Добровільний продаж. Редукціон. Право грошової вимоги за договором кредитної лінії № 86 від 28.12.2011, укладеним між АТ "Ощадбанк" і ТОВ «УКРКАВА», а також права за договорами забезпечення (іпотечними, застави, поруки)
Стан аукціона: Торги не відбулися
Номер лоту: 511588
Дата проведення аукціону: 10 Червня 2022 09:00
Дата закінчення торгів: 10 Червня 2022 18:00
Дата закінчення подання заявок: 9 Червня 2022 09:00
Стартова ціна: 258 541 690.76 грн.
Гранична вартість: 60 000 000.00 грн.
Гарантійний внесок: 12 927 084.54 грн.
Крок аукціону: 2 585 416.91 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г

Дата публікації: 11 Травня 2022 11:59
Протокол торгів: Протокол

В даному лоті застосовується процедура проведення електронних торгів з пониженням ціни (редукціон).
З можливістю зниження початкової вартості до граничного рівня, що становить 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) грн, 00 коп.
Крок зниження становить: 1%.

Право грошової вимоги за Договором кредитної лінії № 86 від 28.12.2011, укладеним між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «УКРКАВА», а також права за договорами забезпечення (іпотечними, застави, поруки).

1. Відступлення права вимоги за Договором кредитної лінії №86 від 28.12.2011 (далі – Кредитний договір), укладений між АТ «Ощадбанк» та з юридичною особою - резидентом України ТОВ «УКРКАВА» (далі – Боржник/Позичальник). Боржник/Позичальник перебуває в процесі провадження у справі №916/2739/20 про банкрутство від 20.10.2020.

2. Відступлення прав за договорами забезпечення виконання зобов’язань Боржника/Позичальника за Кредитним договором (іпотечними, застави, поруки).

Вид забезпечення:
іпотека комплексу будівель та споруд, загальною площею 7 741,6 кв. м; застава промислового обладнання 214 од.; застава іншого майна/майнових прав.
Адреса розташування: Одеська обл., Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 14а; іпотекодавець/заставодавець – Позичальник.

Вид забезпечення:
Іпотека виробничо-складських приміщень та споруд загальною площею 4592,3 кв.м, та застава устаткування; іпотека земельної ділянки загальною площею 1,2666 га.
Адреса розташування: Одеська обл., Одеський район, смт Авангард, вул. Базова, 12 д; іпотекодавець/заставодавець – майновий поручитель.

Вид забезпечення:
порука фізичної особи.

Заборгованість за Кредитним договором (в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) станом на 10.06.2022*
– 258 541 690,76 (двісті п’ятдесят вісім мільйонів п’ятсот сорок одна тисяча шістсот дев’яносто) гривень 76 копійок.

Стартова (початкова) ціна продажу вказана без ПДВ.

Враховуючи, що Кредитний договір, а також договори забезпечення (іпотечні, застави, поруки) містять конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), ознайомлення потенційних учасників аукціону з їх змістом (без права робити та/або отримувати копії) можливе лише за умови укладення з Замовником договору про конфіденційність.

Після укладення договору про конфіденційність між Замовником та потенційним учасником аукціону, останньому буде надано право ознайомитись з наступною інформацією:
- умови Кредитного договору (валюта, дата отримання і погашення, залишок заборгованості);
- інформація щодо стану претензійно-позовної роботи;
- характеристика предметів забезпечення за Кредитним договором;
- інформація щодо поручителів/майнових поручителів;
- ознайомлення з оригіналами документів;
- відомості про заявлені Замовником суми неустойки (штрафу, пені) та інших фінансових санкцій;
- правовий режим земельної ділянки.
В процесі ознайомлення потенційним учасником аукціону, який уклав з Замовником договір про конфіденційність, з інформацією, що стосується об’єкта продажу та початкової ціни продажу лоту, не підлягають розкриттю відомості стосовно комерційної діяльності Боржника чи комерційної таємниці, будь-якого проекту та інша комерційна інформація.

Всі учасники електронних торгів повинні розкрити кінцевих бенефіціарних власників; боржник/контрагент, кінцевий бенефіціарний власник боржника/контрагента, заставодавець, поручитель або пов’язана з ними особа не можуть бути покупцями/набувачами права вимоги на електронних торгах (голландському аукціону);

Вимоги щодо учасників аукціону – якщо в якості лота виступають права вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення, учасниками аукціону можуть бути виключно фінансові установи (банки та небанківські фінансові установи), крім кредитних спілок, та не можуть бути Боржник/Позичальник, кінцевий бенефіціарний власник Боржника/Позичальника, заставодавець, поручитель або пов’язана з ними особа;

Учаснику аукціону, який переміг у торгах (переможець аукціону), але порушив умови проведення електронних торгів у формі редукціону (голландського аукціону), зокрема визначені цією Заявкою вимоги щодо учасників аукціону, внаслідок чого відповідний договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги з АТ «Ощадбанк» не був укладений, гарантійний внесок не повертається;

Учаснику аукціону, який переміг у торгах (переможець аукціону) додатково сплачує винагороду компанії ТОВ «КПМГ-УКРАЇНА», яка становить 3% від суми продажу, але не менше еквіваленту 20 000,00 доларів США (за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору про надання послуг з АТ «Ощадбанк» (12.10.2021);

Банк має право відмовитись від укладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону у випадку виявлення інформації про те, що переможець аукціону є боржник/контрагент, кінцевий бенефіціарний власник Боржника/Позичальника, заставодавець, поручитель або пов’язана з ними особа та у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про його негативну ділову репутацію, а також у випадках, передбачених Законами України «Про банки і банкову діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Реєстраційний номер лота: 511588
Категорія: Права вимоги
Відомості про обтяження майна:

Вкладення відсутнє

Список учасників:

  • Учасник 1 Відхилено - несплата гарантійного внеску 25 Травня 2022 16:57:03
  • Учасник 2 Відхилено - несплата гарантійного внеску 8 Червня 2022 23:42:02
Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Харций Максим Вікторович, тел. (044) 249-23-11


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно:
1.Зареєструватися в системі;
2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів.
3.Сплатити гарантійний внесок. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Винагорода організатора 1% .
Організатор торгів:
Державне підприємство “СЕТАМ”, контактний телефон «044-331-17-21», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”