Добровільний продаж. Редукціон. Право вимоги за К/Д, укладеним з Ю/О №151407K23-25.05.2007, дог. заб-ня, укладеними в якості забезпечення виконання зобов’язань за вказаним К/Д та додатковими угодами, дог. про внесення змін до всіх зазначених договорів
Стан аукціона: Торги не відбулися
Номер лоту: 526745
Дата проведення аукціону: 11 Травня 2023 09:00
Дата закінчення торгів: 11 Травня 2023 18:00
Дата закінчення подання заявок: 11 Травня 2023 08:00
Стартова ціна: 5 579 931 477.81 грн.
Гранична вартість: 827 342 201.00 грн.
Гарантійний внесок: 82 734 220.10 грн.
Крок аукціону: 47 525 892.77 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127

Дата публікації: 11 Квітня 2023 16:12
Протокол торгів: Протокол

В даному лоті застосовується процедура проведення електронних торгів з пониженням ціни (редукціон).
З можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 827 342 201 (Вісімсот двадцять сім мільйонов триста сорок дві тисячі двісті одна) грн, 00 коп.
Крок Електронного аукціону становить 1/100 від різниці між початковою (стартовою) ціною реалізації та мінімальною ціною лоту.

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою №151407K23 від 25.05.2007, договорами забезпечення, укладеними в якості забезпечення виконання зобов’язань за вказаним кредитним договором та додатковими угодами, договорами про внесення змін до всіх зазначених договорів (угод).

Забезпечення за договорами :
1. 60 земельних ділянок с/г призначення за адресою: Київська обласна Зазимська сільська рада.
2. Майно за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, перетин просп. Перемоги та вул. Борщагівської:
2.1. Об’єкт незавершеного будівництва, громадського центру (літ.А), на стадії готовності 51% та має загальну площу 51 355,9 кв.м. (згідно Іпотечного договору).
2.2. Земельна ділянка, загальною площею 0,7400 га, цільове призначення: будівництво, експлуатація та обслуговування громадського центру.
3. Проектно-тендерна та проектно-кошторисна документація із відповідними супроводжуючими документами на будівництво громадського центру на вул. Шолуденка, перетин просп. Перемоги та вул. Борщагівської у Шевченківському районні міста Києва.
4. Частка в статутному капіталі ТОВ у розмірі 100%.

Останній крок визначається як різниця між мінімальною ціною лота та залишком, що виник після здійснення передостаннього кроку.

Початкова ціна продажу – залишок заборгованості за кредитними договорами перед Банком, що включає в себе основний борг, проценти та комісії станом на 01.04.2023.

Додаткові умови проведення аукціону:

1. Порядок оформлення участі учасників в аукціоні визначається чинним Порядком проведення електронних торгів (голландського аукціону) прав вимоги АТ “Укрексімбанк”, затвердженим наказом ДП «СЕТАМ» № 2 від 04.01.2023 (надалі - регламент ЕТС).
2. Витрати, пов’язані з оплатою послуг Організатора, покладаються на переможця електронних торгів (надалі - аукціон).
3. Переможець аукціону/його уповноважені особи, в тому числі кінцеві бенефіціарні власники (у тому числі особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 року №368) не можуть бути пов’язаними особами з боржником, кінцевим бенефіціарним власником боржника, заставодавцем/іпотекодавцем, поручителем, або пов’язаними з ним особами (у тому числі, особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368).
4. Аукціон може бути відміненим (скасованим) Банком до моменту укладення правочину щодо реалізації непрацюючого активу та/або Банк має право відмовитись від укладання правочину щодо реалізації непрацюючого активу з переможцем аукціону, зокрема, але не виключно, у разі:
- зміни суттєвих характеристик прав вимоги/пулу прав вимоги, внаслідок чого вартість активу (пулу активів) змінилася у порівнянні з відповідною вартістю на день опублікування інформаційного повідомлення (оголошення) про продаж на 10 (десять) процентів і більше;
- наявності у Банка документів, інформації, даних, підозри про вчинення учасниками аукціону узгоджених дій, дій по обмеженню конкуренції, наявності обмежень, встановлених чинним законодавством України, невідповідності ділової репутації учасника-переможця тощо;
- наявності переможця аукціону/його уповноважених осіб, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників у переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або у відношенні яких застосовано міжнародні санкції;
- якщо за результатом проведення аукціону, переможець аукціону не виконає своїх зобов’язань, визначених регламентом ЕТС (у тому числі, у разі відмови від підписання протоколу аукціону чи відмови від укладення договору відступлення прав вимоги), внаслідок чого, згідно з регламентом ЕТС переможцем буде визначено іншого учасника аукціону (у порядку перевизначення), цінова пропозиція якого більше ніж на суму гарантійного внеску менша за пропозицію відхиленого (перевизначеного) учасника;
- виявлення фактів, що можуть свідчити про негативну ділову репутацію переможця аукціону, у випадках, передбачених чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також у разі недосягнення згоди з інших, не передбачених умовами проведення аукціону, істотних умов договору відступлення прав вимоги.
5. Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізується. Банк не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації викладеній в даному документі.
6. Враховуючи, що Кредитний договір, а також договори забезпечення містять конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), ознайомлення потенційних учасників аукціону з їх змістом (без права робити та/або отримувати копії) можливе лише за умови укладення з Замовником угоди про конфіденційність.
7. Інформація та відомості стосовно прав вимоги, що є предметом лота, отримані потенційним переможцем/учасником аукціону, який уклав з Банком угоду про конфіденційність, в процесі ознайомлення, не підлягають розкриттю та розголошенню третім особам.
8. Строк для проведення розрахунків - у строки, передбачені регламентом ЕТС, але до укладення договору відступлення прав вимоги.
9. Строк для укладання договору відступлення прав вимоги - у строки, передбачені регламентом ЕТС.
10. Повний розрахунок (100% вартості лоту) грошовими коштами здійснюється до укладення договору відступлення прав вимоги.
11. Переможцю аукціону протягом 3 (трьох) років після дати укладення договору про відступлення права вимоги забороняється відчужувати (продавати, здійснювати наступне відступлення тощо) або передавати будь-яким іншим способом набуті ним права вимоги, як у повному обсязі, так і частково, пов’язаним з боржником, його поручителями особам, у т.ч. їх кінцевим бенефіціарним власникам.
12. Переможцем аукціону може бути особа, яка відповідно до чинного законодавства України може набувати у власність відповідні права вимоги.
13. Для перевірки вказаної вище інформації, зокрема, на виконання п.3 та п.4. цих Додаткових умов проведення аукціону, переможець надає документи за визначеним переліком та/або запитом Банку»;

Реєстраційний номер лота: 526745
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Список учасників:

  • Учасник 1 Відхилено - несплата гарантійного внеску 12 Квітня 2023 17:58:43
  • Учасник 2 Відхилено - несплата гарантійного внеску 17 Квітня 2023 17:16:53
  • Учасник 3 Відхилено - несплата гарантійного внеску 21 Квітня 2023 15:35:46
  • Учасник 4 Відхилено - несплата гарантійного внеску 27 Квітня 2023 15:16:32
  • Учасник 5 Відхилено - несплата гарантійного внеску 3 Травня 2023 14:29:23
  • Учасник 6 Відхилено - несплата гарантійного внеску 10 Травня 2023 15:02:37
Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Бордун Юлія, тел.: 050 700 37 16, investorrelations@eximb.com


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Електронні торги за даним лотом відбуваються згідно з Порядком проведення електронних торгів (голландського аукціону) прав вимоги АТ «Укрексімбанк», який розміщено на сайті. Для участі в електронних торгах, необхідно: 1.Зареєструватися в системі; 2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. 3.Сплатити гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску становить 10% від мінімальної ціни лоту. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Розмір винагороди організатора 1.3 %.
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон 0-800-335-754, електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
АТ “Державний експортно-імпортний банк України”