Добр. продаж. Редукціон. Право вимоги за ГКУ-22.12.17 №151117N4, укладеною з ПРАТ "УКРПЛАСТИК" та укладеними в її рамках КД №151117К15-22.12.17, №151117К16-22.12.17, а також дог. заб-ня та дод. угодами, дог. про внесення змін до всіх зазначених договорів
Стан аукціона: Торги не відбулися
Номер лоту: 527096
Дата проведення аукціону: 18 Травня 2023 09:00
Дата закінчення торгів: 18 Травня 2023 18:00
Дата закінчення подання заявок: 18 Травня 2023 08:00
Стартова ціна: 562 570 633.44 грн.
Гранична вартість: 181 807 300.00 грн.
Гарантійний внесок: 18 180 730.00 грн.
Крок аукціону: 3 807 633.34 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

м. Київ, вул. Сверстюка Євгена (вул. Раскової Марини), буд. 1

Дата публікації: 18 Квітня 2023 16:02
Протокол торгів: Протокол

В даному лоті застосовується процедура проведення електронних торгів з пониженням ціни (редукціон).
З можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 181 807 300 (Сто вісімдесят один мільйон вісімсот сім тисяч триста) грн, 00 коп.
Крок Електронного аукціону становить 1/100 від різниці між початковою (стартовою) ціною реалізації та мінімальною ціною лоту.

Право вимоги за Генеральною кредитною угодою від 22.12.2017 №151117N4, укладеною з ПРАТ "УКРПЛАСТИК" та укладеними в її рамках Кредитними договорами №151117К15 від 22.12.2017, №151117К16 від 22.12.2017, а також всіма договорами забезпечення, укладеними з метою забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною кредитною угодою та додатковими угодами, договорами про внесення змін до всіх зазначених договорів (угод).

Забезпечення за договорами:

1. Майно за адресою: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена (вулиця Раскової Марини), будинок 1:
1.1. Будівля парасилового цеху літ. Ю з димовою трубою літ. Щ, загальною площею 1 101, 3 кв. м.;
1.2. Головний виробничий корпус (літ. В) загальною площею 8586,20 кв. м. (7757.60 кв.м);
1.3. Склад матеріально-технічного постачання (літ. Ч) загальною площею 694,20 кв. м. (621,40 кв.м);
1.4. Склад готової продукції (літера П) загальною площею 4 721,10 кв.м (5 279.4 кв.м);
1.5. Виробниче обладнання, в тому числі: система автоматично керованих візків, автоматична система складування, комплектна лінія для виробництва п/п плівки з термозварюв.шаром, різальні машини, машина для виготовлення пакетів та інше обладнання для забезпечення виробництва.
2. Порука юридичної особи.

Останній крок визначається як різниця між мінімальною ціною лота та залишком, що виник після здійснення передостаннього кроку.

Початкова ціна продажу – залишок заборгованості за кредитними договорами перед Банком, що включає в себе основний борг, проценти та комісії станом на 01.04.2023.

Додаткові умови проведення аукціону:

1. Порядок оформлення участі учасників в аукціоні визначається чинним Порядком проведення електронних торгів (голландського аукціону) прав вимоги АТ “Укрексімбанк”, затвердженим наказом ДП «СЕТАМ» № 2 від 04.01.2023 (надалі - регламент ЕТС).
2. Витрати, пов’язані з оплатою послуг Організатора, покладаються на переможця електронних торгів (надалі - аукціон).
3. Переможець аукціону/його уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники (у тому числі особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368) не можуть бути пов’язаними особами з боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем/іпотекодавцем, поручителем, або пов’язаними з ним особами (у тому числі, особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368).
4. Аукціон може бути відміненим (скасованим) Банком до моменту укладення правочину щодо реалізації непрацюючого активу та/або Банк має право відмовитись від укладання правочину щодо реалізації непрацюючого активу з переможцем аукціону, зокрема, але не виключно, у разі:
- зміни суттєвих характеристик прав вимоги/пулу прав вимоги, внаслідок чого вартість активу (пулу активів) змінилася у порівнянні з відповідною вартістю на день опублікування інформаційного повідомлення (оголошення) про продаж на 10 (десять) процентів і більше;
- наявності у Банка документів, інформації, даних, підозри про вчинення учасниками аукціону узгоджених дій, дій по обмеженню конкуренції, наявності обмежень, встановлених чинним законодавством України, невідповідності ділової репутації учасника-переможця тощо;
- наявності переможця аукціону/його уповноважених осіб, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні санкції;
- якщо за результатом проведення аукціону, переможець аукціону не виконає своїх зобов’язань, визначених регламентом ЕТС (у тому числі, у разі відмови від підписання протоколу аукціону чи відмови від укладення договору відступлення прав вимоги), внаслідок чого, згідно з регламентом ЕТС переможцем буде визначено іншого учасника аукціону (у порядку перевизначення), цінова пропозиція якого більше ніж на суму гарантійного внеску менша за пропозицію відхиленого (перевизначеного) учасника;
- виявлення фактів, що можуть свідчити про негативну ділову репутацію переможця аукціону, у випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також у разі недосягнення згоди з інших, не передбачених умовами проведення аукціону, істотних умов договору відступлення прав вимоги.
5. Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізується. Банк не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі.
6. Враховуючи, що Кредитний договір, а також договори забезпечення містять конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), ознайомлення потенційних учасників аукціону з їх змістом (без права робити та/або отримувати копії) можливе лише за умови укладення з Замовником угоди про конфіденційність.
7. Інформація та відомості стосовно прав вимоги, що є предметом лота, отримані потенційним переможцем/учасником аукціону, який уклав з Банком угоду про конфіденційність, в процесі ознайомлення, не підлягають розкриттю та розголошенню третім особам.
8. Строк для проведення розрахунків - у строки, передбачені регламентом ЕТС, але до укладення договору відступлення прав вимоги.
9. Строк для укладання договору відступлення прав вимоги - у строки, передбачені регламентом ЕТС.
10. Повний розрахунок (100% вартості лоту) грошовими коштами здійснюється до укладення договору відступлення прав вимоги.
11. Переможцю аукціону протягом 3 (трьох) років після дати укладення договору про відступлення права вимоги забороняється відчужувати (продавати, здійснювати наступне відступлення тощо) або передавати будь-яким іншим способом набуті ним права вимоги, як у повному обсязі, так і частково, пов’язаним з боржником, його поручителями особам, у т.ч. їх кінцевим бенефіціарним власникам. У разі порушення новим кредитором зазначеного зобов’язання Банк має право вимагати припинення правочинів і дій (у тому числі розірвання договорів), від вчинення яких боржник зобов'язався утримуватися, на першу вимогу Банку, а також зобов’язати нового кредитора сплатити Банку неустойку (штраф) в розмірі 20% (двадцять процентів) від ціни договору, зазначеної в договорі про відступлення прав вимоги.
12. Переможцем аукціону може бути особа, яка відповідно до чинного законодавства України може набувати у власність відповідні права вимоги.
13. Для перевірки вказаної вище інформації, зокрема, на виконання п.3 та п.4. цих Додаткових умов проведення аукціону, переможець надає документи за визначеним переліком та/або запитом Банку».

 

Реєстраційний номер лота: 527096
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Список учасників:

  • Учасник 1 Відхилено - несплата гарантійного внеску 21 Квітня 2023 15:34:40
  • Учасник 2 Відхилено - несплата гарантійного внеску 17 Травня 2023 13:30:22
Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Бордун Юлія, тел.: 050 700 37 16,  investorrelations@eximb.com


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Електронні торги за даним лотом відбуваються згідно з Порядком проведення електронних торгів (голландського аукціону) прав вимоги АТ «Укрексімбанк», який розміщено на сайті. Для участі в електронних торгах, необхідно: 1.Зареєструватися в системі; 2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. 3.Сплатити гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску становить 10% від мінімальної ціни лоту. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Розмір винагороди організатора 1.3 %.
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон 0-800-335-754, електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
АТ “Державний експортно-імпортний банк України”