Добровільний продаж. Право на укладення договору фінансового лізингу елеваторного комплексу місткістю 84700 м куб. для зберігання зернових культур, пл. 2397,42 кв.м, за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.Личкове, вул.Партизанська, 83-Д
Стан аукціона: Реєстрація учасників
Номер лоту: 515086
Дата проведення аукціону: 22 Серпня 2022 09:00
Дата закінчення торгів: 22 Серпня 2022 18:00
Дата закінчення подання заявок: 21 Серпня 2022 09:00
Стартова ціна: 107 850 500.00 грн.
Гарантійний внесок: 10 785 050.00 грн.
Крок аукціону: 200 000.00 грн.
Область: Дніпропетровська обл.
Місцезнаходження майна:

Дніпропетровська обл., Новомосковський (кол. Магдалинівський) р-н, с. Личкове, вул. Партизанська, 83-Д (елеваторний комплекс)

Дата публікації: 21 Липня 2022 11:49
Кадастровий номер земельної ділянки
Предмет іпотеки Ні
Oбсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної
Кількість та склад робочих місць
Додаткові відомості

Елеваторний комплекс місткістю 84700 м куб. для зберігання зернових культур, загальною площею 2397,42 кв.м разом з обладнанням та устаткуванням, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський (кол. Магдалинівський) р-н, с. Личкове, вул. Партизанська, 83-Д (далі - Комплекс з обладнанням).

Початкова ціна викупу вказана без урахування ПДВ.
ПДВ нараховується та сплачується відповідно до чинного законодавства України.
Обтяження іпотекою/заставою (як власність АТ «Ощадбанк»): не обтяжено
Правовий режим майна: є власністю АТ «Ощадбанк»
Наявність комунікацій: наявні комунікації, необхідні для забезпечення діяльності Комплексу з обладнанням.

Умови проведення торгів:

- перший платіж (сума, що сплачується в день укладення договору фінансового лізингу) – 10 % (десять) відсотків від кінцевої ціни викупу Комплексу з обладнанням, визначеної за результатами проведених торгів, який не може бути меншим ніж 10 % (десять) відсотків від початкової ціни викупу Комплексу з обладнанням (мінімальний розмір першого платежу);
- сплата залишку ціни викупу Комплексу з обладнанням – рівними частинами протягом 84 (вісімдесят чотири) місяців від дати укладення договору фінансового лізингу;
- винагорода лізингодавця (проценти) - в процентах річних за змінюваною процентною ставкою у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на початок календарного дня, в який укладається договір фінансового лізингу), збільшеного на п’ять процентних пунктів, на строк до 20 грудня 2022 року. Винагорода лізингодавця нараховується на суму фактичного залишку заборгованості та сплачується щомісячно. Перший перегляд (зміна) процентної ставки здійснюється 20 грудня 2022 року та встановлюється у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на початок 20 грудня 2022 року), збільшеного на п’ять процентних пунктів. В подальшому винагорода лізингодавця (проценти річних) переглядається (змінюється) через кожні дванадцять місяців (20 грудня кожного календарного року) та встановлюється у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на початок 20 грудня відповідного календарного року), збільшеному на п’ять процентних пунктів. За будь–-якого значення українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні розмір винагороди лізингодавця (процентів) не може бути більшим за 25 (двадцять п’ять) % (процентів) річних;
- розмір гарантійного внеску (грн) - 10 % від початкової ціни викупу Комплексу з обладнанням за договором фінансового лізингу - 10 785 050,00 (десять мільйонів сімсот вісімдесят п’ять тисяч п’ятдесят) гривень 00 копійок;
- витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договору фінансового лізингу, сплатою відповідних зборів та обов’язкових платежів, покладаються на лізингоодержувача (переможця аукціону);
- умовами договору фінансового лізингу передбачити, що зміна кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи лізингоодержувача без попередньої письмової згоди лізингодавця є підставою, за наявності якої останній має право відмовитися від договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингоодержувача, та/або вимагати повернення об’єкта фінансового лізингу, у тому числі у безспірному порядку, на підставі виконавчого напису нотаріуса;
- перехід права власності на Комплекс з обладнанням відбувається після повного розрахунку за договором фінансового лізингу на підставі відповідного додаткового договору та проведення державної реєстрації права власності на Комплекс з обладнанням;

Вимоги до переможця торгів (аукціону):

- стабільний фінансовий стан переможця торгів (аукціону) згідно з його фінансовою звітністю або звітністю групи пов’язаних осіб, до якої входить переможець торгів (аукціону), який (фінансовий стан) дозволятиме своєчасно та в повній мірі виконувати грошові зобов’язання за договором фінансового лізингу. У випадку якщо переможець торгів (аукціону) є новоствореною компанією, обов’язковою умовою є наявність поруки платоспроможної компанії групи пов’язаних осіб, до якої входить переможець торгів (аукціону);

- наявність у переможця торгів (аукціону) або у групи пов’язаних осіб до якої входить переможець торгів (аукціону) досвіду управління елеваторними комплексами.

АТ «Ощадбанк» має право відмовитися від укладення договору фінансового лізингу у таких випадках:

- наявності відомостей негативного характеру стосовно ділової репутації переможця торгів (аукціону), зв’язку з особами, пов’язаними з державою агресором що ставить під сумніви можливість виконання ним умов договору фінансового лізингу;
- наявності відомостей негативного характеру стосовно пов’язаності переможця торгів з особами, пов’язаними з попередніми власниками нерухомого майна, компаніями Групи «Креатив» та їх бенефіціарними власниками;
- наявності конфлікту інтересів та / або судових справ проти Банку у переможця торгів (аукціону) або його пов’язаних осіб чи кінцевого бенефіціарного власника;
- передбачених Законами України «Про банки і банкову діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- невідповідність переможця торгів (аукціону) вимогам до переможця торгів (аукціону);
- недосягнення згоди з інших, не передбачених умовами проведення торгів (аукціону), істотних умов договору фінансового лізингу;
- у разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи лізингоодержувача без попередньої письмової згоди лізингодавця є підставою, за наявності якої останній має право відмовитися від договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингоодержувача, та/або вимагати повернення об’єкта фінансового лізингу, у тому числі у безспірному порядку, на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Для перевірки вищезазначеної інформації переможець торгів (аукціону) надає документи за визначеним переліком та запитом Банку.

Переможець торгів (аукціону) затверджується окремим рішення комітету з управління заборгованістю АТ «Ощадбанк» після його перевірки відповідно до п. 2.2. цієї заявки.

Реєстраційний номер лота: 515086
Категорія: Промислова нерухомість
Відомості про обтяження майна:

Список учасників:

  • Учасник 1 Очікує підтвердження 4 Серпня 2022 10:51:29
Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Гаркуша Станіслав Іванович, тел. (044) 537-46-47


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно:
1.Зареєструватися в системі;
2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів.
3.Сплатити гарантійний внесок. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Винагорода організатора — 1% .
Повний текст правил проведення торгів доступний за посиланням
Організатор торгів:
Державне підприємство “СЕТАМ”, контактний телефон «044-331-17-21», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України.”