Добровільний продаж. Право на укладення договору фінансового лізингу комплексу будівель, загальною площею 66 045 кв.м, що знаходяться за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Заводська, буд. 3б
Стан аукціона: Складання акту
Номер лоту: 541248
Дата проведення аукціону: 27 Грудня 2023 09:00
Дата закінчення торгів: 27 Грудня 2023 18:00
Дата закінчення подання заявок: 26 Грудня 2023 09:00
Стартова ціна: 2 000 240.00 грн.
Гарантійний внесок: 2 200 264.00 грн.
Крок аукціону: 100 000.00 грн.
Область: Кіровоградська обл.
Місцезнаходження майна:

Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Заводська, буд. 3б

Дата публікації: 27 Листопада 2023 12:45
Протокол торгів: Протокол
Переможець
Учасник 3
2 000 240.00 грн.
27 Грудня 2023 09:18:51
Учасник 3
2 000 240.00 грн.
Кадастровий номер земельної ділянки
Предмет іпотеки Ні
Oбсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної
Кількість та склад робочих місць
Додаткові відомості

Право на укладення договору фінансового лізингу комплексу будівель, загальною площею 66 045 кв.м.

Комплекс будівель загальною площею 66 045 кв.м, що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Заводська, будинок 3б та складається з: прохідної (літ. А) загальною площею 88,7 кв.м, головного технічного корпусу (літ. Б) загальною площею 62 714,5 кв.м, водневої станції (літ. Ф) загальною площею 3 241,8 кв.м, огорожі та вимощення (літ. І), (далі – Комплекс будівель).

Ціна реалізації та початкова ціна продажу лоту вказані без урахування ПДВ.

ПДВ нараховується та сплачується відповідно до чинного законодавства України.

Обтяження іпотекою/заставою (як власність АТ «Ощадбанк»): не обтяжено.

Правовий режим майна: є власністю АТ «Ощадбанк».

Наявність комунікацій: наявні комунікації, необхідні для забезпечення діяльності Комплексу будівель.

Ціна реалізації (викупна вартість) Комплексу будівель за договором фінансового лізингу - 20 002 400,00 (двадцять мільйонів дві тисячі чотириста) гривень 00 коп;

- розмір гарантійного внеску - 11 (одинадцять) % від ціни реалізації (викупної вартості) Комплексу будівель за договором фінансового лізингу - 2 200 264,00 (два мільйони двісті тисяч двісті шістдесят чотири) гривні 00 коп., який складається з 10 (десяти) % від ціни реалізації (викупної вартості) Комплексу будівель за договором фінансового лізингу, що дорівнює мінімальному розміру першого лізингового платежу за договором фінансового лізингу (сплачується в день укладення договору фінансового лізингу) та 1 (одного) % від ціни реалізації (викупної вартості) Комплексу будівель за договором фінансового лізингу, що дорівнює розміру винагороди організатора торгів (аукціону), який (гарантійний внесок) сплачується під час реєстрації для участі в торгах (аукціоні);

- перший лізинговий платіж (сума, що сплачується в день укладення договору фінансового лізингу) - початкова ціна продажу лоту (мінімальний розмір першого лізингового платежу): 2 000 240,00 (два мільйони двісті сорок) гривень 00 коп.; під час торгів (аукціону) його учасники подають свої цінові пропозиції саме щодо розміру першого лізингового платежу, а переможцем визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція щодо розміру першого лізингового платежу;

- крок електронних торгів (аукціону) - сума, на яку відбувається підвищення стартового та кожного наступного розміру першого лізингового платежу - 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.;

- сплата залишку ціни реалізації (викупної вартості) Комплексу будівель за договором фінансового лізингу - рівними частинами протягом 84 (вісімдесяти чотирьох) місяців від дати укладення договору фінансового лізингу;

- винагорода лізингодавця (проценти) - в процентах річних за змінюваною процентною ставкою у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на початок календарного дня, в який укладається договір фінансового лізингу), збільшеного на один процентний пункт. Винагорода лізингодавця нараховується на суму фактичного залишку викупної вартості Комплексу будівель та сплачується щомісячно. Перший перегляд (зміна) процентної ставки здійснюється 20 грудня 2024 року та встановлюється у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеного на один процентний пункт. В подальшому винагорода лізингодавця (проценти річних) переглядається (змінюється) через кожні дванадцять місяців (20 грудня кожного календарного року) та встановлюється у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на початок 20 грудня відповідного календарного року), збільшеному на один процентний пункт. За будь-якого значення українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні розмір винагороди лізингодавця (процентів) не може бути більшим за 25 (двадцять п’ять) % (процентів) річних;

- витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договору фінансового лізингу, сплатою відповідних зборів та обов’язкових платежів, покладаються на лізингоодержувача (переможця аукціону);

- перехід права власності на відчужуване майно відбувається в день повного розрахунку (сплати усіх лізингових платежів) за договором фінансового лізингу, підписання акту приймання - передачі предмета лізингу, укладення додаткового договору та проведення державної реєстрації права власності на Комплекс будівель за лізингоодержувачем;

- невиконання зобов’язань перед Банком за договором фінансового лізингу є підставою для розірвання (припинення) договору за ініціативою Банку;

- вимоги до переможця торгів (аукціону): стабільний фінансовий стан згідно з його фінансовою звітністю або звітністю групи пов’язаних осіб, до якої входить переможець торгів (аукціону), який (фінансовий стан) дозволятиме своєчасно та в повній мірі виконувати грошові зобов’язання за договором фінансового лізингу; у випадку якщо переможець торгів (аукціону) є новоствореною компанією, обов’язковою умовою є наявність поруки платоспроможної компанії групи пов’язаних осіб, до якої входить переможець торгів (аукціону).

АТ «Ощадбанк» має право відмовитися від укладення договору фінансового лізингу у таких випадках:

- наявності відомостей негативного характеру стосовно ділової репутації переможця торгів (аукціону), що ставить під сумніви можливість виконання ним умов договору фінансового лізингу, щодо зв’язку з особами, пов’язаними з державою-агресором;

- наявності конфлікту інтересів та/або судових справ проти Банку у переможця торгів (аукціону) або його пов’язаних осіб чи кінцевого бенефіціарного власника;

- передбачених Законами України «Про банки і банкову діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

- невідповідність переможця торгів (аукціону) вимогам до переможця торгів (аукціону);

- недосягнення згоди з інших, не передбачених умовами проведення торгів (аукціону), істотних умов договору фінансового лізингу.

Для перевірки вищезазначеної інформації переможець торгів (аукціону) надає документи за визначеним переліком та запитом Банку.

Переможець торгів (аукціону) затверджується окремим рішенням комітету з управління заборгованістю АТ «Ощадбанк» після його перевірки відповідно до попереднього пункту цієї заявки.

Реєстраційний номер лота: 541248
Категорія: Промислова нерухомість
Відомості про обтяження майна:

Вкладення відсутнє

Список учасників:

  • Учасник 1 Відхилено - несплата гарантійного внеску 27 Листопада 2023 14:56:00
  • Учасник 2 Відхилено - несплата гарантійного внеску 7 Грудня 2023 20:31:12
  • Учасник 3 Сплачено доплату 25 Грудня 2023 15:29:17
Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Гаркуша Станіслав Іванович, тел. (044) 537-46-47, тел. моб. (067) 403-36-25


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно:
1.Зареєструватися в системі;
2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів.
3.Сплатити гарантійний внесок. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Винагорода організатора 1%.
Організатор торгів:
Державне підприємство “СЕТАМ”, контактний телефон «044-331-17-21», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”