Добровільний продаж права грошової вимоги до ТОВ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК», ід. код 39376858 за кредитним договором та прав за договорами забезпечення виконання зобов'язання за ним
Стан аукціона: Реєстрація учасників
Номер лоту: 545581
Дата проведення аукціону: 13 Березня 2024 09:00
Дата закінчення торгів: 13 Березня 2024 18:00
Дата закінчення подання заявок: 12 Березня 2024 09:00
Стартова ціна: 612 602 637.26 грн.
Гарантійний внесок: 30 630 131.86 грн.
Крок аукціону: 6 126 026.37 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г

Дата публікації: 12 Лютого 2024 15:05

Право грошової вимоги за Договором кредитної лінії № 01/48-1 від 19.02.2013 (далі - Кредитний договір), укладеним між АТ «Ощадбанк» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» ідентифікаційний код 39376858 (далі – Позичальник) та права за договорами забезпечення виконання зобов’язання Позичальника за Кредитним договором (іпотечні договори, договори застави, договори поруки).

Продаж (відступлення) права вимоги до Позичальника за Кредитним договором та прав за договорами забезпечення виконання зобов’язання Позичальника за Кредитним договором (іпотечні договори, договори застави, договори поруки), а саме:

Вид забезпечення, іпотекодавець/заставодавець/поручитель:

Застава: (1) майнового комплексу доводочної збагачувальної фабрики «Південна» з переробки чорнового ільменітового концентрату 282,8 тис.т/рік та отримання товарного ільменітового концентрату 181,2 тис. т/рік, загальною площею 4 623,20 кв.м та (2) устаткування (рухоме майно) у складі майнового комплексу доводочної збагачувальної фабрики «Південна» (77 од.);
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД¬АЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ідентифікаційний код 30597936.

Адреса розташування: Житомирська обл., Житомирський (колиш. Хорошівський) р-н, територія Іршанської селищної ради ( за межами населених пунктів), комплекс будівель та споруд №7, будинок 1.

Застава спеціальної техніки та устаткування фільтрації палива та виготовлення бетоносумішей в кількості 43 од.;
Позичальник.

Адреса розташування: Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Цегельна, буд. 5-А/1.

Порука: (1) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ідентифікаційний код 30597936; (2) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС», ідентифікаційний код 32785994.

Застава корпоративних прав (частки) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД¬АЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ідентифікаційний код 30597936, що становить 100% від статутного капіталу та належать (1) Позичальнику (99%) та (2) КОМПАНІЇ «ДІАГО ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД» (DIAGO ENTERPRISES LIMITED), Кіпр (1%).

Застава майнових прав на грошові кошти за контрактами, укладеними між: (1) ПРАТ «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС», ідентифікаційний код 32785994 (заставодавець) та (і) «Tolexis International Limited», Нікосія, Кіпр; (іі) «Tolexis Enterpises AG», Цуг, Швейцарія; (ііі) «Titanium Standard Limited», Нікосія, Кіпр (боржники заставодавця); (2) ТОВ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ідентифікаційний код 30597936 (заставодавець) та OSTTOR Beteiligungs-und-Handelsgesellschaft mbH, Австрія (боржник заставодавця).

Заборгованість за Кредитним договором станом на дату проведення торгів (аукціону) – 13.03.2024 в сумі 16 295 353,67 (шістнадцять мільйонів двісті дев’яносто п’ять тисяч триста п’ятдесят три) дол. США 67 центів, що складається з основного боргу (кредиту), нарахованих та несплачених процентів і комісій, в гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні щодо Долара США, встановленим Національним банком України станом на дату підписання Заявки (37,5937 грн за 1 Долар США): 612 602 637,26 (шістсот дванадцять мільйонів шістсот дві тисячі шістсот тридцять сім) гривень 26 копійок*.

* Підлягає збільшенню на суму процентів за Кредитним договором, що будуть донараховані за період від дати проведення торгів (13.03.2024) до дати повного розрахунку за актив (право вимоги).

Розрахунок за актив (право вимоги) з урахуванням збільшення (донарахованих процентів) здійснюватиметься в гривнях за офіційним курсом гривні щодо Долара США, встановленим Національним банком України на дату такого розрахунку.

Стартова (початкова) ціна продажу вказана без ПДВ.

Враховуючи, що Кредитний договір, а також договори забезпечення (іпотечні, застави, поруки) містять конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), ознайомлення потенційних учасників аукціону з їх змістом (без права робити та/або отримувати копії) можливе лише за умови укладення з Замовником договору про конфіденційність.

Після укладення договору про конфіденційність між Замовником та потенційним учасником аукціону, останньому буде надано право ознайомитись з наступною інформацією:
- короткий опис Позичальника;
- інформацію щодо стану претензійно-позовної роботи;
- характеристики, адресу, місцезнаходження на карті та фото предметів забезпечення за Кредитним договором;
- інформацію про наявність поручителів;
- наявність оригіналів документів;
- інші чинники, що впливають на якість активу.

В процесі ознайомлення потенційним учасником аукціону, який уклав з Замовником договір про конфіденційність, з інформацією, що стосується об’єкта продажу та початкової ціни продажу лоту, не підлягають розкриттю відомості стосовно комерційної діяльності Позичальника чи комерційної таємниці, будь-якого проекту та інша комерційна інформація.

Повний розрахунок (100% вартості лоту) грошовими коштами в день укладення договору купівлі-продажу.

Умови договору(-ів) купівлі-продажу (відступлення) права вимоги за Кредитним договором/прав за договорами забезпечення повинні передбачати, що перехід права вимоги / прав до покупця здійснюється за умови своєчасної та повної сплати ціни договору(-ів). 

Банк має право відмовитись від укладення договору купівлі-продажу з переможцем конкурсу у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про його негативну ділову репутацію, а також у випадках, передбачених Законами України «Про банки і банкову діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Вимоги до покупців: банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.

Реєстраційний номер лота: 545581
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Вкладення відсутнє

Список учасників:

Немає учасників

Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з лотом – Гаркуша Станіслав Іванович, тел.: (044) 537-46-47


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно:
1.Зареєструватися в системі;
2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів.
3.Сплатити гарантійний внесок. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Винагорода організатора — 1% .
Організатор торгів:
Державне підприємство “СЕТАМ”, контактний телефон «044-331-17-21», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”