6. Строк підготовки до проведення перших електронних торгів встановлюється АРМА у Заявці та визначається з урахуванням особливостей активу, що передається для реалізації, але не може бути меншим:

для нерухомого майна у разі проведення перших електронних торгів - п'ятнадцяти календарних днів та у разі проведення повторних (других, третіх) електронних торгів - п'яти календарних днів;

для рухомого майна, що піддається швидкому псуванню, швидко втрачає свою вартість, а також витрати на зберігання якого протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості, у разі проведення перших електронних торгів - десяти календарних днів та у разі проведення повторних (других, третіх) електронних торгів - п’яти календарних днів.

Нереалізовані на перших електронних торгах, повторних електронних торгах активи протягом двох робочих днів з дня, що настає за днем відповідних торгів, виставляються організатором на повторні електронні торги.

Строк підготовки до проведення перших електронних торгів розпочинається з дня, наступного за днем розміщення інформаційного повідомлення та включає час на реєстрацію учасників електронних торгів та ознайомлення з активом (лотом).

6. Стартова ціна лота на перших електронних торгах дорівнює ринковій вартості активу, який становить відповідний лот, за звітом про оцінку.

 

ІІІ. Реєстрація учасників та допуск до участі в електронних торгах

1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на вебсайті. З моменту реєстрації, така особа набуває статусу користувача. З метою реєстрації через вебсайт особа надає такі дані:

1) для фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адресу електронної пошти для надсилання повідомлень ЕТС та Організатором, номер контактного телефону, логін і пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи, адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень ЕТС та Організатором, номер контактного телефону уповноваженої особи, логін і пароль.

Факт реєстрації на вебсайті підтверджує, що користувач ознайомлений із цими Правилами та погоджується на обробку Організатором його персональних даних та, в тому числі на розкриття інформації про прізвище, ім’я та по батькові такого користувача після завершення електронних торгів. 

Під час реєстрації користувач повинен заповнити графу «Банківські реквізити».

У разі відсутності актуальних та повних банківських реквізитів та номер рахунку IBAN:UA, Організатор звільняється від обов'язку повернення гарантійного внеску.

2. Для участі в електронних торгах, користувач подає заявку на участь в електронних торгах через вебсайт за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора.

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на рахунок Організатора.

Заявка на участь в електронних торгах подається користувачем щодо кожного окремого лота через вебсайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки «Подати заяву». Після подання заявки на участь в електронних торгах користувач отримує можливість сформувати квитанцію про оплату гарантійного внеску.

Після подачі заявки на участь в електронних торгах через вебсайт, користувачу автоматично присвоюється індивідуальний код учасника, фіксуються дата і час подання відповідної заявки.

3. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за одну добу до початку електронних торгів. Після завершення зазначеного терміну заявки Організатором не приймаються.

4. Організатор забезпечує реєстрацію та допуск до електронних торгів усіх учасників, які виконали вимоги щодо реєстрації, подачі заявки на участь та сплатили гарантійний внесок на рахунок Організатора, підтвердження щодо надходження якого на рахунок Організатора надійшло останньому не пізніше ніж за одну добу до початку електронних торгів, зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги, а також виконали інші вимоги, передбачені цими Правилами.

ЕТС надає учаснику доступ до участі в електронних торгах негайно після підтвердження Організатором сплати гарантійного внеску одразу після подання учасником заявки на участь в електронних торгах.

У разі, якщо сума гарантійного внеску надійшла з порушенням строків, встановлених абзацом першим цього пункту, кошти підлягають поверненню платнику протягом п’яти робочих днів з дня їх зарахування на рахунок.

5. Розмір гарантійного внеску на перших електронних торгах складає 10 відсотків  ринкової вартості активу за звітом про оцінку на перших електронних торгах.

6. Інформація про кількість учасників електронних торгів оприлюднюється на вебсайті в інформаційному повідомленні про електронні торги. 

Організатор забезпечує непорушність даних про учасників електронних торгів.

Організатор забезпечує конфіденційність інформації про учасників електронних торгів, за виключенням інформації про прізвище, ім’я та по батькові/найменування, які підлягають оприлюднення після завершення електронних торгів.

7. Потенційний учасник електронних торгів має право до моменту закінчення терміну подачі заявок на участь в електронних торгах, заявити вимогу про ознайомлення із активом, що є предметом лота.

Ознайомлення із активом, що є предметом лота, його демонстрація потенційним учасникам забезпечується відповідальною особою не пізніше трьох робочих днів з дня отримання звернення від зацікавленої особи, але не пізніше дня, що передує дню проведення електронних торгів. Організатор забезпечує при цьому надання контактних даних відповідальних  осіб.

 

ІV. Проведення електронних торгів

1. Дата початку проведення електронних торгів призначається на наступний робочий день після закінчення строку підготовки до проведення електронних торгів.

2. Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги день. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 (п’ять) хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 10 (десять) хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22-ї години.

Електронні торги продовжуються також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 (п’ять) хвилин до закінчення десятихвилинного часу їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці другому цього пункту.

Перші електронні торги проводяться шляхом подання учасниками цінових пропозицій за лотом. Перша цінова пропозиція може бути рівною або вищою стартової ціни лота. Крок підвищення стартової та кожної наступної ціни лота (крок електронних торгів) становить 1 (один) відсоток стартової ціни лота. Учасник може подати цінову пропозицію, яка повинна містити ціну, що на встановлений Організатором крок електронних торгів вища за попередню, лише після перевищення його цінової пропозиції іншим учасником. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований ЕТС момент прийняття цінової пропозиції учасника.

3. Усі учасники електронних торгів мають можливість під час їх перебігу подати через вебсайт особливу ставку.

Особлива ставка може бути подана учасником лише один раз під час перебігу електронних торгів на суму не нижчу від стартової ціни лоту.

Особлива ставка не може бути рівна звичайній ціновій пропозиції чи особливій ставці іншого учасника.

У випадку, коли учасником під час перебігу електронних торгів було перевищено його власну особливу ставку, така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

Після подання особливої ставки учасник може подавати лише звичайні цінові пропозиції з дотриманням умов пункту 4 цього Розділу.

Факт подання особливої ставки будь-яким з учасників відображається в інформації про перебіг електронних торгів.

Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг електронних торгів лише після її перевищення звичайною ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу електронних торгів.

4. Інформація про перебіг електронних торгів оновлюється одразу після внесення учасником цінової пропозиції. Переможцем перших електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо на перших електронних торгах один із учасників запропонував придбати актив за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі активу від інших учасників не надійшло, актив продається за стартовою ціною.

5. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

 

V. Особливості проведення повторних електронних торгів

1. Можливість проведення електронних торгів з автоматичним покроковим зниженням такої ціни лота, узгоджується з Замовником, у кожному окремому випадку.

1.1.Зокрема, у разі нереалізації майна на перших електронних торгах, повторних (других) електронних торгах Замовник не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем відповідних торгів, які не відбулися, повідомляє Організатора про тип повторних (других, третіх) електронних торгів. Типами повторних торгів є:  електронні торги без можливості зниження початкової вартості лота або електронні торги з можливістю зниження початкової вартості лота. 

1.2. Нереалізовані на перших електронних торгах, повторних (других) електронних торгах активи протягом двох робочих днів з дня, що настає за днем відповідних торгів, виставляються Організатором на повторні електронні торги.

2. У разі обрання Замовником необхідності проведення повторних (других, третіх) електронних торгів за типом електронних торгів без можливості зниження стартової ціни такі торги відбувається згідно з Розділом IV Правил та з урахування особливостей визначених цим Розділом щодо строку формування лота, визначення стартової ціни лота та формування розміру гарантійного внеску.

2.1. У разі обрання Замовником необхідності проведення повторних (других, третіх) електронних торгів за типом електронних торгів з можливістю зниження стартової ціни, такі торги  відбуваються на умовах цих Правил з урахуванням особливостей, передбачених цим Розділом щодо строку формування лота, визначення стартової ціни лота, формування розміру гарантійного внеску та умов щодо зниження початкової вартості лота.

3. Повторні електронні торги проводяться у разі, коли відповідний лот не було реалізовано на перших або повторних електронних торгах, за умови допуску до них не менше двох учасників.

4. Розмір гарантійного внеску на повторних електронних торгах є диференційованим та залежить від кількості попередньо проведених електронних торгів.  

Розмір гарантійного внеску збільшується на кожних повторних електронних торгах не більше ніж на 25 відсотків гарантійного внеску на перших електронних торгах.

5. Стартова ціна лота на перших електронних торгах дорівнює ринковій вартості активу, який становить відповідний лот, за звітом про оцінку.

Нереалізовані на перших електронних торгах активи виставляються організатором на повторні електронні торги із стартовою ціною, що становить 90 відсотків вартості таких активів, визначеної на перших електронних торгах.

У разі повторної нереалізації арештованих активів вони виставляються організатором на повторні (треті) електронні торги із стартовою ціною, що становить 80 відсотків вартості таких активів, визначеної на перших електронних торгах.

6. У разі проведення повторних (других) електронних торгів зі зниженням початкової вартості лота, тоді стартова вартість лота автоматично покроково знижується до 70 відсотків його початкової вартості для нерухомого майна та 50 відсотків - для рухомого майна.

У разі проведення повторних (третіх) електронних торгів зі зниженням початкової вартості лота, тоді стартова вартість лота автоматично покрокового знижується до 40 відсотків його початкової вартості для нерухомого майна та 30 відсотків - для рухомого майна.

Протягом строку проведення повторних електронних торгів відбувається автоматичне зниження стартової та кожної наступної ціни лота відповідно до встановленого в правилах електронних торгів кроку зниження ціни лота.

Зниження ціни відбувається до тих пір, поки не з'явиться учасник, бажаючий придбати лот за ціною, не нижче граничної вартості. Такий учасник повинен зробити цінову пропозицію, рівну стартовій актуальній ціні лота. Після цього торги переходять у режим аукціону з підвищенням ціни без можливості зниження початкової вартості лота і подальше зменшення актуальної ціни припиняється.

7. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

Якщо один із учасників запропонував придбати лот за стартовою ціною і пропозицій щодо його купівлі від інших учасників не надійшло, лот продається за стартовою ціною.

8. У разі допуску до повторних електронних торгів менше двох учасників, неподання протягом часу торгів цінової пропозиції, що не менше як на крок перевищує стартову ціну лоту, повторні електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

 

VІ. Особливості реалізації активів у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню

1. Реалізація активів у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, здійснюється шляхом проведення електронних торгів, на умовах цих Правил, з урахуванням особливостей визначених цим Розділом. 

2. Строк підготовки до проведення повторних (других, третіх) електронних торгів з реалізації активів визначених у цьому Розділі становить п’ять календарних днів.

3. Організатор вносить до ЕТС інформацію про активи у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, та формує відповідний лот електронних торгів на підставі отриманої ним заявки не пізніше дня, наступного за днем отримання рецензування звіту про оцінку майна (акта про оцінку майна).

4. Нереалізоване на перших електронних торгах майно у вигляді товарів або продукції, яке піддається швидкому псуванню, підлягає реалізації з урахуванням допустимих законодавством строків реалізації зазначеної продукції, але не довше ніж за три місяці до закінчення строку (терміну) її придатності.

 

VІІ. Оформлення результатів електронних торгів

1. Після закінчення електронних торгів на вебсайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. ЕТС формує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня.

У протоколі вказується така інформація:

1) номер лота;

2) назва та опис лота;

3) учасники електронних торгів;

4) стартова ціна лота;

5) перебіг проведення електронних торгів та ціна продажу лота;

6) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер/номер документа, що посвідчує її особу (у разі коли переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ);

7) сума коштів, яка підлягає сплаті, в тому числі вказується розмір винагороди (додаткової винагороди) Організатора; 

8) реквізити та номер рахунку IBAN АРМА, на які мають бути перераховані кошти за придбаний актив;

9) дата, до якої повинні бути перераховані кошти.

2. ЕТС у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня надсилає переможцю електронних торгів протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів.

3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

4. Протокол електронних торгів з урахуванням строку, передбаченого абзацом другим цього пункту, роздруковується переможцем електронних торгів, підписується та передається особисто або через представника Організатору або надсилається на поштову адресу Організатора.

Підписаний протокол повинен надійти до Організатора не пізніше п’яти робочих днів з дати розміщення протоколу на сторінці електронних торгів.

Організатор невідкладно надає або надсилає Замовнику належним чином оформлений протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів, підписаний переможцем та Організатором, з урахуванням строків підписання та надання підписаного протоколу переможцем Організатору.

5. Переможець електронних торгів протягом п'яти банківських днів, із дня, наступного за днем підписання протоколу електронних торгів, а саме до дати, зазначеної у протоколі електронних торгів зобов’язаний:

1) перерахувати кошти за придбаний актив на рахунок АРМА, вказаний у протоколі електронних торгів;

2) звернутися до АРМА, надати документальне підтвердження перерахування коштів за придбаний актив (лот) на рахунок АРМА, вказаний у протоколі електронних торгів;

Підписання акта про реалізацію активів на електронних торгах щодо рухомого майна, видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна на електронних торгах, укладення договору купівлі-продажу щодо активів, визначених абзацом четвертим пункту 2 цього Порядку здійснюється у відповідності до Порядку.

Право власності на нерухоме майно переходить до переможця електронних торгів з моменту державної реєстрації такого права на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна на електронних торгах, виданого нотаріусом.

6. Винагорода Організатора встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лоту.

Розмір винагороди Організатора становить 5 відсотків ціни продажу лота, і в будь-якому випадку не може бути більше ніж 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, з урахуванням податку на додану вартість.

Встановлений на підставі Порядку та цих Правил розмір винагороди Організатора, процедура її сплати Організатору переможцем електронних торгів та порядок розрахунків між ними регулюється окремим договором, що укладається між Організатором та Учасниками електронних торгів.

7. Залишок гарантійного внеску перераховується Організатором переможцю електронних торгів протягом 3 (трьох) банківських днів з дня отримання від Замовника інформації про дотримання строків виконання переможцем дій, вказаних у пункті 5 Розділу VII Правил. У разі отримання від АРМА інформації про відмову від виконання переможцем дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу, залишок гарантійного внеску такому переможцю не повертається і вважається винагородою Організатора.

8. У разі невиконання переможцем електронних торгів вимог, встановлених пунктом 22 Порядку, АРМА надсилає повідомлення Організатору щодо необхідності визначення переможцем електронних торгів учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.

У разі відмови переможця торгів з будь-яких причин від виконання дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу, така відмова чи невиконання фіксуються, а результати таких електронних торгів підлягають перевизначенню Організатором.

Лот, за яким здійснюється перевизначення переможця, може виставлятися на повторні електронні торги лише в разі невиконання дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу всіма учасниками, які подавали цінові пропозиції. У подальшому Організатор має право не допускати таких учасників до участі в повторних електронних торгах. 

Учасник торгів, який подавав цінову пропозицію, але не був оголошений переможцем, у разі отримання відомостей щодо відмови переможця торгів від придбання активу, визначається переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни без проведення повторних торгів, про що вносяться відповідні зміни до протоколу проведення електронних торгів. З моменту внесення змін до протоколу у нового переможця розпочинається перебіг строків, визначених у пункті 5 цього Розділу.

Організатор шляхом направлення повідомлення повідомляє учасника про визначення його переможцем.

У разі відмови переможця від виконання дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу протягом встановлених строків, гарантійний внесок йому не повертається і вважається винагородою Організатора.

АРМА надає Організатору інформацію про дотримання строків виконання чи не виконання переможцем дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу, не пізніше 3 (трьох) робочих днів після закінчення строків, вказаних у пункті 5 цього Розділу.

Після отримання Організатором інформації про виконання переможцем дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу, електронні торги вважаються такими, що відбулися. Відомості про факт завершення реалізації майна та їх результати вносяться до інформаційного повідомлення.

9. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється Організатором протягом трьох банківських днів із дня отримання повідомлення про виконання переможцем дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу, чи визнання торгів такими, що не відбулися.

10. Гарантійний внесок не повертається переможцю електронних торгів і вважається винагородою Організатора у випадку:

1) не надіслання (не надання) Організатору підписаного протоколу електронних торгів протягом строку, визначеного цими Правилами;

2) відмови чи ухилення переможця торгів від укладення (підписання) договору купівлі-продажу щодо активів, визначених абзацом четвертим пунктом 2 Порядку;

3) не перерахування коштів за актив.

11. АРМА має право у будь-який час припинити електронні торги та зняти актив з реалізації у разі припинення дії визначеної законом підстави для реалізації активу або виявлення обставин, що перешкоджають реалізації активу відповідно до Порядку. У разі припинення електронних торгів та зняття активу з реалізації електронні торги визнаються такими, що не відбулися.

У разі, коли дія підстав (обставин), що спричинили припинення електронних торгів та зняття активу з реалізації, припиняється, зазначений актив передається АРМА для реалізації на перших електронних торгах.

12. У разі, нереалізації активів за результатами перших, повторних електронних торгів протягом трьох місяців для рухомого майна та шести місяців для нерухомого майна з дати формування інформаційного повідомлення про перші електронні торги, електронні торги вважаються такими, що не відбулися, реалізація активів Організатором припиняється, а активи підлягають поверненню АРМА за актом приймання-передавання активів. При цьому витрати Організатора із здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, компенсації не підлягають.

13. Учасникам електронних торгів, які визнані такими, що не відбулися, крім учасників, які були визнані переможцем та не виконали протягом встановлених строків дій, вказаних у пункті 5 цього Розділу, гарантійні внески повертаються протягом трьох банківських днів.