Добр. продаж. Редукціон. Право вимоги за КГКУ №151108N2-07.05.08, укладеною з ТОВ "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ", КД №151111K32-10.02.12, укладеним в межах КГКУ, ДЗ, Дог. факторингу № 50513Y8-04.06.13, укладеним з ТОВ «Рекуперація свинцю» та дебіт. заборгованістю
Стан аукціона: Торги не відбулися
Номер лоту: 528715
Дата проведення аукціону: 21 Червня 2023 09:00
Дата закінчення торгів: 21 Червня 2023 18:00
Дата закінчення подання заявок: 21 Червня 2023 08:00
Стартова ціна: 4 412 128 680.55 грн.
Гранична вартість: 420 185 840.26 грн.
Гарантійний внесок: 42 018 584.03 грн.
Крок аукціону: 39 919 428.41 грн.
Область: Дніпропетровська обл.
Місцезнаходження майна:

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 34

Дата публікації: 22 Травня 2023 17:58
Протокол торгів: Протокол

В даному лоті застосовується процедура проведення електронних торгів з пониженням ціни (редукціон).
З можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 420 185 840 (Чотириста двадцять мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімсот сорок) грн, 26 коп.
Крок Електронного аукціону становить 1/100 від різниці між початковою (стартовою) ціною реалізації та мінімальною ціною лоту.

Право вимоги за Консорціумною Генеральною кредитною угодою №151108N2 від 07.05.2008, укладеною з ТОВ "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ", Кредитним договором №151111K32 від 10.02.2012 року, укладеним в межах Консорціумної Генеральної кредитної угоди, а також всіма договорами забезпечення, укладеними з метою забезпечення виконання зобов’язань за Консорціумною Генеральною кредитною угодою та укладеним в її рамках кредитним договором, Договором факторингу № 50513Y8 від 04.06.2013, укладеним з ТОВ «Рекуперація свинцю» та дебіторською заборгованістю, що виникла в ході стягнення проблемної заборгованості за такими договорами та додатковими угодами, договорами про внесення змін до всіх зазначених договорів (угод).

Забезпечення за договорами:

1. Майно за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34:
1.1. Частина будівлі корпусу № 48: у літ Б-1, б2-1: у підвалі поз. 1-10, I, площею 1249,6 кв.м., у цокольному поверсі поз. 51-53, 54а, 55-66, 109-120, ІV, площею 934,3 кв.м., на першому поверсі поз. 27-44, 88-91, 145, 146, 181а, 182, 191-368, 437-439, ІІ-ІV, ХІІ-ХХІ, ХХV- ХХVІІ, площею 21539,5 кв.м., на першому антресольному поверсі поз. 27-37, ІІІ, ІV, площею 457,7 кв.м., на другому антресольному поверсі поз. 441, 444-482, 511-547, XXVIII-XXXIII, площею 3938,8 кв.м., на третьому антресольному поверсі поз. 548-609, XXXIV-XXXVIII, площею 3108,7 кв.м., прибудова літ. Б3-3, площею 1202,6 кв.м., всього заг.пл 32431,2 кв.м., ґанки з навісом літ. б, б2, б3, б4, навіси літ. Б4, Б5, Б6.
1.2. Частина корпусу №1 з трансформаторною підстанцією ТП-23, літ. В-1: на першому поверсі нежитлові приміщення поз.1-70, заг.пл 9 113,8 кв.м, навіс літ. в3.
1.3. Будівлі та споруди- корпус 58, відділ кадрів літ. ПА-3, у тому числі підвал літ. ПА – 3, заг.пл. 2 836,40 кв.м., ганки літ. Па, па1, па2, па3.
1.4. Комунікації (8 од. - кабельні мережа, пожежна сигналізація, системи водопостачання та пожежотушіння система подачі технічної води, система електрозабезпечення до 1 Кв, система забезпечення зв’язку, система освітлення виробничих приміщень корпусу, система теплопостачання корпусу № 48).
1.5. Обладнання для виготовлення акумуляторних батарей легкої та важкої групи (апарати високого тиску без підогріва води, поломийні машини, модулі змішування приготування активних мас, намазочна лінія, лінія виготовлення свінцовокальцевої ленти, системи аспірації, установка виготовлення порошку оксиду свинцю, система охолодження обладнання, система подачі розчину окису, система підготовки приточного повітря, багатоконтурні зарядно-розрядні перетворювачі лінії, формовочна лінія); 91 найменування.
1.6. Інструменти та малоцінні необоротні активи (меблі, побутова техніка та прилади).
1.7. Рухоме майно (технологічні транспортні засоби в кількості 9 од.).
1.8. Технологічне обладнання для виготовлення акумуляторних батарей легкої та важкої групи, загальною кількістю 45 од., яке знаходиться у виробничих приміщеннях (Ливарний цех - 15 од., Цех пастонамазки - 10 од. та Збиральний цех - 20 од.)
2. Частка в статутному капіталі Позичальника в розмірі 91,974% (наступна застава)
3. Майнові права на кошти за депозитом (в розмірі 1 грн.)
4. Фінансові поруки юридичних осіб*

*Відступлення прав вимоги за договорами поруки можливе за умови отримання на це попередньої письмової згоди поручителів.

Останній крок визначається як різниця між мінімальною ціною лота та залишком, що виник після здійснення передостаннього кроку.

Початкова ціна продажу – залишок заборгованості за договорами на здійснення активних операцій, укладеними з Банком, що включає в себе основний борг, проценти, комісії та дебіторську заборгованість станом на 01.05.2023.

Додаткові умови проведення аукціону:

1. Порядок оформлення участі учасників в аукціоні визначається чинним Порядком проведення електронних торгів (голландського аукціону) прав вимоги АТ “Укрексімбанк”, затвердженим наказом ДП «СЕТАМ» № 2 від 04.01.2023 (надалі - регламент ЕТС).;
2. Витрати, пов’язані з оплатою послуг Організатора, покладаються на переможця електронних торгів (надалі - аукціон).
3. Переможець аукціону/його уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники (у тому числі особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368) не можуть бути пов’язаними особами з боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем/іпотекодавцем, поручителем, або пов’язаними з ним особами (у тому числі, особами, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368).
4. Аукціон може бути відміненим (скасованим) Банком до моменту укладення правочину щодо реалізації непрацюючого активу та/або Банк має право відмовитись від укладання правочину щодо реалізації непрацюючого активу з переможцем аукціону, зокрема, але не виключно, у разі:
- зміни суттєвих характеристик прав вимоги, що реалізуються, внаслідок чого вартість активу зміниться у порівнянні з початковою ціною продажу на день опублікування інформаційного повідомлення (оголошення) про продаж на 10 (десять) процентів і більше;
- наявності у Банка документів, інформації, даних, підозри про вчинення учасниками аукціону узгоджених дій, дій по обмеженню конкуренції, наявності обмежень, встановлених чинним законодавством України, невідповідності ділової репутації учасника-переможця тощо;
- наявності переможця аукціону/його уповноважених осіб, в тому числі його/їх кінцевих бенефіціарних власників у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні санкції;
- якщо за результатом проведення аукціону, переможець аукціону не виконає своїх зобов’язань, визначених регламентом ЕТС (у тому числі, у разі відмови від підписання протоколу аукціону чи відмови від укладення договору відступлення прав вимоги), внаслідок чого, згідно з регламентом ЕТС, переможцем буде визначено іншого учасника аукціону (у порядку перевизначення), цінова пропозиція якого більше ніж на суму гарантійного внеску менша за пропозицію відхиленого (перевизначеного) учасника;
- виявлення фактів, що можуть свідчити про негативну ділову репутацію переможця аукціону, у випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також у разі недосягнення згоди з інших, не передбачених умовами проведення аукціону, істотних умов договору відступлення прав вимоги.
5. Інформація, що міститься в оголошенні про продаж лота, була отримана з/або ґрунтується на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізується. Банк не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в оголошенні про продаж лота.
6. Враховуючи, що Кредитний договір, а також договори забезпечення містять конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), ознайомлення потенційних учасників аукціону з їх змістом (без права робити та/або отримувати копії) можливе лише за умови укладення з Замовником угоди про конфіденційність.
7. Інформація та відомості стосовно прав вимоги, що є предметом лота, отримані потенційним переможцем/учасником аукціону, який уклав з Банком угоду про конфіденційність, в процесі ознайомлення, не підлягають розкриттю та розголошенню третім особам.
8. Строк для проведення розрахунків - у строки, передбачені регламентом ЕТС, але до укладення договору відступлення прав вимоги.
9. Строк для укладання договору відступлення прав вимоги - у строки, передбачені регламентом ЕТС.
10. Повний розрахунок (100% вартості лоту) грошовими коштами здійснюється до укладення договору відступлення прав вимоги.
11. Переможцю аукціону протягом 3 (трьох) років після дати укладення договору про відступлення права вимоги забороняється відчужувати (продавати, здійснювати наступне відступлення тощо) або передавати будь-яким іншим способом набуті ним права вимоги, як у повному обсязі, так і частково, пов’язаним з боржником, його поручителями особам, у т.ч. їх кінцевим бенефіціарним власникам. У разі порушення переможцем аукціону, з яким буде укладеного договір про відступлення права вимоги, зазначеного зобов’язання, Замовник має право вимагати припинення правочинів і дій (у тому числі розірвання договорів), від вчинення яких переможець аукціону зобов'язався утримуватися, на першу вимогу Банку, а також зобов’язати переможця аукціону сплатити Замовнику неустойку (штраф) в розмірі 20% (двадцять процентів) від ціни договору, зазначеної в договорі про відступлення прав вимоги.
12. Переможцем аукціону може бути особа, яка відповідно до чинного законодавства України може набувати у власність відповідні права вимоги.
13. Для перевірки вказаної вище інформації, зокрема, на виконання п. 3 та п. 4 цих Додаткових умов проведення аукціону, переможець надає документи за визначеним переліком та/або запитом Банку.

Реєстраційний номер лота: 528715
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Список учасників:

  • Учасник 1 Відхилено - несплата гарантійного внеску 26 Травня 2023 14:08:32
  • Учасник 2 Відхилено - несплата гарантійного внеску 2 Червня 2023 17:00:29
  • Учасник 3 Відхилено - несплата гарантійного внеску 4 Червня 2023 23:31:05
Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Бордун Юлія, тел.: 050 700 37 16,  investorrelations@eximb.com


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Електронні торги за даним лотом відбуваються згідно з Порядком проведення електронних торгів (голландського аукціону) прав вимоги АТ «Укрексімбанк», який розміщено на сайті. Для участі в електронних торгах, необхідно: 1.Зареєструватися в системі; 2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. 3.Сплатити гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску становить 10% від мінімальної ціни лоту. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Розмір винагороди організатора 1.3 %.
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон 0-800-335-754, електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
АТ “Державний експортно-імпортний банк України”