Добровільний продаж. Право вимоги за кредитними угодами №6004К2 від 04.02.2004, №6004К51 від 01.09.2004, укладеними з ЮО (яку визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру), договорами забезпечення за ними, та дебіторською заборгованістю
Стан аукціона: Торги відбулися
Номер лоту: 547703
Дата проведення аукціону: 17 Квітня 2024 09:00
Дата закінчення торгів: 17 Квітня 2024 18:00
Дата закінчення подання заявок: 17 Квітня 2024 08:00
Стартова ціна: 1 727 287.10 грн.
Гарантійний внесок: 172 728.71 грн.
Крок аукціону: 17 272.87 грн.
Область: Львівська обл.
Місцезнаходження майна:

м. Львів, вул. Стрийська

Дата публікації: 18 Березня 2024 18:48
Протокол торгів: Протокол
Переможець
Учасник 5
1 744 559.97 грн.
17 Квітня 2024 11:12:52
Учасник 5
1 744 559.97 грн.
17 Квітня 2024 11:02:27
Учасник 6
1 727 287.10 грн.

Право вимоги за кредитними угодами №6004К2 від 04.02.2004, №6004К51 від 01.09.2004, укладеними з юридичною особою (яку визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру), договорами забезпечення за ними, та дебіторською заборгованістю, що виникла в процесі стягнення проблемної заборгованості.

Забезпечення за кредитними угодами:

1. Нерухоме майно у м. Львів, вул. Стрийська:

 1.1. приміщення головного корпусу площею 123 918,5 кв.м., будівельним об'ємом 1 623 152 куб.м., введена в експлуатацію 1980 року;

 1.2. об’єкти нерухомого майна  загальною площею 14 754,8 кв.м:

- будівля корпусу «Монастир» літ. А-3, заг.пл. 4 364,2 кв.м.;

- адмінприміщення з прохідною №2, заг. пл.478,0 кв.м.

- приміщення блоку складів, заг.пл. 1 651,1 кв.м.;

- дільниця помпування шин заг.пл. 329,1 кв.м.;

- прохідна № 3 заг.пл. 195,0 кв.м.;

- теплиця заг.пл. 1 489,3 кв.м.;

- адмін.побутовий корпус №6 літ. В-3, заг.пл. 1 374,3 кв.м.;

- механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями літ. П, П-1, П-2  заг.пл. 2 006,1 кв.м.;

- автомобільна вага заг.пл.70,5 кв.м.;

- склади ВКБ (2 шт.) заг.пл. 742,8 кв.м.;

- транспортний цех поз. 13 заг.пл. 1 456,1 кв.м;

- гаражі і майстерні заг.пл. 598,3 кв.м.;

2. Обладнання головного виробничого корпусу (арматурного, кузовного, механообробного та складального цехів) у м. Львів, вул. Стрийська;

3. Порука юридичних осіб

Додаткова інформація та договір про відступлення прав вимоги  знаходяться в розділі "Вкладення".

Початкова ціна продажу – залишок заборгованості, що включає в себе розмір відповідальності за порушення грошового зобов’язання, встановленого чинним законодавством України, інші зобов’язання визнані судовими рішеннями та дебіторську заборгованість, що виникла в процесі стягнення заборгованості станом на 01.03.2024.

Додаткові умови проведення аукціону:

1. Порядок оформлення участі учасників в аукціоні визначається чинними Правилами реалізації прав вимоги АТ «Укрексімбанк» (шляхом проведення аукціону без можливості зниження початкової вартості ціни реалізації), затвердженими наказом ДП «СЕТАМ» №90 від «04» жовтня 2021 р. (надалі - Правила);

2. Витрати, пов’язані з оплатою послуг Організатора, покладаються на переможця аукціону. Додатково на переможця аукціону покладаються витрати, пов’язані з оплатою послуг нотаріуса за нотаріальне засвідчення копій кредитних договорів та договорів забезпечення.

3. Переможець аукціону/його уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники (у тому числі особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368) не можуть бути пов’язаними особами з боржником за Лотом, кінцевим бенефіціарним власником боржника за Лотом, заставодавцем/іпотекодавцем, поручителем, або пов’язаними з ним особами (у тому числі, особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368).

4. Аукціон може бути відміненим (скасованим/припиненим) Банком до моменту укладення правочину щодо реалізації непрацюючого активу (майна) та/або Банк має право відмовитись від укладання правочину щодо реалізації непрацюючого активу (майна) з переможцем аукціону, зокрема, але не виключно, у разі: 

- зміни суттєвих характеристик прав вимоги, внаслідок чого вартість активу змінилася у порівнянні з відповідною вартістю на день опублікування інформаційного повідомлення (оголошення) про продаж на 10 (десять) процентів і більше;

- наявності у Банка документів, інформації, даних, підозри про вчинення учасниками аукціону узгоджених дій, дій по обмеженню конкуренції, наявності обмежень, встановлених чинним законодавством України, невідповідності ділової репутації учасника-переможця тощо;

- наявності переможця аукціону/його уповноважених осіб, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні санкції;

- якщо за результатом проведення аукціону, переможець аукціону не виконає своїх зобов’язань, визначених Правилами (у тому числі, у разі відмови від підписання протоколу аукціону чи відмови від укладення договору про відступлення прав вимоги), внаслідок чого, згідно з Правилами переможцем буде визначено іншого учасника аукціону (у порядку перевизначення), цінова пропозиція якого більше ніж на суму гарантійного внеску менша за пропозицію відхиленого (перевизначеного) учасника;

- виявлення фактів, що можуть свідчити про негативну ділову репутацію переможця аукціону, у випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також у разі недосягнення згоди з інших, не передбачених умовами проведення аукціону, істотних умов договору відступлення прав вимоги.

5. Інформація, що міститься в оголошенні про продаж лота, була отримана з/або ґрунтується на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізується. Банк не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в оголошенні про продаж лота.

6. Враховуючи, що договори на здійснення активних операцій, а також договори забезпечення містять конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), ознайомлення потенційних учасників аукціону з їх змістом (без права робити та/або отримувати копії) можливе лише за умови укладення з Банком угоди про конфіденційність.

7. Інформація та відомості стосовно прав вимоги, що є предметом лота, отримані потенційним переможцем/учасником аукціону, який уклав з Банком угоду про конфіденційність, в процесі ознайомлення, не підлягають розкриттю та розголошенню третім особам.

8. Строк для проведення розрахунків - у строки, передбачені Правилами, але до укладення договору відступлення прав вимоги.

9. Строк для укладання договору відступлення прав вимоги - у строки, передбачені Правилами.

10. Повний розрахунок (100% вартості лота) грошовими коштами здійснюється до укладення договору відступлення прав вимоги.

11. Переможцю аукціону протягом 3 (трьох) років після дати укладення договору про відступлення права вимоги забороняється відчужувати (продавати, здійснювати наступне відступлення тощо) або передавати будь-яким іншим способом набуті ним права вимоги, як у повному обсязі, так і частково, пов’язаним з боржником, його поручителями особам, у т.ч. їх кінцевим бенефіціарним власникам.

12. Переможцем аукціону може бути особа, яка відповідно до чинного законодавства України може набувати у власність відповідні права вимоги.

13. Учасник електронних торгів повинен відповідати наступним вимогам:

  • бути зареєстрований, як фінансова установа, яка має діючі ліцензії, зокрема ліцензію на здійснення фінансових послуг (послуг факторингу);
  • не є боржником за Лотом, його кінцевим бенефіціарним власником, заставодавцем, поручителем або пов’язаною з ними особою;
  • не є пов’язаною особою через уповноважених осіб, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників/а (у тому числі групою пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368) з боржником за Лотом, заставодавцем, поручителем або пов’язаною з ними особою.

14. Для перевірки вказаної вище інформації, зокрема, на виконання п.3 та п.4. цих Додаткових умов проведення аукціону, переможець надає документи за визначеним переліком та/або запитом Банку.

Реєстраційний номер лота: 547703
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Список учасників:

  • Учасник 1 Відхилено - несплата гарантійного внеску 22 Березня 2024 19:11:03
  • Учасник 2 Відхилено - несплата гарантійного внеску 29 Березня 2024 08:34:27
  • Учасник 3 Відхилено - несплата гарантійного внеску 1 Квітня 2024 23:10:36
  • Учасник 4 Відхилено - несплата гарантійного внеску 8 Квітня 2024 19:49:55
  • Учасник 5 Переможець 9 Квітня 2024 12:05:12
  • Учасник 6 На повернення 10 Квітня 2024 10:44:19
Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном:  Чередник Олександр, тел. 050 700 37 16,  investorrelations@eximb.com


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Електронні торги за даним лотом відбуваються згідно з Правилами реалізації прав вимоги АТ «Укрексімбанк» (шляхом проведення аукціону без можливості зниження початкової вартості ціни реалізації), які розміщено на сайті. Для участі в електронних торгах, необхідно: 1.Зареєструватися в системі; 2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. 3.Сплатити гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску становить 10% від мінімальної ціни лоту. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Розмір винагороди організатора 1.3 %.
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон 0-800-335-754, електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
АТ “Державний експортно-імпортний банк України”