Добровільний продаж. Право вимоги за договорами, укладеним з Ю/О, що перебуває у процесі припинення: за ГКУ №151311N3 та К/Д, укладеними в межах цієї угоди (повний перелік в характеристиці лоту)
Стан аукціона: Торги не відбулися
Номер лоту: 512449
Дата проведення аукціону: 30 Червня 2022 09:00
Дата закінчення торгів: 30 Червня 2022 18:00
Дата закінчення подання заявок: 30 Червня 2022 08:00
Стартова ціна: 188 789 908.07 грн.
Гарантійний внесок: 18 878 990.81 грн.
Крок аукціону: 1 887 899.08 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127

Дата публікації: 31 Травня 2022 17:27
Протокол торгів: Протокол

Забезпечення за договорами :

* транспортні засоби що передані в забезпечення згідно договору застави №151311Z34 від 07.12.2011,
* порука юридичної особи згідно договору поруки №151311P16 від 07.12.2011.

Початкова ціна продажу – залишок заборгованості за кредитними договорами перед Банком, що включає в себе основний борг, проценти, комісії, пені, штрафи, 3 % річних згідно зі ст. 625 ЦК України за прострочення зобов’язань та втрати від інфляції, та дебіторська заборгованість в гривневому еквіваленті на 01.05.2022.

Додаткові умови проведення аукціону:
1. Порядок оформлення участі учасників в Електронному аукціоні визначається чинним Регламентом роботи електронної торгової системи ДП «СЕТАМ» щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів)/передачі права (надалі регламент ЕТС);
2. Витрати, пов’язані з оплатою послуг Організатора, покладаються на переможця Електронного аукціону;
3. Банк має право скасувати Електронний аукціон на будь-якому етапі його проведення;
4. Переможцем Електронного аукціону не може бути:
- боржник/контрагент, кінцевий бенефіціарний власник боржника/контрагента, заставодавець/іпотекодавець;
- поручитель або пов’язана з ними особа (у тому числі, особи, що входять до групи пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 №368).
5.Враховуючи, що Кредитний договір, а також договори забезпечення містять конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), ознайомлення потенційних учасників аукціону з їх змістом (без права робити та/або отримувати копії) можливе лише за умови укладення з Замовником договору про конфіденційність.
6.В процесі ознайомлення потенційним учасником аукціону, який уклав з Замовником договір про конфіденційність, з інформацією, що стосується об’єкта продажу та початкової ціни продажу лоту, не підлягають розкриттю відомості стосовно комерційної діяльності Позичальника чи комерційної таємниці, будь-якого проекту та інша комерційна інформація.
7.Строк для проведення розрахунків - 10 робочих днів з моменту закінчення аукціону та визначення переможця.
8.Строк для укладання договору відступлення прав вимоги - 15 робочих днів з моменту закінчення аукціону та визначення переможця.
9.Повний розрахунок (100% вартості лоту) грошовими коштами в день укладення договору купівлі-продажу майнових прав.
10. Банк має право відмовитись від укладення договору про відступлення права вимоги з переможцем конкурсу у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про його негативну ділову репутацію, а також у випадках, передбачених Законами України «Про банки і банкову діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Договір про відступлення прав вимоги знаходиться в розділі "Вкладення".

Право вимоги за договорами, укладеними з юридичною особою, яка перебуває в стані припинення: за Генеральною кредитною угодою №151311N3 від 07.12.2011 та кредитними договорами укладеними в межах цієї угоди: Договір №151311К15 про заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням (новація) від 07.12.2011, Договір №676-Д/2011 купівлі-продажу цінних паперів з відстроченням платежу від 07.12.2011, Договір №677-В/2011 про відступлення права вимоги з відстроченням платежу від 07.12.2011, Договір №678-В/2011 про відступлення права вимоги з відстроченням платежу від 07.12.2011, Договір №679-В/2011 про відступлення права вимоги з відстроченням платежу від 07.12.2011, а також права за: договором застави № 151311Z34 від 07.12.2011, договором поруки №151311P16 від 07.12.2011, та угодами про внесення змін до всіх зазначених договорів та дебіторською заборгованістю.

Реєстраційний номер лота: 512449
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Список учасників:

Немає учасників

Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Ситник Наталія, тел.: 050 737 73 21, email: NSytnyk@eximb.com


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Електронні торги за даним лотом відбуваються згідно з ПОРЯДКОМ реалізації майна шляхом проведення електронних торгів (добровільний продаж), який розміщено на сайті. Для участі в електронних торгах, необхідно: 1.Зареєструватися в системі; 2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. 3.Сплатити гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску становить 10% від стартової ціни лоту. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Розмір винагороди організатора 1.3 %.
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон 0-800-335-754, електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
АТ “Державний експортно-імпортний банк України”