Добровільний продаж. Редукціон. Права вимоги за договорами позичальників - фізичних осіб
Стан аукціона: Торги відбулися
Номер лоту: 544428
Дата проведення аукціону: 23 Лютого 2024 09:00
Дата закінчення торгів: 23 Лютого 2024 18:07
Дата закінчення подання заявок: 2 Лютого 2024 18:00
Стартова ціна: 501 395 467.60 грн.
Початкова ціна знижена до: 12 033 488.88 грн.
Гранична вартість: 10 529 304.82 грн.
Гарантійний внесок: 526 465.24 грн.
Крок аукціону: 501 395.47 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1Д

Дата публікації: 19 Січня 2024 18:45
Протокол торгів: Протокол
Переможець
Учасник 3
13 101 000.00 грн.
23 Лютого 2024 17:58:25
Учасник 3
Особлива ставка
23 Лютого 2024 17:57:08
Учасник 3
12 033 488.88 грн.

В даному лоті застосовується процедура проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції.
З можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 2,1 (дві цілих одна десята) % від стартової ціни продажу лота (10 529 304.82 грн (десять мільйонів п‘ятсот двадцять дев‘ять тисяч триста чотири гривні 82 копійки)).

Кількість кроків - 979.

Крок зниження становить: 0,1% (501 395.47) грн.

Продаж (відступлення) прав вимоги за договорами позичальників - фізичних осіб (далі - Боржники) на загальну суму 501 395 467.60 грн (п’ятсот один мільйон триста дев’яносто п’ять тисяч чотириста шістдесят сім гривень 60 копійок) за кредитними договорами без забезпечення (бланкові кредити) у кількості 80 545 (вісімдесят тисяч п'ятсот сорок п'ять) шт., які (права вимоги) складаються з заборгованості за основним боргом, процентами, які об’єднані в один лот. Середня сума заборгованості та прострочка за кредитним договором складає 6 225.04 грн. та 3 635 днів відповідно.

Публічний паспорт активу розташований у розділі ""Вкладення"".

Дані електронні торги відбуваються відповідно до Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу активів АТ КБ «ПриватБанк» (далі – Правила).
Учасник електронних торгів повинен відповідати наступним вимогам:
- учасник повинен мати в Замовника актуальну перевірку (ідентифікацію та верифікацію), що необхідна для встановлення ділових відносин, та мати актуальний статус даних щодо компанії у Замовника;
- учасник є фінансовою установою, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу, та має діючу ліцензію на провадження діяльності з надання відповідних фінансових послуг щонайменше 3 роки поспіль;
- відсутність відомостей про учасника/його учасників/кінцевих бенефіціарних власників та/або службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти учасника під час проведення процедури проведення електронних торгів, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та в Єдиному реєстрі боржників;
- учасник електронних торгів не може бути пов'язаною особою з Замовником, іншим учасником (учасниками) процедури проведення електронних торгів, а також з керівниками та власниками Замовника до його виведення з ринку за участю держави;
- учасник електронних торгів/його учасники/кінцеві бенефіціарні власники не можуть бути пов’язаною особою з резидентами російської федерації/республіки білорусь;
- до учасника не застосовувались Національним банком України заходи впливу за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг, уключаючи вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);
- учасник протягом останніх 5 років щонайменше двічі мав досвід купівлі/отримання прав вимоги за кредитними договорами, які схожі за характеристиками до кредитних договорів у лоті для продажу (за типом боржника - фізична особа/юридична особа, за типом угод - з забезпеченням, без забезпечення, за кількістю договорів у лоті - індивідуальні угоди (щодо одного кредиту) або пули / портфелі кредитних договорів);
- відсутність судових проваджень між учасником/його учасниками/кінцевими бенефіціарними власниками та замовником, де замовник є відповідачем або позивачем;
- відсутність негативної інформації щодо репутації учасника/його учасників/кінцевих бенефіціарних власників/пов’язаних з учасником осіб, а саме інформації щодо: фінансування тероризму та відмивання коштів, співпраці з російською федерацією/республікою білорусь, співпраці з санкційними особами або підсанкційними країнами, санкційних обмежень, банкрутства/ліквідації/припинення, судових справ про фіктивність підприємства, наявності не знятої або непогашеної у встановленому законом порядку судимості тощо.

Учасник електронних торгів не може бути боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем, поручителем або пов’язаною з ними особою за кредитними договорами, права вимоги за якими пропонуються до продажу на електронних торгах. У разі виявлення за результатами проведених електронних торгів, що переможець торгів чи його пов’язані особи є боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем чи поручителем відносно активів, що підлягають продажу – такі активи виключаються з відповідного реєстру кредитних договорів та продажу не підлягають. При цьому сума придбання Лоту для переможця не змінюється.

Учасники електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від організатора повідомлення згідно з п. 7.10 Правил зобов’язанні надати замовнику на зазначену в інформаційному повідомленні про електронні торги адресу електронної пошти наступні документи:
- копію ліцензій, зокрема, на право здійснення діяльності з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу;
- копію повного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) або витягу із торговельного, банківського, судового реєстру (для юридичної особи нерезидента);
- копію рішення органу управління про призначення на посаду, довіреність або інший документ, що посвідчує та визначає повноваження керівника (представника) юридичної особи-учасника;
- копію паспорта або інший документа, що посвідчує особу, такого керівника (представника) юридичної особи-учасника;
- копію статуту юридичної особи-учасника;
- запевнення, що заявник не є пов'язаною особою з Замовником, а також з керівниками та власниками Замовника до його виведення з ринку за участю держави;
- відомості чи є учасник та його пов’язані особи боржником, заставодавцем чи поручителем перед Замовником, підписані кваліфікованим електронним підписом представника учасника або власноручним підписом представника учасника та печаткою (за наявності) (інформація надається за формою згідно з Додатком №2 розділу ""Вкладення"");
- в довільній формі (але обов’язково із зазначеннями ІПН фізичних осіб резидентів, ID номер для фізичних осіб нерезидентів, ідентифікаційного коду юридичної особи резидента згідно з ЄДР, реєстраційного номеру юридичної особи у судовому/торговому реєстрах для юридичних осіб не резидентів), перелік пов’язаних осіб учасника із зазначенням підстави пов’язаності, підписаний кваліфікованим електронним підписом представника учасника або власноручним підписом представника учасника та печаткою (за наявності);
- довідку в довільній формі про незастосування Національним банком України до учасника електронних торгів заходів впливу за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг, уключаючи вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), підписану кваліфікованим електронним підписом представника учасника або власноручним підписом представника учасника та печаткою (за наявності);
- копії щонайменше двох укладених протягом останніх 5 років договорів факторингу на купівлю прав вимоги за кредитними договорами, які схожі за характеристиками до кредитних договорів у лоті для продажу (за типом боржника - фізична особа/юридична особа, за типом угод - з забезпеченням, без забезпечення, за кількістю договорів у лоті - індивідуальні угоди (щодо одного кредиту) або пули / портфелі кредитних договорів);
- письмовий дозвіл замовнику на передачу інформації, документів (їх копій), в тому числі якщо така інформація є конфіденційною або містить комерційну таємницю, третім особам з метою проведення замовником аудиту учасника, підписаний кваліфікованим електронним підписом представника учасника або власноручним підписом представника учасника та печаткою (за наявності) (інформація надається за формою згідно з Додатком №3 розділу ""Вкладення"");
- письмове підтвердження наявності правових підстав для передачі персональних даних учасників, кінцевих бенефіціарних власників та/або службової (посадової) особи, яку уповноважено представляти учасника, замовнику з правом подальшої передачі таких персональних даних третім особам з метою проведення електронних торгів та встановлення відповідності учасника визначеним кваліфікаційним вимогам, підписане кваліфікованим електронним підписом представника учасника або власноручним підписом представника учасника та печаткою (за наявності) (інформація надається за формою згідно з Додатком №4 розділу ""Вкладення"");
- структура акціонерів учасника;
- прізвище, ім’я, по-батькові та посади членів Наглядової ради та Правління учасника;
- аудійована фінансова звітність учасника з примітками за останні 2 роки;
- фінансова звітність учасника за останній 2 роки з поясненнями суттєвих змін по звітності;
- перелік всіх діючих ліцензій, дозволів, сертифікатів, погоджень та інших дозвільних документів, отриманих учасником відповідно до вимог законодавства України для її діяльності;
- перелік судових проваджень щодо учасника, дозволів та спорів щодо стягнення заборгованості за кредитними угодами за останні 2 роки;
- внутрішні документи/політика учасника про взаємодію зі споживачами та роботу з проблемною заборгованістю;
- внутрішня політика щодо управління ризиками;
- організаційна структура учасника та інформація щодо персоналу (назви підрозділів та їх функції, штатний розпис на останню звітну дату, загальна чисельність персоналу у динаміці за останні 3 роки на кінець кожного півріччя, середня тривалість працевлаштування в компанії в розбивці за категоріям);
- стратегія роботи учасника;
- інші документи на вимогу замовника.

До участі в електронних торгах допускаються учасники які:
1. виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах;
2. сплатили гарантійний внесок на рахунок організатора;
3. щодо яких наявне рішення замовника про допуск учасника до електронних торгів.

Повний розрахунок Переможцем за придбані на Електронних торгах Активи, включаючи оплату послуг Організатора, повинен бути здійснений у строк 5 (п'яти) робочих днів з дня підписання Замовником протоколу електронних торгів відповідно до вимог Правил, але у будь-якому випадку до моменту укладення Договору факторингу;

Договір факторингу між Замовником та Переможцем укладається протягом 5 (п‘яти) робочих днів з дня підписання Замовником протоколу електронних торгів, але не раніше повного розрахунку Переможцем за придбані на Електронних торгах Активи, а також оплату послуг Організатора. Строк укладення Договору факторингу може бути продовжений за погодженням між Замовником та Переможцем.

Ризики, пов’язані з участю в електронних торгах без відповідного дозволу, ліцензії або не відповідності іншим вимогам до учасника електронних торгів, передбачених Правилами, покладаються на такого учасника.
Після отримання від організатора протоколу, підписаного переможцем, замовник здійснює перевірку переможця на відповідність кваліфікаційним вимогам, що визначені цими Правилами, та приймає рішення щодо затвердження переможця електронних торгів і підписання протоколу, про що повідомляє переможця не пізніше 90 календарних днів після підписання протоколу переможцем.
Замовник залишає за собою право відмовитись від укладення договору про продаж з переможцем торгів, у разі його не відповідності визначеним кваліфікаційним вимогам або з інших підстав, передбачених Правилами.
Електронні торги можуть бути скасовані (відмінені та/або припинені) або зупинені на будь-якій стадії їх проведення, але до моменту укладення договору факторингу між замовником та переможцем торгів, на підставі рішення замовника, з обов’язковим письмовим повідомленням про це організатора. У разі зупинки торгів замовник повідомляє організатора про строки поновлення торгів.

Реєстраційний номер лота: 544428
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Список учасників:

  • Учасник 1 Відхилено - несплата гарантійного внеску 22 Січня 2024 08:43:24
  • Учасник 2 Повернено 22 Січня 2024 11:29:45
  • Учасник 3 Переможець 22 Січня 2024 13:22:05
  • Учасник 4 Відхилено - несплата гарантійного внеску 26 Січня 2024 12:37:03
  • Учасник 5 Відхилено - несплата гарантійного внеску 26 Січня 2024 14:30:05
  • Учасник 6 Відхилено - несплата гарантійного внеску 1 Лютого 2024 13:29:27
  • Учасник 7 Відхилено - несплата гарантійного внеску 1 Лютого 2024 13:30:38
Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у кредитора

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Зайцев Олександр Сергійович, e-mail: oleksandr.zaitsev@privatbank.ua.
Для ознайомлення з матеріалами за активами, що підлягають продажу (знеособлений реєстр активів, приклади кредитної документації із знеособленими даними та інша документація з інформацією, розкриття якої не заборонено чинним законодавством), та з шаблоном договору факторингу, який пропонується підписати з переможцем торгів, учасник електронних торгів після подачі заявки на участь в електронних торгах надсилає відповідний запит замовнику на зазначену в інформаційному повідомленні про електронні торги адресу електронної пошти, що має містити зокрема:
- номер лоту, за яким необхідне ознайомлення з матеріалами;
- найменування юридичної особи;
- код за ЄДРПОУ;
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;
- адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень замовником, вказаної при первинній реєстрації в ЕТС на веб-сайті організатора, згідно з п. 7.2 Правил;
- номер контактного телефону уповноваженої особи.
Допуск учасника електронних торгів до ознайомлення з матеріалами за активами, що підлягають продажу, здійснюється замовником у разі одночасного виконання наступних умов:
- організатором підтверджено подачу заявки на участь в електронних торгах таким учасником;
- учасник є фінансовою установою, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу;
- учасник не є пов'язаною особою з керівниками та власниками Замовника до його виведення з ринку за участю держави;
- за учасником відсутня відмова Замовника від встановлення (підтримання) ділових відносин.
Допуск до ознайомлення з матеріалами здійснюється у визначений замовником спосіб - надсилання матеріалів на зазначену учасником торгів при реєстрації в ЕТС адресу електронної пошти (лише для знеособленого реєстру активів та шаблону договору факторингу) або ознайомлення в кімнаті даних. Для ознайомлення з матеріалами в кімнаті даних з учасником електронних торгів підписується договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації.


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Електронні торги за даним лотом відбуваються згідно з Правилами проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу активів АТ КБ "Приватбанк", який розміщено на сайті. Для участі в електронних торгах, необхідно: 1.Зареєструватися в системі; 2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. 3.Сплатити гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску становить 5% від мінімальної ціни лоту. 4. А також виконати інші вимоги Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу активів АТ КБ "Приватбанк", який розміщено на сайті. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Розмір винагороди організатора 1,3%. Вимоги щодо мінімальної кількості учасників торгів: 2 учасники.
Повний текст правил проведення торгів доступний за посиланням
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон 0-800-335-754, електронна адреса «sales@setam.net.ua»
Відділення продавця:
АТ КБ "Приватбанк".