Порядок реалізації майна шляхом проведення електронних торгів

(право розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста Хмельницького)

I. Загальні положення


1.1. У Порядку реалізації майна шляхом проведення електронних торгів (далі ‒ Порядок) терміни вживаються у таких значеннях:
Замовник ‒ комунальні підприємства, що є балансоутримувачами парків і скверів на території міста Хмельницького ;
Майно замовника (далі ‒ майно) ‒ право розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста Хмельницького;
Веб-сайт ‒ сторінка Організатора торгів у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.
Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.
Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;
Гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються Організатором для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками, та вноситься потенційними учасниками торгів на розрахунковий рахунок Організатора для участі у електронних торгах у розмірі встановленому договором про співпрацю та зазначеному в інформаційному повідомленні;
Електронні торги ‒ продаж майна за принципом аукціону через Веб-сайт, за яким його власником стає Учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;
Крок електронних торгів ‒ надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів встановлюється договором між Замовником та Організатором та зазначається в інформаційному повідомленні про електронні торги;
Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті;
Лот - майно Замовника, що виставляється для продажу на електронних торгах;
Договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою (далі - Договір) – договір, який визначає права та обов’язки балансоутримувача відповідного парку чи скверу та суб’єкта господарювання – власника тимчасової споруди, переможця торгів відповідно до умов проведення торгів
Організатор електронних торгів (далі – Організатор) – Державне підприємство “СЕТАМ”;
Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах;

Особлива ставка – пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;

Об’єкт благоустрою - територія парку чи скверу, на якій розміщується тимчасова споруда за результатами електронних торгів.
Пересувна тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності (далі - ПТС) - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей (крім персоналу), у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності. До ПТС, зокрема, відносяться лотки, торговельні автомати, автомагазини, авторозвозки, автопричепи, пересувні заклади мобільного харчування тощо.
Стаціонарна тимчасова споруда (далі - СТС) - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 м2.
Комплексні схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах м. Хмельницького (далі - КС) -затверджені рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС у парках та скверах, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою, Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади.
Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;
Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;
Стартова ціна лота – визначена Замовником самостійно початкова ціна продажу лота, що виставляється на електронних торгах;
Учасник електронних торгів (далі – Учасник) – фізична особа-підприємаець, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які зареєструвалися на Веб-сайті, сплатили гарантійний внесок, відповідають вимогам до учасників відповідних електронних торгів та подали належне підтвердження, надали згоду щодо порядку та умов проведення електронних торгів і допущені Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку;
Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.
Цей Порядок не змінює та не доповнює договірні зобов'язання Організатора із Замовниками.
Цей порядок регулює відносини між учасниками електронних торгів з реалізації майна Замовника та Організатором. Замовник не має права посилатися на правила цього Порядку у спорах із Організатором.
Договором про співпрацю між Організатором та Замовником можуть встановлюватися інші правила ніж ті, що вказані в цьому Порядку. Такі відмінні правила підлягають обов'язковому доведенню до відома потенційних учасників, шляхом їх розміщення в інформаційному повідомленні про електронні торги.
У разі зазначення у інформаційному повідомленні відмінних правил, ніж ті що встановлені цим Порядком, вищий пріоритет мають правила зазначені у інформаційному повідомленні.

1.2. Організатор забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Взаємодія Замовника та Організатора щодо реалізації майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в електронній формі.
1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, поштовими відправленнями, доставка нарочно або кур’єрською службою доставки дозволяється.


 
ІІ. Стадії електронних торгів


2.1. Електронні торги складається з наступних стадій:
– підготовка до проведення електронних торгів;
– оголошення інформації про проведення електронних торгів;
– реєстрація учасників торгів;
– проведення електронних торгів;
– визначення переможця електронних торгів та укладання з ним договору.
 

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Організатором на підставі відповідної заявки Замовника. Договором про співпрацю між Організатором та Замовником може передбачатися інший, крім заявки замовника документ, що є підставою для проведення електронних торгів (додаток до договору, додаткова угода тощо).
Якщо договором про співпрацю між Організатором та Замовником передбачено, що підставою для проведення електронних торгів є інший як заявка Замовника документ, до такого документа застосовуються вимоги цього Порядку, які стосуються заявки на проведення електронних торгів.
3.2. Заявка на проведення електронних торгів передається Організатору та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Замовником у письмовій формі, в електронному чи паперовому вигляді. Реквізити за якими здійснюється листування між Організатором та Замовником, повинні зазначатися у договорі про співпрацю чи додатках до нього. 
У разі подання заявки у електронному вигляді, така заявка направляється на електронну адресу Організатора із накладенням електронного підпису (та з використання електронної печатки, якщо така ввірена особі, що підписує заявку від імені Замовника). 
3.3. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати умовам цього Порядку та договору про співпрацю між Організатором та Замовником.
3.4. У заявці на проведення електронних торгів (договорі) обов’язково зазначаються:
– особливості проведення електронних торгів (якщо такі встановлюються Замовником);
– назва, опис та інша потрібна інформація про майно;
– розподіл майна по лотах;
– початкова ціна продажу майна;
– фото чи відео-матеріали із зображенням відповідного майнам (за наявності);
– права третіх осіб на майно (у разі його обтяження);

– відомості про особу відповідальну за ознайомлення з майном.

3.5. Заявка на проведення електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту.
3.6. На підставі відповідної заявки на проведення електронних торгів, Організатором на веб-сайті формується інформаційне повідомлення про лот електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, передбачена цим Порядком. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл майна по лотах, Організатор формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.
3.7. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:
1) загальну інформацію про електронні торги:
– відомості про Замовника;
– відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);
– відомості про місце знаходження майна (фактична адреса зберігання майна, контакти осіб, які повинні забезпечувати демонстрацію майна);
– порядок оформлення участі в електронних торгах;
– вимоги до переможця торгів та перелік документів на їх підтвердження відповідності;
– дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;
– строк підготовки до проведення електронних торгів;
– кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;
– дату і час початку електронних торгів;
– дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);
– проект Договору, який пропонуватиметься для укладання;
– розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);
2) інформацію про майно (лот):
– номер лота;
– вид майна;
– найменування майна;
– відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;
– фотографічне зображення майна (за наявності);
– розмір гарантійного внеску;
– стартову ціну продажу;
– крок електронних торгів;
– відомості про особу відповідальну за ознайомлення з майном.
3.8. У разі відсутності у заявці на реалізацію інформації, яка може додатково зазначатися в інформаційному повідомленні, таке повідомлення формується без вказаної інформації.
Інформаційне повідомлення може містити також додаткову інформацію про майно.

 
IV. Оголошення інформації про проведення електронних торів

4.1. Організатор може розміщувати оголошення про проведення електронних торгів на власному веб-сайті. В одному оголошенні може міститися інформація про проведення декількох електронних торгів та інформація про декілька лотів.
4.2. Оголошення повинно містити:
– номер, назву лоту (лотів) та іншу потрібну інформацію про майно;
– початкову ціну продажу;
– дату і час проведення торгів (тривалість електронних торгів);
– адресу, номер телефону та час роботи Організатора;
– адресу Веб-сайту, на якому проводяться електронні торги.

V. Допуск осіб до участі в електронних торгах

5.1. Фізична особа-підприємець або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів надає такі дані:
для уповноваженого представника юридичної особи:
– найменування юридичної особи;
– код за ЄДРПОУ;
– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;
– адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;
– номер контактного телефону уповноваженої особи;
– логін і пароль.
5.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. Після завершення реєстрації на Веб-сайті, Користувач повинен заповнити всі графи закладки «фінансові реквізити», що знаходиться у розділі «профіль» особистого кабінету користувача.
5.3. Для участі в електронних торгах Користувач подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.
5.3.1. Учасниками електронних торгів, предметом яких є майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, можуть бути виключно Користувачі, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи. Такі користувачі зобов'язані підтвердити свій статус на умовах, визначених в інформаційному повідомленні про електронні торги чи оголошенні.
5.4. Заявка на участь в електронних торгах подається Користувачем щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки “ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ”. Після подачі заявки на участь в електронних торгах користувач отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску.
5.5. Заявка про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення аукціону. Після завершення зазначеного терміну заявки Організатором не приймаються.
5.6. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

5.7. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.
5.8. Організатор забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.
5.9. Прийом заявок на участь в електронних торгах, якщо в договорі про співпрацю між Організатором та Замовником не вказано інше, починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за одну добу до початку електронних торгів. Організатор забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах, та стосовно яких надійшло підтвердження щодо сплати ними суми гарантійного внеску на рахунок Організатора, не пізніше ніж за одну годину до часу початку торгів, зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги.
5.10. У разі зазначення при реєстрації неправдивих відомостей чи зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора, ненадання або надання не в повному обсязі документів, визначених в оголошенні чи інформаційному повідомленні про електронні торги, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком, Організатор має право не реєструвати Користувача на участь в електронних торгах.
5.11. Організатор забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників чи безпідставного зволікання із реєстрацією Учасників.
5.12. Сплата гарантійного внеску.
5.12.1. Розмір гарантійного внеску встановлюється в договорі між Замовником та Організатором та зазначається в інформаційному повідомленні про електронні торги. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту зарахування його на рахунок Організатора.
5.12.2. Після подання Користувачем заявки на участь у електронних торгах, Організатор забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість.
5.12.3. Підстави та порядок повернення гарантійного внеску визначаються цим Порядком.
5.13. Користувач має право в будь-який час, заявити вимогу про ознайомлення із майном, що є предметом лоту, який виставлено на електронні торги. Ознайомлення із майном, демонстрація майна потенційним учасникам здійснюється та визначається Замовником. Організатор не несе відповідальності за відмову Замовника в демонстрації майна.
 

VI. Проведення електронних торгів

6.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.
6.2. Після внесення заявки на проведення електронних торгів до Веб-сайту автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна. Договором між Замовником та Організатором повинен бути встановлений строк для підготовки до проведення електронних торгів, який обов`язково зазначається в інформаційному повідомленні.
6.3. Електронні торги розпочинаються та проводяться в робочий день, визначений в інформаційному повідомленні та оголошенні. Електронні торги проводяться протягом часу визначеного в інформаційному повідомленні.

6.4. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення електронних торгів, вони автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 24:00 год. того ж робочого дня.

Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хв. до закінчення тридцяти хвилинного часу їх продовження, але не довше часу встановленого в абзаці першому цього пункту
6.5. Усі Користувачі, що були допущені до електронних торгів Організатором, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим учасником та повинна містити ціну, що на встановлений Організатором крок вища за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент прийняття цінової пропозиції Учасника.
6.6. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку купівлі лота.
6.6.1. Особлива ставка може бути подана Учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.
6.6.2. Кожен Учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.
6.6.3. У випадку, коли Учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.
6.6.4. У випадку, коли Учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.
6.6.5. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого Учасника чи кратною кроку електронних торгів.
6.6.6. Після подання особливої ставки Учасник може подавати інші цінові пропозиції.
6.6.7. Факт подання особливої ставки будь-яким з Учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам.
6.6.8. Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.
6.7. В особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь Учасник. Для таких торгів вказуються наступні відомості: інформація про хід електронних торгів, перелік цінових пропозицій, особлива ставка.
6.8. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників наступної цінової пропозиції або подання Учасником особливої ставки покупки лота.
6.9. Переможцем електронних торгів визнається Учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із Учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших Учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.
6.10. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.
6.11. Організатор забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів. 

VII. Оформлення результатів електронних торгів

7.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:
– номер лоту;
– назва та опис лоту;
– учасники електронних торгів;
– початкова ціна продажу;
– хід проведення електронних торгів;
– переможець торгів та його цінова пропозиція;
– унікальний номер переможця;
– сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі вказується розмір винагороди Організатора;
– банківські реквізити Замовника, на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.
7.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний персоніфікований протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця, який доступний на сторінці торгів Переможцю.
7.2.1. У персоніфікованому протоколі, крім інформації вказаної у п. 7.1. цього Порядку, зазначаються найменування фізичної особи-підприємця або юридичної особи, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.
7.3. Протягом одного дня, після завершення електронних торгів, Організатор має право відхилити Переможця електронних торгів, у разі виявлення невідповідності суб’єкта правових відносин поняттю Учасник електронних торгів, визначеному цим Порядком.
7.4. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.
7.5. До протоколу/персоніфікованого протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.
7.6. Підписаний оригінал протоколу має бути направлений Переможцем Замовнику на поштову адресу або в електронному вигляді за умови підписання такого протоколу за допомогою електронного підпису.
7.7. Організатор за запитом на пошту або електронну адресу (sales @setam.net.ua) надсилає (надає) Замовнику протокол електронних торгів, які не відбулися.
7.7.1. Під час дії правового режиму воєнного стану Організатор за запитом на електронну адресу (sales @setam.net.ua) надсилає на електронну адресу Замовника протокол електронних торгів, які не відбулися.
7.8. Переможець торгів протягом 5 (п’яти) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів, якщо інший строк не встановлено Договором про співпрацю між Замовником та Організатором, зобов’язаний:
7.8.1. підписати (за допомогою власноручного або електронного підпису) персоніфікований протокол та надати (надіслати) його Замовнику;

7.8.2. перерахувати кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок Замовника, вказаний в протоколі;

7.8.3. направити Замовнику наступні документи:
- завірені належним чином копії установчих документів (виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут (для юридичних осіб);
- копію свідоцтва/витягу про реєстрацію платника податків;
- гарантійний лист в довільній формі з підтвердженням, що тимчасові споруди, що належать учаснику, раніше не були демонтовані на території об’єктів благоустрою, що утримуються Замовником, у порядку, затвердженому рішенням сесії Хмельницької міської ради;
- документ, що підтверджує відсутність заборгованості до державного та місцевого бюджетів зі сплати податків і зборів, інших обов’язкових платежів
- довідку, видану органами ДПС, чинну на момент подання учасником цінової пропозиції або на момент подання учасником документів, що підтверджують відповідність учасника умовам Оголошення та цього Порядку;
- документальне підтвердження повноважень третьої особи (довіреність), у разі уповноваження Учасником іншої особи на підписання пропозиції торгів та /або Договору;
7.8.4. сплатити винагороду Організатора у розмірі та на реквізити вказані у протоколі проведення електронних торгів;
7.8.5. якщо правилами проведення електронних торгів передбачено розмір додаткової винагороди, сплатити таку винагороду у розмірі та на реквізити вказані в протоколі.
7.9. Документи, визначені пунктом 7.8.3. цього Порядку, подаються учасником шляхом направлення - в паперовому вигляді на адресу Замовника або в електронному вигляді на електронну пошту, зазначену в Інформаційному повідомленні.
7.9.1. У випадку подання документів в паперовому вигляді, вони подаються учасником особисто, за місцезнаходженням Замовника або за допомогою кур’єрської доставки. Вартість витрат на доставку документів Замовником не відшкодовується та сплачується учасником самостійно.
7.9.2. У разі подання документів в електронному вигляді, вони подаються з накладенням електронного підпису уповноваженої особи учасника, у відповідності до Закону України «Про електронні довірчі послуги», у форматі, доступному для зчитування
7.10.  Винагорода Організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити Замовнику. Гарантійний внесок перераховується Організатором на рахунок Замовника, якщо інше не передбачено Договором, та зараховується як авансовий внесок за наступний звітний період.
7.11. У разі, якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна (додаткова винагорода).
7.12. Винагорода Організатору встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота.
Розмір винагороди Організатору залежить від кінцевої суми реалізованого майна та визначається в Договорі про співпрацю між Організатором та Замовником. Розрахунок розміру винагороди зазначається в інформаційному повідомленні у розділі “Порядок та умови”.
7.13. У разі відмови переможця торгів з будь-яких причин від виконання дій вказаних у пп. 7.8.-7.8.4. цього Порядку, така відмова чи невиконання фіксуються та результати таких електронних торгів підлягають перевизначенню Організатором. Лот, по якому здійснюється перевизначення переможця, за погодженням із Замовником, може виставлятися на повторні торги, лише в разі невиконання дій вказаних у пунктах 7.8.-7.8.4. всіма Учасниками, які подавали цінові пропозиції. У подальшому Організатор має право не допускати таких Учасників до участі в наступних торгах. У разі відмови переможця від виконання дій вказаних у п. 7.8.-7.8.4. цього Порядку протягом встановлених строків – гарантійний внесок йому не повертається і вважається винагородою Організатора, якщо договором про співпрацю між Організатором і Замовником не вказано інше. Замовник негайно надає Організатору інформацію про дотримання строків виконання чи відмову від виконання переможцем дій вказаних у п. 7.8.-7.8.3 цього Порядку.

7.14. Замовник відхиляє пропозицію та дискваліфікує учасника, в таких випадках:
- невідповідність пропозиції учасника вимогам вказаним в інформаційному повідомленні;
- учасник знаходиться в стадії санації, ліквідації або реорганізації;
- учасник має заборгованість по сплаті до державного та місцевого бюджетів податків, зборів, інших обов’язкових платежів;
- учасник є власником тимчасової споруди, яка раніше була демонтована на території об’єкта благоустрою, що утримується Замовником, у порядку, затвердженому рішенням Хмельницької міської ради;
- учасник має заборгованість перед Замовником по сплаті за раніше укладеним договором, при цьому не було вжито заходів з реструктуризації боргу;
- учасник відмовився від укладання Договору або підписання протоколу як переможець у попередніх торгах на право розміщення тимчасової споруди на території об’єкта благоустрою, що утримується Замовником, або не уклав Договір у встановлені терміни.
7.15. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання від Учасника документів, передбачених пунктом 5.2. цього Порядку, Замовник здійснює оцінку відповідності пропозиції учасника умовам електронних торгів, зазначеним в оголошенні, цього Порядку та чинному законодавству України. У разі встановлення Замовником невідповідності пропозиції учасника, а також у разі подання учасником не усіх необхідних документів або зазначення недостовірної інформації, такого учасника дискваліфікують.
Замовник зобов’язаний повідомити Організатора про невідповідність Учасника не пізніше дня наступного після прийняття Замовником відповідного рішення. На підставі листа Замовника, Організатор проводить перевизначення Переможця у відповідності до цього Порядку.
7.16. Після підтвердження Замовником відповідності пропозиції учасника вимогам Оголошення, цього Порядку та чинного законодавства, такий учасник визначається Переможцем електронних торгів та з ним підписується договір протягом 5 (п’яти) робочих днів після здійснення Переможцем розрахунків.
Замовник зобов’язаний повідомити Організатора про укладення договору не пізніше дня наступного після підписання договору.
7.17. Учасник торгів, який подавав цінову пропозицію, але не був оголошений переможцем, у разі відмови переможця торгів від придбання майна, визначається переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни без проведення повторних торгів.
7.18. Повернення сплачених гарантійних внесків Учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється Організатором протягом 3 (трьох) банківських днів із дня виконання переможцем дій визначених в Розділі 7 цього Порядку, чи визнання торгів такими, що не відбулися У випадку зазначення в заявці про участь в електронних торгах або під час реєстрації неповної інформації про банківські реквізити, Організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.
7.20. Гарантійний внесок не повертається учаснику електронних торгів і вважається винагородою Організатора, якщо договором про співпрацю між Організатором і Замовником не вказано інше, у випадку:

– не відповідності переможця торгів вимогам передбаченим в інформаційному повідомленні;
– дискваліфікації учасника Замовником у випадках передбачених п. 7.14 цього Порядку;
– відмови переможця торгів від укладення договору з Замовником;
– не здійснення оплати за майно, в тому числі суми додаткової винагороди Організатору;
– не надіслання (не надання) Замовнику підписаного персоніфікованого протоколу електронних торгів протягом строку, визначеного цим Порядком.
7.21. Персоніфікований протокол про результати проведення електронних торгів із визначенням переможця є підставою для укладення договору купівлі-продажу майна між Замовником та Учасником торгів (переможцем аукціону).
7.22. Замовник має право у будь-який час припинити електронні торги та зняти майно з реалізації, на умовах передбачених Договором про співпрацю між Замовником та Організатором.
Учасникам припинених електронних торгів повертаються гарантійні внески протягом строків встановлених цим Порядком, крім учасників які були визнані переможцем та не виконали протягом встановлених строків обов'язків встановлених в п. 7.7. цього Порядку.
7.22.1. Під час дії правового режиму воєнного стану Замовник має право у будь-який час припинити електронні торги та зняти майно з реалізації, шляхом направлення на поштову або електронну адресу Організатора відповідне рішення Замовника про припинення електронних торгів підписане власноручним або електронним підписом Замовника (представника Замовника). 
Учасникам припинених електронних торгів повертаються гарантійні внески протягом строків встановлених цим Порядком, крім учасників які були визнані переможцем та не виконали протягом встановлених строків обов'язків встановлених в п. 7.7. цього Порядку.

VIII. Вирішення спорів

8.1. Спори, пов`язані із проведенням електронних торгів, вирішуються в судовому порядку.

 

Затверджено сторонами

Замовник

Комунальне підприємство "Парки і сквери міста Хмельницького"

Кунинець М.О.