Добровільний продаж. Редукціон. Права вимоги до позичальників - фізичних осіб
Стан аукціона: Реєстрація учасників
Номер лоту: 555201
Дата проведення аукціону: 1 Серпня 2024 09:00
Дата закінчення торгів: 1 Серпня 2024 18:00
Дата закінчення подання заявок: 31 Липня 2024 09:00
Стартова ціна: 41 503 361.44 грн.
Гранична вартість: 1 660 134.46 грн.
Гарантійний внесок: 622 550.42 грн.
Крок аукціону: 124 510.08 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

м. Київ, вул. Госпітальна, 12г

Дата публікації: 2 Липня 2024 16:14

В даному лоті застосовується процедура проведення електронних торгів з пониженням ціни (редукціон).
З можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 1 660 134 (один мільйон шістсот шістдесят тисяч сто тридцять чотири) грн, 46 коп.

Крок зниження становить: 0,3 % від стартової ціни продажу лота.

Права вимоги до позичальників - фізичних осіб (далі - Боржники).

Продаж (відступлення) права вимоги до Боржників на загальну суму заборгованості 41 503 361,44 (сорок один мільйон п’ятсот три тисячі триста шістдесят одна) гривня 44 копійки за кредитними договорами фізичних осіб без забезпечення (бланкові кредити), які (права вимоги) складаються з заборгованості за основним боргом, процентами та комісіями, які об’єднані в один лот (далі також - Пул).

Стартова ціна продажу лота (без ПДВ) - 41 503 361,44 (сорок один мільйон п’ятсот три тисячі триста шістдесят одна) гривна 44 копійки, що є валовою балансовою вартістю активів, що входять до Пулу, станом на 01.06.2024.

Продаж відбувається без передачі переможцю торгів оригіналів кредитних справ за Пулом кредитів, передача оригіналу кредитного договору по окремому кредиту буде здійснюватися за запитом переможця торгів у строки та на умовах, які будуть визначені в договорі купівлі-продажу між Банком та переможцем торгів.

Публічний паспорт активу та Знеособлений Реєстр Пулу кредитів розташовано у розділі "Вкладення".

Враховуючи, що інформація відносно Пулу містить конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), ознайомлення потенційних учасників редукціону з її змістом можливе лише за умови укладення з Замовником договору про конфіденційність.

- Боржник або пов’язана з ним особа не можуть бути покупцями/набувачами права вимоги на електронних торгах (редукціоні), для виконання цієї умови переможець торгів повинен надати Банку письмові запевнення про відсутність пов’язаності переможця торгів (його кінцевих бенефіціарних власників та керівництва) з будь-якою фізичною особою Боржником, заборгованість якої включена до Пулу; у разі невиконання цієї умови Банк, на свій розсуд, має право відмовитися від укладання договору з переможцем торгів або має право виключити такого Боржника/Боржників з відповідного реєстру кредитних договорів який включений в Пул на продаж; при цьому сума придбання Лоту для переможця не змінюється;

- вимоги щодо учасників редукціону - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до законодавства має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу;

- учаснику редукціону, який переміг у торгах (переможець редукціону), але порушив умови проведення електронних торгів у формі редукціону (голландського аукціону), зокрема визначені цією Заявкою вимоги щодо учасників редукціону, внаслідок чого відповідний договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги з АТ «Ощадбанк» не був укладений, гарантійний внесок не повертається;

- у випадку одержання від Боржника, заборгованість якого увійшла до Пулу, письмового заперечення щодо здійсненого відступлення з наданням дійсної довідки, що підтверджує його статус внутрішньо переміщеної особи, покупець Пулу має право повернути, а Банк зобов’язується прийняти такий кредит за ціною, яка розраховується пропорційно частці заборгованості (яка повертається) у загальній вартості Пулу;

- умовами договору купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги до Боржників передбачено , що на момент укладення договору з переможцем торгів, Реєстр боржників сформований Замовником станом на 01 червня 2024 року і є невід’ємною частиною договору. Актуалізований на дату укладення договору купівлі-продажу (відступлення) Реєстр боржників формується Замовником впродовж 12 (дванадцяти) робочих днів з дня укладення договору. При цьому вартість заборгованості кожного кредиту з Пулу розраховується пропорційно частці заборгованості Боржника до вартості Пулу за результатами торгів а зміни в актуалізованому Реєстрі боржників будь яким чином не впливають на зміну ціни продажу Лоту;

- повний розрахунок (100% вартості лоту) грошовими коштами в день укладення договору купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги до Боржників;

- умови договору купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги до Боржників повинні передбачати, що перехід права вимоги до покупця здійснюється лише після здійснення повної оплати за Пул;

- Банк має право відмовитись від укладення договору з переможцем редукціону у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про його негативну ділову репутацію, належність до осіб, зазначених в абзацах шістнадцятому - вісімнадцятому цього п. 2 цієї Заявки, а також у випадках, передбачених Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вимоги до учасників та переможців електронних торгів (редукціону): неналежність до таких осіб:

осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
осіб, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» або щодо яких застосовані міжнародні санкції OFAC, ЄС, ООН[1];
осіб, пов’язаних з державою - агресором / Республікою Білорусь[2].[3]
Для підтвердження неналежності переможця електронних торгів (редукціону) до осіб, пов’язаних з державою - агресором / Республікою Білорусь, безпосередньо перед підписанням протоколу електронних торгів (редукціону) він подає Банку заповнений та підписаний відповідний опитувальник щодо уточнення інформації стосовно зв’язків із державою - агресором / Республікою Білорусь, форма якого додається до цього Оголошення.

[1] санкції, які запроваджуються: (і) Управлінням контролю за іноземними активами США (OFAC) Міністерства фінансів США; (іі) Радою міністрів закордонних справ Ради Європейського Союзу; (ііі) Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй;

[2] - громадяни Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;

- юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації// Республіки Білорусь;

[3] в окремих випадках, якщо за результатом оцінки впливу санкцій, інших встановлених законодавством обмежень Банком буде визначено можливість укладення з вказаними вище особами договору купівлі - продажу, такі особи можуть бути допущені до участі в електронних торгах (аукціоні) за окремим рішенням Банку.

Реєстраційний номер лота: 555201
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Список учасників:

Немає учасників

Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з лотом: Харций Максим Вікторович, тел.: (044) 249-23-11 (електронна пошта: KhartsiyMV@oschadbank.ua)


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно: 1.Зареєструватися в системі; 2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. 3.Сплатити гарантійний внесок. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Винагорода організатора — 2% .
Організатор торгів:
Державне підприємство “СЕТАМ”, контактний телефон «044-331-17-21», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”