ЗАТВЕРДЖЕННО
Наказ Державного
підприємства «СЕТАМ»
від 25 липня 2016 року № 62

 

ПОРЯДОК
реалізації на електронних торгах майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України

1. Загальні положення

1.1. У Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
1.1.1. Веб-сайт ‒ сторінка Організатора електронних торгів у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги та відображаються результати їх проведення.
1.1.2. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.
1.1.3. Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;
1.1.4. Замовник – Національний банк України;
1.1.5. Гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються Організатором для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками, та вноситься Учасниками електронних торгів на розрахунковий рахунок Організатора для участі у електронних торгах у розмірі 10% від початкової ціни реалізації Набутого майна;
1.1.6. Електронні торги ‒ реалізація Набутого майна через Веб-сайт шляхом проведення електронних торгів, в результаті яких власником Набутого майна стає учасник електронних торгів, який запропонував за нього найвищу ціну
1.1.7. Крок електронних торгів ‒ фіксована Організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення початкової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5% від початкової ціни, якщо вартість Набутого майна становить від 1,00 до 10 000,00 грн. включно; 3% від початкової ціни, якщо вартість Набутого майна становить від 10 000,01 до 100 000,00 грн. включно; 2% від початкової ціни, якщо вартість Набутого майна становить від 100 000,01 до 1 000 000,00 грн. включно; 1% від початкової ціни, якщо вартість Набутого майна становить 1 000 000,01 грн. та більше;
1.1.8. Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті;
1.1.9. Лот – індивідуально визначена одиниця Набутого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;
1.1.10. Мультилот — лот, що містить різні типи Набутого майна;
1.1.11. Набуте майно ‒ нерухоме та рухоме майно, набуте у власність Національним банком у рахунок погашення боргу кредитами, наданими банкам України;
1.1.12. Організатор – Державне підприємство “СЕТАМ”, яке надає послуги з організації і проведення електронних торгів з реалізації Набутого майна;
1.1.13. Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має Користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах;
1.1.14. Особлива ставка – пропозиція учасника електронних торгів придбати Набуте майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;
1.1.15. Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;
1.1.16. Спостерігач електронних торгів (далі – Спостерігач) – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;
1.1.17. Початкова ціна лота – початкова ціна реалізації лота, що виставляється на електронних торгах;
1.1.18. Учасник електронних торгів (далі – Учасник) – Користувач, який сплатив гарантійний внесок, відповідає вимогам до учасників відповідних електронних торгів та подав належне про це підтвердження, надав згоду щодо порядку та умов проведення електронних торгів і допущений Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку;
1.1.19. Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на електронних торгах.
1.1.20. Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про національний банк України”, Про банки та банківську діяльність”, Положенні про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданих банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.04.2014 №218 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2014 за №543/25320, у редакції Постанови Правління Національного банку України від 24.07.2015 № 487, зі змінами внесеними постановою Правління Національного банку України від 08.04.2016 №252.
 1.2. Організатор забезпечує постійний доступ Користувачам, Учасникам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.
 1.3. Взаємодія Замовника та Організатора щодо реалізації Набутого майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цим Порядком, може здійснюватися в електронній формі.
1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, поштовими відправленнями, доставка нарочно або кур’єрською службою доставки дозволяється.

2. Стадії електронних торгів

2.1. Електронні торги з реалізації Набутого майна складаються з таких стадій:
2.1.1. підготовка до проведення електронних торгів;
2.1.2. оголошення інформації про проведення електронних торгів;
2.1.3. реєстрація Учасників;
2.1.4. проведення електронних торгів;
2.1.5. оформлення результатів електронних торгів.

 3. Підготовка до проведення електронних торгів

3.1. Електронні торги проводяться Організатором на підставі відповідної Заявки Замовника про проведення електронних торгів.
3.2. Заявка на проведення електронних торгів подається Замовником Організатору та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Замовником у письмовій формі, в електронному чи паперовому вигляді за затвердженою формую. Реквізити за якими здійснюється листування між Організатором та Замовником, зазначаються у договорі та/або додатках до нього.
3.3. У Заявці на проведення електронних торгів обов’язково зазначається:
3.3.1. умови проведення електронних торгів;
3.3.2. назва, опис та інша потрібна інформація про Набуте майно;
3.3.3. розподіл Набутого майна по лотах;
3.3.4. початкова ціна реалізації лота;
3.3.5. перелік кваліфікаційних вимог до Учасників (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає Набуте майно, щодо обороту якого встановлено обмеження.
3.3.6. фото чи відео-матеріали із зображенням відповідного Набутого майна.
3.4. У випадку реалізації Набутого майна, щодо обороту якого встановлено обмеження, покупцями якого можуть бути виключно Учасники, які відповідно до законодавства України можуть мати зазначене Набуте майно у власності, Замовник визначає перелік документів, які підтверджують такий статус.
3.5. Заявка на проведення електронних торгів складається щонайменше з одного лоту і може включати реалізацію такого Набутого майна:
3.5.1. автотранспорт;
3.5.2. нерухоме майно;
3.5.3. повітряні та морські судна і судна внутрішнього плавання;
3.5.4. право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення за ними;
3.5.6. корпоративні права;
3.5.7. цілісні майнові комплекси;
3.5.8. сільськогосподарська продукція та товари в обороті;
3.5.9. виробниче обладнання;
3.5.10. офісна техніка;
3.5.11. мультилот;
3.5.12. інше рухоме майно.
3.6. На підставі відповідної заявки на проведення електронних торгів, Організатором на веб-сайті формується інформаційне повідомлення про лот електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, передбачена цим Порядком. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл Набутого майна по лотах, Організатор формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.
3.7. Інформаційне повідомлення про електронні торги включає інформацію тільки про один лот та повинно містити:
3.7.1. реєстраційний номер лота;
3.7.2. дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;
3.7.3. строк підготовки до проведення електронних торгів;
3.7.4. відомості про організатора електронних торгів (місцезнаходження, найменування, графік роботи, контактні телефони, електронну адресу);
3.7.5. відомості про зберігача лота - прізвище, ім'я та по батькові (найменування), контактний телефон, електронну адресу;
3.7.6. інформацію про власника лота;
3.7.7. порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;
3.7.8. кінцевий термін прийняття заявок про участь в електронних торгах;
3.7.9. місце і дату проведення електронних торгів;
3.7.10. дату і час початку електронних торгів;
3.7.11. дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);
3.7.12. відомості про лот, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивідуальними ознаками;
3.7.13. місцезнаходження лота, його фотографічні зображення;
3.7.14. початкову ціну реалізації лота;
3.7.15. порядок ознайомлення з лотом;
3.7.16. крок електронних торгів;
3.7.17. строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься/перераховується гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу), та порядок його повернення;
3.7.18. порядок і критерії визначення переможця електронних торгів;
3.7.19. строк для підписання протоколу електронних торгів;
3.7.20. реквізити рахунку Замовника для перерахування коштів за придбане Набуте майно;
3.7.21. про недопущення до участі в електронних торгах Учасників, які є пов'язаними особами з Замовником та/або Організатором електронних торгів;
3.7.22. інші відомості.
3.8. Якщо реалізації підлягає транспортний засіб, в інформації про Набуте майно (лот) додатково зазначається:
3.8.1. марка;
3.8.2. модель;
3.8.3. рік випуску;
3.8.4. об'єм двигуна;
3.8.5. вид пального;
3.8.6. пробіг;
3.8.7. комплектація;
3.8.8. колір;
3.8.9. тип кузова;
3.8.10. трансмісія;
3.8.11. наявні дефекти;
3.8.12. додаткові відомості (наявність/відсутність реєстраційних документів тощо).
3.9. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про Набуте майно додатково зазначається:
3.9.1. обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;
3.9.2. кількість і склад робочих місць;
3.9.3. відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;
3.9.4. основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі;
3.9.5. додаткові відомості.
3.10. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про Набуте майно додатково зазначається:
3.10.1. розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;
3.10.2. план приміщення (за наявності);
3.10.3. місце розташування;
3.10.4. відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим і розмір);
3.10.5. кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;
3.10.6. кількість кімнат, площа кожної кімнати;
3.10.7. інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;
3.10.8. стан внутрішніх приміщень;
3.10.9. наявність комунікацій (енергопостачання, теплопостачання, постачання холодної-гарячої води/водовідведення, газопостачання, стан внутрішніх комунікацій);
3.10.10. наявність заборгованості за комунальними та/або обов’язковими платежами;
3.10.11. інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.
3.11. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про Набуте майно додатково зазначається:
3.11.1. розмір площі;
3.11.2. план приміщень (за наявності);
3.11.3. місце розташування;
3.11.4. призначення об'єкта;
3.11.5. встановлені обмеження;
3.11.6. відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір);
3.11.7. інформація про орендарів та інших користувачів приміщення (за наявності).
3.12. Якщо реалізації підлягає земельна ділянка, в інформації про Набуте майно додатково зазначається:
3.12.1. кадастровий номер;
3.12.2. площа земельної ділянки;
3.12.3. цільове призначення земельної ділянки;
3.12.4. поточне використання земельної ділянки;
3.12.5. форма власності на земельну ділянку;
3.12.6. наявність співвласників земельної ділянки;
3.12.7 наявність на земельній ділянці будівель, споруд, недобудов тощо;
3.12.8. наявність комунікацій (енергопостачання, теплопостачання, постачання холодної-гарячої води/водовідведення, газопостачання, стан внутрішніх комунікацій);
3.12.9. наявність заборгованості за комунальними та/або обов’язковими платежами, у тому числі податками;
3.12.10. наявність/відсутність/стан під’їзних шляхів;
3.12.11 стислий опис об’єктів, що межують із земельною ділянкою;
3.12.12. стислий опис інфраструктури та обставин, що можуть вплинути на привабливість земельної ділянки (наявність річок, озер, заповідників, виробничих комплексів, заводів, фабрик, звалищ тощо.
3.13. Якщо реалізації підлягає майнові права за кредитним договором, в інформації про Набуте майно додатково зазначається:
3.13.1. номер кредитного договору;
3.13.2. валюта кредиту;
3.13.3. відсоткова ставка за кредитом;
3.13.4. дата укладення кредитного договору;
3.13.5. кінцева дата повернення кредиту;
3.13.6. вид кредиту (авто, картковий, споживчий, іпотека, корпоративний тощо);
3.13.7. кількість днів прострочення платежів за кредитом;
3.13.8. загальний розмір заборгованості за кредитом, у тому числі, за основною сумою боргу (тіло кредиту), за відсотками, за пенею/штрафами/комісіями;
3.13.9. вид позичальника (юридична особа або фізична особа);
3.13.10. вид об’єкта застави;
3.13.11. наявність правовстановлюючих документів на об’єкт застави;
3.13.11. деталізація об’єктів заставленого майна згідно з особливостями, зазначеними в пунктах 3.7. – 3.12. цього Порядку;
3.13.12. наявність поручителів за кредитним договором (наявні/відсутні, без зазначення ідентифікаційних даних);
3.13.13. стадія стягнення з боржника та/або поручителя;
3.13.14. позовна заява (дата за наявності);
3.13.15. рішення суду (дата за наявності);
3.13.16. судовий наказ (дата за наявності);
3.13.17. виконавчий лист (дата за наявності);
3.13.18. виконавчий напис нотаріуса (дата за наявності);
3.13.19. заява про направлення виконавчих документів в Державну виконавчу службу (дата за наявності);
3.13.20. постанова про відкриття виконавчого провадження;
3.13.21. актуальна стадія виконавчого провадження;
3.13.22. початок справи про банкрутство/ліквідацію;
3.13.23. актуальна стадія процедури банкрутства/ліквідації;
3.13.24 наявність кримінального провадження щодо боржника/поручителя.
3.14. Заявка на проведення електронних торгів вважається прийнятою:
3.14.1. у разі передачі Заявки Замовником Організатору на паперовому носії – з дати її передачі та оформляння відповідного акту приймання-передавання, що підписується Замовником і Організатором;
3.14.2. у разі подачі Замовником Заявки у електронному вигляді за допомогою засобів електронної пошти, така Заявка вважається отриманою Організатором з дати її фактичного надходження на електронну адресу Організатора.
3.15. Організатор формує інформаційне повідомлення про проведення електронних торгів не пізніше як на 5 робочий день з дати отримання від Замовника належним чином оформленої Заявки.
3.16. Організатор має право звертатися до Замовника із проханнями про внесення змін до Заявки, якщо інформації вказаної в такій Заявці недостатньо для формування інформаційного повідомлення. Організатор має право звертатися до Замовника із проханням про роз’яснення змісту Заявки на проведення електронних торгів. У разі ненадання Замовником відповіді на письмове прохання Організатора про внесення змін до Заявки чи роз'яснення її змісту, Організатор має право не розміщувати інформаційне повідомлення до дати отримання відповіді від Замовника.

 4. Оголошення інформації про проведення електронних торів

4.1. Організатор, за сприяння Замовника, забезпечує складання тексту інформаційного повідомлення про електронні торги. В одному інформаційному повідомленні може міститися інформація про проведення декількох електронних торгів та інформація про декілька лотів.
4.2. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити інформацію, передбачену пунктами 3.7. – 3.13 цього Порядку.
4.3. Організатор забезпечує публікацію інформаційного повідомлення про електронні торги у друкованих засобах масової інформації та на Веб-сайті не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати проведення електронних торгів, після чого засобами електронного зв'язку інформує Замовника про таку публікацію.

5. Реєстрація Учасників

5.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З метою реєстрації через Веб-сайт Користувач електронних торгів надає такі дані:
5.1.1 для фізичної особи:
1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
3) серію, номер документа, що посвідчує особу;
4) адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;
5) номер контактного телефону;
6) логін і пароль;
7) реєстраційний номер лота, стосовно якого подається заявка;
8) реквізити рахунку для повернення гарантійного внеску.
5.1.2. для уповноваженого представника юридичної особи:
1) найменування юридичної особи;
2) код за ЄДРПОУ;
3) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу;
4) реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;
5) реквізити рахунку учасника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;
6) реєстраційний номер лота, стосовно якого подається заявка;
7) адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;
8) номер контактного телефону уповноваженої особи;
9) логін і пароль.
5.2. Подання заявки Учасником на участь в електронних торгах за лотами Замовника є підтвердження того, що Учасник не є пов'язаною особою з Замовником та/або Організатором.
5.3. Поданням заявки Учасник підтверджує, що попереджений про недопущення до участі в електронних торгах учасників, які є пов'язаними особами з Замовником та/або Організатором.
5.4. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. Після завершення реєстрації на Веб-сайті, Користувач повинен заповнити всі графи закладки «фінансові реквізити», що знаходиться у розділі «профіль» особистого кабінету користувача.
5.5. Для участі в електронних торгах Користувач подає заявку на участь в електронних торгах за кожним обраним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.
5.6. Заявка на участь в електронних торгах подається Користувачем щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки «прийняти участь». Після подачі заявки на участь в електронних торгах користувач отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску, який підлягає сплаті не пізніше ніж за добу до початку проведення електронних торгів.
5.7. Організатор забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих Учасників та відповідає за порушення законодавства України про захист персональних даних.
5.8. Заявка про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення електронних торгів. Після завершення зазначеного терміну заявки Організатором не приймаються.
5.9. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.
5.10. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.
5.11. Організатор забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.
5.12. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з дати розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше, ніж за одну добу до початку електронних торгів. Організатор забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах, та стосовно яких надійшло підтвердження щодо сплати ними суми гарантійного внеску на рахунок Організатора, не пізніше ніж за одну добу до початку проведення електронних торгів, зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги.
5.13. Організатор перевіряє надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора.
5.14. У разі ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком, Організатор не реєструє Користувача на участь в електронних торгах. Організатор також відмовляє у реєстрації користувачу, якщо він не підтвердив протягом часу вказаного в цьому Порядку, що він згідно законодавства України може бути покупцем (власником) певного виду Набутого майна.
5.15. Організатор забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників чи безпідставного зволікання із реєстрацією Учасників.
5.16. Порядок сплати гарантійного внеску:
5.16.1. розмір гарантійного внеску становить 10 % від початкової вартості лоту. Гарантійний внесок вважається сплаченим із дати зарахування його на рахунок Організатора. Гарантійний внесок включається до ціни придбаного лота.
5.16.2. Після подання Користувачем заявки на участь у електронних торгах, Організатор забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в особистий кабінет Учасника або на його електронну адресу.
5.17. Підстави та порядок повернення гарантійного внеску визначаються цим Порядком.
5.18. У разі проведення електронних торгів, предметом яких є Набуте майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, Користувач зобов’язаний не пізніше кінцевого терміну прийняття заявок про участь в електронних торгах подати Організатору заявку про участь в електронних торгах, сплатити гарантійний внесок та не пізніше як за добу до закінчення кінцевого терміну подання заявок на участь у електронних торгах подати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують його статус у паперовій формі за адресою, вказаною в інформаційному повідомленні про електронні торги, або філіалу Організатора.
5.19. Заявка про участь в електронних торгах та документи, які до неї додаються, повинні бути завірені підписом фізичної особи або керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи) і печаткою цієї юридичної особи (за наявності).
5.20. Користувач має право в будь-який час, на його вимогу, ознайомитись із Набутим майном, що є предметом лоту, який виставлено на електронні торги. Ознайомлення із Набутим майном та його демонстрація Користувачам здійснюється Замовником, Організатор забезпечує при цьому лише контактні дані осіб, уповноважених Замовником на демонстрацію Набутого майна.

6. Проведення електронних торгів

6.1. Реалізація Набутого майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.
6.2. Після внесення заявки на проведення електронних торгів до Веб-сайту автоматично визначається строк для підготовки до проведення електронних торгів, реєстрації учасників, огляду Набутого майна, який становить не менше 20 (двадцяти) робочих днів.
6.3. Електронні торги розпочинаються в робочий день, визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ої до 18-ої години.
6.4. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в пункті 6.3. Порядку, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 24.00 години. Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хв. до закінчення десятихвилинного часу їх продовження, але не довше 24.00 години цього робочого дня.
6.5. Усі Учасники, які були допущені до електронних торгів Організатором, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у інформаційному повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною початковій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент отримання цінової пропозиції Учасника.
6.6. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку купівлі лота.
6.6.1. Особлива ставка може бути подана Учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.
6.6.2. Кожен Учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.
6.6.3. У випадку, коли Учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.
6.6.4. У випадку, коли Учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.
6.6.5. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого Учасника.
6.6.6. Після подання особливої ставки Учасник може подавати інші цінові пропозиції.
6.6.7. Факт подання особливої ставки будь-яким з Учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам.
6.6.8. Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.
6.6.9. Учасник, що зробив особливу ставку, отримує повідомлення про перевищення його особливої ставки при звичайному перебігу торгів або подання особливої ставки іншим Учасником, що надходить до його особистого кабінету.
6.7. В особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь Учасник. Для таких торгів вказуються наступні відомості: інформація про хід електронних торгів, перелік цінових пропозицій, особлива ставка.
6.8. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників наступної цінової пропозиції або подання Учасником особливої ставки покупки лота.
6.9. Переможцем електронних торгів визнається Учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із Учасників запропонував придбати лот за початковою ціною і пропозицій щодо купівлі лоту від інших Учасників не надійшло, такий лот продається за початковою ціною.
6.10. У разі участі в електронних торгах/аукціоні лише одного учасника, який запропонував придбати лот за початковою ціною, лот реалізується за його початковою ціною.
6.11. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.
6.12. Організатор забезпечує постійний та відкритий доступ Замовнику, Учасникам та Спостерігачам електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.
6.13. Якщо електронні торги не відбулися, то нереалізований лот виставляється на повторні електронні торги за рішенням Замовника.
6.14. Якщо на перших електронних торгах лот не був реалізований, то він виставляється на повторні електронні торги.
6.15. Перед другими електронними торгами лот згідно з рішенням Замовника може уцінятися, але не більше ніж на 25% від його початкової ціни, а перед третіми електронними торгами – не більше ніж на 50% від його початкової ціни.
6.16. Замовник має право прийняти рішення про підвищення ціни реалізації лота на повторних електронних торгах або про зняття лота з електронних торгів.
6.17. Повторні електронні торги проводяться не раніше, ніж через місяць із дати проведення попередніх електронних торгів і в такому самому порядку, що і перші електронні торги. Повторні електронні торги проводяться в межах дії звіту про оцінку Набутого майна (лота).

7. Оформлення результатів електронних торгів

7.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу електронних торгів вноситься така інформація:
7.1.1. номер лоту;
7.1.2. назва та опис лоту;
7.1.3. умови проведення електронних торгів;
7.1.4. учасники електронних торгів;
7.1.5. початкова ціна продажу;
7.1.6. хід проведення електронних торгів;
7.1.7. переможець електронних торгів та його цінова пропозиція;
7.1.8. унікальний номер переможця;
7.1.9. остаточна сума, зменшена на розмір сплаченого переможцем електронних торгів гарантійного внеску, за придбаний лот, що підлягає перерахуванню Замовнику;
7.1.10. платіжні реквізити Замовника, на які має бути перерахована остаточна сума, зменшена на розмір сплаченого переможцем електронних торгів гарантійного внеску, за придбаний лот.
7.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця.  У протоколі електронних торгів, крім інформації вказаної у пункті 7.1. цього Порядку зазначається прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону (в разі його зазначення при реєстрації). У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.
7.3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.
7.4. До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.
7.5. Переможець електронних торгів зобов'язаний підписати протокол електронних торгів та передати/надіслати його Організатору протягом 5 (п'яти) робочих днів із дати закінчення електронних торгів.
7.6. Організатор, не пізніше наступного робочого дня після формування протоколу електронних торгів, розміщує його в електронній формі в особистому кабінеті переможця. Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Організатор, не пізніше наступного робочого дня після його отримання, надає чи надсилає поштовим направленням Замовнику.
7.7. Організатор повинен засобами електронного зв’язку надіслати Замовнику протокол електронних торгів, які не відбулися не пізніше наступного робочого дня з дати проведення електронних торгів.
7.8. Переможець електронних торгів протягом 5 (п'яти) робочих днів із дати підписання протоколу електронних торгів зобов’язаний перерахувати остаточну суму, зменшену на розмір сплаченого ним гарантійного внеску, за придбаний лот на розрахунковий рахунок Замовника, зазначений у протоколі електронних торгів.
7.9. Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання інформації про виконання переможцем електронних торгів вимог пункту 7.8. Порядку зобов’язаний перерахувати гарантійний внесок переможця електронних торгів на рахунок Замовника.
7.10. Винагорода Організатора за проведення електронних торгів розраховується на підставі кінцевої вартості реалізації лота. Винагорода Організатору сплачується Замовником.
7.11. У разі неподання/не надсилання переможцем Організатору підписаного протоколу електронних торгів у встановлений Порядком строк або відмови переможця з будь-яких причин від підписання протоколу електронних торгів або відмови перерахувати кошти за придбане Набуте майно на розрахунковий рахунок Замовника, вказаний у протоколі електронних торгів протягом строку, встановленого цим Порядком, така відмова чи невиконання фіксуються та результати таких електронних торгів підлягають перевизначенню Організатором. У подальшому Організатор має право не допускати таких Учасників до участі в наступних електронних торгах. У разі відмови переможця від підписання протоколу електронних торгів або неподання/не надсилання підписаного протокол електронних торгів Організатору у встановлений Порядком строк або несплати коштів за придбаний лот – гарантійний внесок Учаснику не повертається та вважається винагородою Організатора.
7.12. Наступним переможцем електронних торгів визнається Учасник, який подавав цінову пропозицію, на крок нижчу ніж цінова пропозиція, запропонована переможцем, який не підписав протоколу електронних торгів.
7.13. Попередні цінові пропозиції переможця, який відмовився від підписання протоколу електронних торгів/не перерахував усієї належної грошової суми за придбаний лот, не враховуються під час визначення нового переможця.
7.14. Організатор уносить відповідні відомості на веб-сайт електронних торгів та формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити інформацію про факт непідписання протоколу електронних торгів попередньо визначеним переможцем/неперерахування ним усієї належної грошової суми та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем. Цей протокол електронних торгів розміщується на веб-сайті електронних торгів в Особистому кабінеті нового переможця, а також в цей же день надсилається Організатором в електронній формі Замовнику.
7.15. Повернення сплачених гарантійних внесків Учасникам, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється Організатором протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів із дати завершення електронних торгів. У випадку зазначення під час реєстрації на веб-сайті неповної інформації про банківські реквізити, Організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.
7.16. Якщо лот знято з реалізації або електронні торги є такими, що не відбулися, то гарантійний внесок підлягає поверненню Учасникам протягом 5 (п'яти) робочих днів із дати зняття Набутого майна (лота) з реалізації/визнання електронних торгів такими, що не відбулися.
7.17. Гарантійний внесок не повертається Учаснику і використовується в порядку, встановленому за правилами передбаченого цим Порядком, у таких випадках:
7.17.1. не підписання/не надання протоколу електронних торгів протягом строку, визначеного цим Порядком;
7.17.2. не здійснення перерахування остаточної суми, зменшеної на розмір сплаченого ним гарантійного внеску, за придбаний лот на розрахунковий рахунок Замовника, зазначений у протоколі електронних торгів;
7.17.3. відмови переможця електронних торгів від укладення договору купівлі-продажу Набутого майна, чи підписання акту приймання-передавання Набутого майна.
7.18. Протокол електронних торгів із визначенням переможця, а також фактичне перерахування переможцем електронних торгів та Організатором у повному обсязі коштів, передбачених пунктами 7.8. та 7.9. цього порядку, є підставою для укладення договору купівлі-продажу Набутого майна між Замовником та переможцем електронних торгів.
7.19. Облік та зберігання всіх оригіналів протоколів електронних торгів здійснюється спільно Організатором (другі примірники) та Замовником (перші примірники).
7.20. Електронні торги визнаються такими, що не відбулися:
7.20.1. якщо немає учасників електронних торгів;
7.20.2 у разі ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції;
7.20.3 якщо переможець електронних торгів не передав/не надіслав підписаного протоколу електронних торгів/не перерахував на рахунок Замовника в установлений Порядком строк усієї належної грошової суми за придбаний лот, та за умови, якщо немає інших учасників, один з яких може бути визнаний переможцем відповідно до умов цього Порядку;
7.20.4. на підставі рішення суду;
7.20.5. в інших випадках, передбачених законодавством України.
7.21. Підставами для зупинення електронних торгів в цілому або за окремим лотом є:
7.21.1. рішення суду про зупинення реалізації Набутого майна;
7.21.2. наявність технічних підстав, що унеможливлюють коректну роботу
Веб-сайту (виключно на період відновлення працездатності Веб-сайту).
7.22. За наявності підстав, визначених у пункті 7.21 цього Порядку, Організатор негайно зупиняє електронні торги в цілому або за окремим лотом, про що складає акт про зупинення електронних торгів з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. З моменту зупинення електронних торгів в цілому або за окремим лотом строки електронних торгів автоматично призупиняються.
7.23. У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів, визначених у пункті 7.21 цього Порядку, Організатор здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів у цілому або за окремим лотом із збереженням попередніх умов їх проведення, продовженням строку торгів. Інформація про відновлення електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дати їх відновлення засобами системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім Учасникам в їх особисті кабінети.


8. Вирішення спорів

 8.1. Спори, пов`язані із проведенням електронних торгів, вирішуються в судовому порядку.