Добровільний продаж. Право на укладення договору фінансового лізингу житлового будинку, літ. «Б», заг.пл. 1213,8 кв.м. та договору оренди з викупом зем. діл., пл.0,1000 га к.н: 8000000000:76:055:0010 за адресою: м.Київ, вул.Дарвіна, буд.1, зем.діл.1, літ.Б
Стан аукціона: Торги відбулися
Номер лоту: 501410
Дата проведення аукціону: 9 Грудня 2021 09:00
Дата закінчення торгів: 9 Грудня 2021 18:25
Дата закінчення подання заявок: 8 Грудня 2021 09:00
Стартова ціна: 8 027 223.50 грн.
Гарантійний внесок: 8 027 223.50 грн.
Крок аукціону: 50 000.00 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

м.Київ, вул.Дарвіна, буд.1, зем.діл.1, літ.Б

Дата публікації: 19 Листопада 2021 11:57
Протокол торгів: Протокол
Переможець
Учасник 3
21 000 000.00 грн.
9 Грудня 2021 17:54:15
Учасник 3
Особлива ставка
9 Грудня 2021 18:02:36
Учасник 2
Особлива ставка
9 Грудня 2021 18:04:22
Учасник 2
8 827 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:56:19
Учасник 3
8 777 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:56:13
Учасник 2
8 727 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:55:45
Учасник 3
8 677 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:55:34
Учасник 2
8 627 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:54:46
Учасник 3
8 577 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:54:14
Учасник 2
8 527 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:54:00
Учасник 3
8 477 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:53:49
Учасник 2
8 427 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:53:32
Учасник 3
8 377 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:53:20
Учасник 2
8 327 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:53:06
Учасник 3
8 277 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:52:21
Учасник 2
8 227 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:51:22
Учасник 3
8 177 223.50 грн.
9 Грудня 2021 17:50:30
Учасник 2
8 127 223.50 грн.
9 Грудня 2021 09:08:59
Учасник 3
8 077 223.50 грн.
9 Грудня 2021 09:04:52
Учасник 2
8 027 223.50 грн.
Предмет іпотеки Ні
Кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:76:055:0010
Розмір житлової площі будинку, квартири, м.кв. 865.
Pозмір нежитлової площі будинку, квартири, м.кв. 0.
Кількість кімнат
Поверх, на якому знаходиться квартира, кімната
Кількість поверхів будинку
Площа кожної кімнати, м.кв.
Iнформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди
Встановлені обмеження
Oбмеження на використання квартири, будинку
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок
Правовий режим земельної ділянки приватна власність
Розмір земельної ділянки, га. 0.1000

Право на укладення договору фінансового лізингу житлового будинку, літ. «Б», загальною площею 1213,8 кв.м. та договору оренди з викупом земельної ділянки, площею 0,1000 га к.н: 8000000000:76:055:0010 розташовані за адресами: м. Київ, вул. Дарвіна, буд. 1, м. Київ, вул. Дарвіна, земельна ділянка 1, літ. Б.

Початкова вартість продажу вказана без урахування ПДВ.
ПДВ нараховується та сплачується відповідно до чинного законодавства України.
Обтяження іпотекою/заставою: не обтяжено
Правовий режим майна: є власністю АТ «Ощадбанк»
Наявність комунікацій: електропостачання – так, водопостачання – так, теплопостачання (парове опалення) – так, каналізаційна мережа – так.

Початкова ціна продажу лоту (мінімальний розмір першого платежу), грн: 8 027 223,50 (вісім мільйонів двадцять сім тисяч двісті двадцять три) грн, 50 копійок (складається з суми мінімального розміру першого платежу за Договором фінансового лізингу - 5 912 017,30 грн. та мінімального розміру першого авансового платежу (внеску) за Договором оренди - 2 115 206,20 грн.)

Ціна продажу об'єкта (сума договору), грн: 80 272 235,00 (вісімдесят мільйонів двісті сімдесят дві тисячі двісті тридцять п'ять) гривень 00 копійок.


- ціна реалізації Житлового будинку (викупна вартість) за Договором фінансового лізингу – 59 120 173,00 (п’ятдесят дев’ять мільйонів сто двадцять тисяч сто сімдесят три) гривні 00 копійок. Перший платіж (сума, що сплачується за Договором фінансового лізингу в день укладення Договору фінансового лізингу та Договору оренди) – 73,65% від запропонованою переможцем торгів найвищої ціни лоту. Сплата залишку викупної вартості Житлового будинку за Договором фінансового лізингу – рівними частинами протягом 84 (вісімдесяти чотирьох) місяців від дати укладення Договору фінансового лізингу та Договору оренди. Винагорода (проценти) лізингодавця (Банку) за Договором фінансового лізингу – у розмірі облікової ставки Національного банку України (на момент укладення Договору фінансового лізингу) + 4 % річних (які нараховуються на суму фактичного залишку заборгованості викупної вартості та сплачуються щомісячно). Винагорода лізингодавця (проценти) переглядаються в кінці кожного року, протягом всього строку дії Договору фінансового лізингу станом на 20 грудня;

- ціна реалізації Земельної ділянки (викупна вартість) за Договором оренди - 21 152 062,00 (двадцять один мільйон сто п’ятдесят дві тисячі шістдесят дві) гривні 00 копійок; Перший авансовий платіж (внесок) (сума, що сплачується за Договором оренди в день укладення Договору фінансового лізингу та Договору оренди та буде врахована при розрахунках як частина оплати при викупі Земельної ділянки) – 26,35% від запропонованою переможцем торгів найвищої ціни лоту. Сплата решти авансових платежів (внесків) з викупу Земельної ділянки за Договором оренди – рівними частинами протягом 84 (вісімдесяти чотирьох) місяців від дати укладення Договору фінансового лізингу та Договору оренди; при цьому останній авансовий платіж (внесок) сплачується в день укладення договору купівлі – продажу Земельної ділянки, а всі раніше сплачені авансові платежі (внески) зараховуються в рахунок сплати ціни Земельної ділянки за договором купівлі - продажу;

крок електронних торгів (аукціону) – сума, на яку відбувається підвищення стартового та кожного наступного розміру першого платежу - 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп.;

- строк оренди Земельної ділянки за Договором оренди - 84 (вісімдесят чотири) місяці від дати укладення Договору оренди; щомісячна орендна плата - 1% від нормативно грошової оцінки в рік (крім того ПДВ); зобов’язання орендаря щомісячно компенсовувати орендодавцю (Банку) витрати на комунальні та інші послуги, сплату земельного податку тощо, та підтримувати його в належному стані; викуп орендарем в кінці строку Договору оренди Земельної ділянки за залишковою вартістю, що визначається як різниця між викупною вартістю Земельної ділянки (21 152 062,00 грн) та загальною сумою сплачених орендарем коштів в якості авансових платежів (внесків) з викупу Земельної ділянки. Графік сплати авансових платежів (внесків) розраховується на 84 місяці зі сплатою останнього авансового платежу (внеску) в день укладення договору купівлі – продажу Земельної ділянки, а всі раніше сплачені авансові платежі (внески) зараховуються в рахунок сплати ціни Земельної ділянки за договором купівлі - продажу;

- розмір гарантійного внеску (грн) - 10 % від початкової викупної загальної вартості Житлового будинку та Земельної ділянки за Договором фінансового лізингу та Договором оренди - 8 027 223,50 (вісім мільйонів двадцять сім тисяч двісті двадцять три) гривні 50 копійок;

- Договір купівлі-продажу (викупу) Земельної ділянки укладається виключно після виконання покупцем (переможцем аукціону) в повному обсязі зобов’язань перед Банком за Договором фінансового лізингу та за Договором оренди;

- витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням Договору фінансового лізингу та Договору оренди, сплатою відповідних зборів та обов’язкових платежів, покладаються на покупця (переможця аукціону);

- перехід права власності на відчужуване майно відбувається в день повного розрахунку за Договором фінансового лізингу та за договором купівлі – продажу Земельної ділянки (в день укладення договору купівлі – продажу Земельної ділянки покупець – орендар Земельної ділянки сплачує останній авансовий платіж (внесок), а всі раніше сплачені авансові платежі (внески) за Договором оренди зараховуються в рахунок сплати ціни Земельної ділянки за договором купівлі - продажу) шляхом проведення державної реєстрації права власності за покупцем на Житловий будинок та Земельну ділянку;
- невиконання зобов’язань перед Банком за одним із договорів є підставою для розірвання (припинення) обох договорів за ініціативою Банку;
- переважне право на укладення Договору фінансового лізингу та Договору оренди на зазначених вище умовах з урахуванням суми першого платежу, що буде визначена за результатами торгів (аукціону), має орендар ТОВ «ХЕЛСІ ЮА» відповідно до укладеного з Банком договору оренди №55/1-07/19 від 31.07.2019;
- вимоги до переможця торгів (аукціону):
• стабільний фінансовий стан переможця торгів (аукціону) згідно з його фінансовою звітністю або звітністю групи пов’язаних осіб до якої входить переможець торгів (аукціону), який (фінансовий стан) дозволятиме своєчасно та в повній мірі виконувати грошові зобов’язання за договорами фінансового лізингу та оренди. У випадку, якщо переможець торгів (аукціону) є новоствореною компанією, обов’язковою умовою є наявність поруки платоспроможної компанії групи до якої входить переможець торгів (аукціону).

2.1. Текст оголошення про проведення аукціону має містити застереження, що АТ «Ощадбанк» має право відмовитися від укладення договору фінансового лізингу у таких випадках:
- наявності відомостей негативного характеру стосовно ділової репутації переможця торгів (аукціону), що ставить під сумніви можливість виконання ним умов Договору фінансового лізингу та Договору оренди;
- наявності конфлікту інтересів та / або судових справ проти Банку у переможця торгів (аукціону) або його пов’язаних осіб чи кінцевого бенефіціарного власника;
- передбачених Законами України «Про банки і банкову діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- невідповідність переможця торгів (аукціону) вимогам до переможця торгів (аукціону);
- недосягнення згоди з інших, не передбачених умовами проведення торгів (аукціону), істотних умов Договору фінансового лізингу та Договору оренди;
- спливу строку 30 календарних днів після дня завершення електронних торгів (аукціону);
- прийняття ТОВ «ХЕЛСІ ЮА» пропозиції на укладення Договору фінансового лізингу та Договору оренди на умовах торгів (аукціону) з урахуванням суми першого платежу, що буде визначена за результатами торгів (аукціону).
2.2. Для перевірки вищезазначеної інформації переможець торгів (аукціону) надає документи, за визначеним переліком та запитом Банку.
2.3. Переможець торгів (аукціону) затверджується окремим рішення комітету з управління заборгованістю АТ «Ощадбанк» після його перевірки відповідно до п. 2.2. цієї заявки.
2.4. Перед укладанням договору фінансового-лізингу з переможцем аукціону, керуючись вимогами ч. 2 ст. 777 ЦК України, запропонувати чинному орендарю, який має переважне право перед іншими особами на придбання ним Житлового будинку та Земельної ділянки за ціною, що склалась за результатами проведеного аукціону та який зобов’язаний протягом 10 банківських днів дати відповідь Банку про згоду на укладання Договору фінансового лізингу та Договору оренди або відмову.
2.5 Договір фінансового лізингу та Договір оренди укладаються Банком з переможцем електронних торгів (аукціону) за його вибором протягом 30 календарних днів після дня завершення електронних торгів (аукціону).

Реєстраційний номер лота: 501410 (уцінено лот № 459807)
Категорія: Житлова нерухомість
Відомості про обтяження майна:

Вкладення відсутнє

Список учасників:

  • Учасник 1 Відхилено - несплата гарантійного внеску 26 Листопада 2021 14:32:37
  • Учасник 2 На повернення 7 Грудня 2021 09:19:26
  • Учасник 3 Переможець 7 Грудня 2021 15:36:06
Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Відповідальна особа за ознайомлення з майном: Гаркуша Станіслав Іванович, тел. (044) 537-46-47

 


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно:
1.Зареєструватися в системі;
2.Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів.
3.Сплатити гарантійний внесок. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. Винагорода організатора 1% .
Організатор торгів:
Державне підприємство “СЕТАМ”, контактний телефон «044-331-17-21», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”